Dette usædvanlige byggemateriale smager også godt på burgere

Hvad er det, du siger? Det er rigtigt – de fleste vil være enige om, at svampe sauteret med løg oven på hvad som helst er lækkert. Det har vist sig, at ingrediensen også kan være et banebrydende byggemateriale, der kan bidrage til at reducere byggeaffald
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Når vi tænker på byggematerialer, forestiller de fleste af os ting som metal, beton og træ – måske endda jordarbejde fra oldtidens arkitektur, hvis vi kaster tankerne langt nok tilbage i tiden.

Men Christopher Maurer fra Redhouse Studio Architecture har et nyt materiale, som han mener, kan have potentiale til at forme fremtiden for branchen – og du vil sandsynligvis finde det i dit køleskab eller som en del af din yndlingsret snarere end på byggepladsen:

svampe.

Built har talt med Maurer for at høre om hans revolutionerende tilgang til brugen af svampe i byggeriet, lige fra at skabe et miljøvenligt materiale til at nedbryde giftigt byggeaffald og endda tilvejebringe en ny metode til byudvikling i nyindustrialiserede lande.

Derfor er svampe og byggeri et naturligt match

Maurer sagde, at svampe har en struktur, der let kan ændres for at efterligne menneskeskabte byggematerialer. “Svampenes rodstruktur kaldes mycelium, og det er i bund og grund små tråde, der ligner planterødder. De forgrener sig mellem alle de forskellige partikler i det savsmuld, de vokser i, hvilket binder dem sammen på samme måde, som lim ville binde savsmuld sammen i en fiberplade af middelhøj densitet.”

Denne proces med at transformere savsmuld eller dødt træ tilbage til et brugbart materiale er afgørende for svampens naturlige funktion. “Fra deres side svarer det meget til at nedbryde deres mad”, fortalte Maurer. Med lidt hjælp fra Maurer og hans team kan mycelium laves om til et materiale, der minder meget om træ. “Når vi opvarmer og komprimerer det, kan vi få et materiale, der kun er det oprindelige træ, og vi kan forme det til enhver form, vi ønsker”, forklarede Maurer.

Mycelium kan bruges til at fjerne byggeaffald

Men svampe kan ikke kun bruges til at lave et nyt materiale. Ifølge Maurer kan de faktisk være branchens bedste allierede i forbindelse med eliminering af farligt og giftigt byggeaffald ved hjælp af hans Biocycler-proces. Cirka “600 millioner tons bygge- og nedrivningsaffald ryger hvert år på lossepladsen”, sagde Maurer. “Alt dette bliver i princippet bare omdannet til drivhusgasser, og det slipper ud i miljøet.”

Maurer og hans team indså, at den store mængde træ, der blev brugt i de nedrivningsmaterialer, som blev fundet overalt i hans hjemby Cleveland, betød, at svampene havde noget at spise af, når de voksede, og at de derved på en effektiv måde ville fjerne farlige kemikalier fra det byggede miljø.

“Der er to måder, hvorpå svampene kan fjerne forurening fra byggeriet”, sagde Maurer. “Med de petrokemiske stoffer nedbryder svampenes enzymatiske frigivelse dem faktisk til mindre, mere sikre molekylekæder. Men når det drejer sig om en ting som tungmetaller, skal man gøre det stik modsatte, nemlig binde dem til større molekyler, hvilket gør dem ikke-biologisk tilgængelige.”

Begge disse processer betyder, at eventuelle toksiner fra forladte byggepladser bliver gjort ufarlige, når de nedbrydes af svampe, hvilket gør dem uskadelige, hvis de utilsigtet indtages. De forhindrer også, at de udvaskes i jorden eller grundvandet, hvis materialerne ender på en losseplads.

Sådan kan svampe forme udviklingslandene

Samtidig med at Maurers arbejde i Cleveland fokuserer på at nedbryde forladte bygninger og reducere byens store andel af børn, der udsættes for forurenende stoffer fra byggeriet, har han brugt en lignende tilgang i Afrika til at skabe materialer, der kan løse problemet med fødevaremangel, samtidig med at de skaber mere miljøvenlige og bæredygtige bygninger.

“Jeg har brugt meget tid på at arbejde i udviklingslandene, og jeg har lært, hvordan man klarer sig med begrænsede ressourcer”, sagde Maurer. “Jeg vidste, at fødevaresikkerhed var et problem, og at det samme gjaldt miljøvenligt byggeri med begrænsede ressourcer. Jeg overvejede, hvordan man kunne kombinere disse to ting, og jeg fandt frem til et koncept for flygtningehuse, hvor man faktisk kunne producere mad og byggematerialer på samme tid. De folk, der ville arbejde på at gøre begge dele, ville få jobs og økonomiske muligheder under hele processen.”

I samarbejde med Standard Bank, Afrikas største bank, har Maurer og hans team startet et projekt, der bygger på denne idé, og som også arbejder på at reducere virkningen af en invasiv art. “I Namibia er der et problem med den indtrængende busk, som breder sig voldsomt over hele landet og fører til ørkendannelse”, sagde Maurer. “Vi har opdaget, at det er et godt foder til dyrkning af spiselige svampe. Vi har etableret en farm, hvor vi tager dette substrat og smider svampe på det. Svampene høstes og sælges på markedet, og de bruges til at brødføde folk og generere indkomst. Derefter bruges affaldsmaterialet til at fremstille byggematerialer.”

Et mere miljøvenligt materiale

Efterhånden som forskningen i svampe fortsætter, siger Maurer, at han mener, at de har potentiale til at blive en værdifuld ressource for miljøvenlige byggepladser.

“Vi er optimistiske og tror på, at det kan erstatte mange af de forskellige byggematerialer, der findes”, sagde Maurer. “Det, vi laver i Namibia, kan sammenlignes med en betonblok. Trykstyrken er lidt mindre end for en gennemsnitlig betonblok. Men det er produceret mad. Det er en cirkulær ressource. Det bruger affaldsmateriale og omdanner det til mad, og det lagrer kuldioxid. Det gør alle disse gavnlige ting, og materialet lagrer faktisk kulstof, så du har alle disse sidegevinster ved at bruge dette materiale. Afvejningen mellem dét og betonblokken begynder at se rigtig godt ud.”

Når teknologien først er udviklet til at kunne lave større plader af materialet, så kunne myceliumblokke ifølge Maurer faktisk være et endnu mere miljøbevidst alternativ til lamineret træ. “Man vil kunne bygge meget hurtigt med det. Men i stedet for at bruge nyt tømmer ville man bruge affaldsmateriale og enten afhjælpe tingene via Biocycler eller samtidig producere fødevarer – fødevarer eller medicinske produkter ved genanvendelsen af denne affaldsbiomasse”, sagde Maurer.

Da den miljømæssige indvirkning fra byggeindustrien fortsat er et problem, siger Maurer, at han tror på, at mycelium vil blive mere attraktivt. “Producenter og regeringer er på udkig efter kulstofneutrale eller endda kulstoffjernende materialer”, sagde Maurer. “Disse biomaterialer vil vise vejen til en fremtid, hvor der vil blive fokuseret på kulstofneutralitet og lignende ting.”

Disse teknologier er afgørende for at hjælpe byggebranchen med at vokse så bæredygtigt som muligt. “Det skal ske”, sagde Maurer. “Vi står med et scenarie, hvor vi fordobler fodaftrykket af alle bygninger på planeten inden 2060. Hvis vi fortsætter med at bygge med de nuværende metoder, vil vi kun forværre det klimascenarie, der lige nu skaber ødelæggelse på planeten. Der er et eller andet, der bliver nødt til at give sig.” Kan svampe være én af de afgørende løsninger?

Få mere at vide om, hvordan svampe bruges i byggeriet.