Sådan læses tekniske tegninger

Byggebranchen er ved at blive opdateret med ny designteknologi, men hvert projekt starter på samme måde – med en tegning. Hvad er tekniske tegninger, og hvordan skal man bruge dem?
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Byggeprojekter kan være enorme anliggender til flere millioner dollars og beskæftige hundreder, sommetider tusinder, af arbejdere, og de kan tage årevis at gennemføre og bruge store mængder ressourcer. De kan også være på en mindre skala, hvor de bygges på et lille budget af et lille hold specialister.  

Uanset hvad, starter sådanne projekter med en idé, derefter et design og til sidst en tegning, der repræsenterer det, der er planlagt. 

Vi bad Monika Mlakić, Bluebeam guldpartner hos Baldini Studios i Kroatien, om hendes synspunkter på, hvordan man fortolker tekniske tegninger, deres værdi under hele byggeprojektets livscyklus og den forskel, brugen af Bluebeam Revu gør på hele processen med at læse og fortolke tekniske tegninger. Herunder følger nogle uddrag. 

Monika Mlakić

Built Blog: Hvad er tekniske tegninger? 

Mlakić: Tekniske tegninger – også kendt som konstruktionstegninger – er et sæt repræsentationer af et byggeprojekt, der giver en grafisk oversigt over, hvordan et aktiv skal bygges.  

De bruges i alle faser af projektets udvikling, først til ansøgningen om byggetilladelse hos de lokale myndigheder, så af entreprenøren under byggeriet og hele vejen igennem til overdragelsen til kunden. Tekniske tegninger har juridisk vigtighed og er en af de vigtigste dele af aftalen mellem arbejdsudbyderen og entreprenøren.  

De skal være kortfattede, nøjagtige og koordinerede, så de tekniske tegninger fortolkes korrekt, og forvirring undgås. For at opnå dette er det nødvendigt at administrere udkastene ordentligt. 

Built Blog: Hvorfor bruge tegninger og ikke en 3D-model til at hjælpe med at fortolke dem?

Mlakić: Før computerunderstøttet design (CAD) blev introduceret, blev konstruktionstegninger fremstillet manuelt. I dag kan en designer fremstille alle de nødvendige tekniske tegninger ved hjælp af forskellige avancerede softwareløsninger.  

I nyere tid er anvendelsen af bygningsinformationsmodellering (BIM) og relateret software blevet et vigtigt værktøj til projekteringsfasen. Takket være BIM-software kan designere nu automatisere processen med fremstilling af tekniske tegninger baseret på BIM-modellen.  

Selvom 3D-modellen, der bliver udviklet i sådan software, er nyttig til visualisering og bedre forståelse af rummet, skal entreprenører forsynes med 2D-tegninger for hver etape efter det indledende design.  

Alle byggepladser anvender 2D-tegninger, og ofte kræver de lokale myndigheder, at de er tilgængelige, selv i lande hvor der er opnået BIM-niveau 2.  

Built Blog: Hvad er de grundlæggende komponenter på en teknisk tegning? 

Mlakić: Et komplet sæt konstruktionstegninger skal indeholde grundplaner, højdeangivelser, sektioner og detaljerede tegninger for hvert byggefag (arkitektur, konstruktion, analyse, mekanisk/elektrisk/VVS m.m.). 

Hver konstruktionstegning skal have en etiket med oplysninger om skala, dato, ansvarlig person, aktivets navn, revision, yderligere beskrivelse samt plads til underskrift og stempler.  

Hvert tegnet element har sin egen linje- og skraveringstype, som bestemmer klassen for det givne element. Tykkelsen, farven og skraveringen af de anvendte linjer er aldeles vigtige, for at arbejderne på byggepladsen har en klar vision af byggekravene.  

En af de vigtigste komponenter på hver tegning er angivelser af mål. Uden dem er tegningen i de fleste tilfælde ubrugelig. Hver centimeter af elementet skal være forsynet med mål. Hvis nogle elementer er for komplekse, bliver de som regel tegnet separat og med flere detaljer. 

Det er meget vigtigt, at konstruktionstegningen er let at læse og meget tydelig, således at byggearbejderne ved, hvordan de skal fortolke den og derefter bygge efter den, hvilke materialer de skal bruge, og at de forstår, hvad der kræves, uden at de er nødt til at gå tilbage til arkitekten eller entreprenørchefen med spørgsmål, så de undgår forsinkelser.  

Built Blog: Hvordan gør brugen af Bluebeam Revu det nemmere for ingeniører at læse tegninger?

Mlakić: Takket være Bluebeam Revu behøver ingeniører ikke at udskrive deres tegninger igen og igen. I stedet har de det hele digitalt tilgængeligt. Det sparer ikke blot tid og ressourcer. Det betyder også, at et projekt kan blive nøjagtigt leveret gennem alle etaper af byggeriet.  

Når man bruger Bluebeam Revu, betyder det, at alle kan lave markeringer direkte på 2D-tegningerne, automatisk eksportere oversigter ved hjælp af annotationslisten, tilføje billeder fra byggepladsen, overdrage opgaver til kollegaer og ikke mindst levere deres projekter inden for budgettet og til tiden. Byggesektoren er en af de mindst digitaliserede brancher i verden, og produktiviteten er lavere, end den kunne være. Ved at bruge Revu ændrer vi på dette billede. 

Built Blog: Hvilke arbejdsgange hjælper det ingeniører med at forbedre?

Mlakić: Hvis vi analyserer hver etape af byggeriet, kan vi se fordele ved at bruge Revu i dem allesammen. I projekteringsfasen og opstartsfasen, hvor designere designer hver del af aktivet, og projektlederne indsamler tilladelser, er Bluebeam en god løsning til styring af dokumenter og tegninger, mængdeberegninger, automatiserede estimeringer med Visual Search-værktøjet og sammenligning af dokumenter og revisioner med overlejring af sider samt andre opgaver.  

Takket være Studio i Revu har alle deltagere adgang til alle dokumenter på en central placering, og alle på projektet ved, hvilken version der er den nyeste.  

Når byggefasen starter, bruges Bluebeam i marken til at sikre bedre kommunikation mellem designkontoret og selve byggepladsen. I løbet af denne fase bruger bygningsingeniører mest markeringer til at kommunikere med andre deltagere og Studio-sessioner til live gennemgang af dokumenter.  

Til overdragelses- og driftsfasen har bygningsoperatører, takket være Revu, al den nødvendige dokumentation samlet ét sted, og facility management-teamet kan fortsætte med at styre aktivet med alle oplysninger registreret og leveret i Revu. Hyperlinks og bogmærker giver os mulighed for at producere overdragelsesdokumenter i et format, der er let at finde rundt i for investoren. 

Built Blog: Hvad er de vigtigste funktioner for ingeniører i Revu?

Mlakić: Det er vores erfaring, at de vigtigste Bluebeam-funktioner for ingeniører er:  

  • Dokumentstyring i miniaturepanelet  
  • Markeringer til tydeligere kommunikation med andre deltagere  
  • Oprettelse af enkle skitser som supplement til dokumentationen  
  • Dokumentsammenligning med flere revisionstegninger  
  • Foretagelse af opmålinger fra en PDF-fil  

Built Blog: Hvordan kan en ingeniør prøve Bluebeam Revu for selv at opleve fordelene?

Mlakić: Med en 30-dages prøveversion af Revu kan alle opleve fordelene ved Bluebeam. Men jeg må advare dig: Når du har prøvet Revu, kan du ikke forestille dig at arbejde uden det.

Er Bluebeam Revu nyt for dig?