Sandmangel 2021: Er verden ved at løbe tør for sand?

En to år gammel FN-rapport advarede om, at verden var nødt til at handle for at opretholde sine sandreserver, og at forsyningerne allerede var under pres fra omfattende byggeprogrammer. Kommer byggebranchen til at opleve en mangel på et af de mest essentielle byggematerialer med den fortsatte byggeaktivitet efter COVID-19?
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Det bruges af millioner af fantasifulde børn til at bygge slotte på stranden hver sommer, men sand er også en grundlæggende del af de voksnes byggesektor. Sand, der danner grundlag for nogle af branchens mest anvendte materialer – heriblandt beton, der er et blandingsprodukt af grus og sand – er verdens næststørste ressource efter vand, der udvindes og handles efter volumen ifølge de Forenede Nationer (FN).

Med den stigende efterspørgsel rundt om i verden på nye boliger, erhvervslokaler, veje og anden infrastruktur – og med sand brugt i alt fra cement til beton, fundamenter og glasproduktion – synes der at være sandmangel.

Det er ikke noget, man skulle tro, at verden ville løbe tør for. Tænk bare på Sahara-ørkenen, som er hele 9,2 millioner km² stor og næsten udelukkende består af materialet. Men sandet, der udgør Sahara og andre ørkenregioner, er imidlertid ikke egnet til byggeformål.

Sandproduktionen overvåges ikke, men det gør fremstilling af beton og cement, og ved at se på produktionsdata for disse materialer kan brancheobservatører beregne, hvor meget der tages op af jorden og af hvem.

Hvorfor er der mangel på sand?

Kina, der tegnede sig for 32 % af den globale byggeaktivitet i 2020, fremstiller mere cement og beton, som begge bruger sand, end resten af verden tilsammen. Der findes også den svimlende statistik, der siger, at siden 2003 har Kina støbt mere beton i hver treårige periode, end USA har gjort i hele det 20. århundrede.

Samtidig er den globale efterspørgsel på sand og grus enorm. FN regner med, at den i 2019 var på omkring 40 milliarder og 50 milliarder tons. Selvom COVID-19-pandemien har udfladet forbruget noget i løbet af de sidste 12 måneder, betyder genoptagelsen af den globale økonomiske aktivitet, at dette tal vil stige kraftigt, og FN anslår en vækst på næsten 6 % om året.

Så hvad betyder denne vækst for sandmanglen?

Regulering af sand

Der er en voksende efterspørgsel på “regulering af sand” for at beskytte både sandforsyninger og de lokale levesteder, hvorfra det udvindes. Joyce Msuya, fungerende administrerende direktør for FN Miljø, sagde ved præsentationen af FN-rapporten “Sand & Sustainability: Finding New Solutions for Environmental Governance of Global Sand Resources” for 2019, at verden bruger sit “sandbudget” hurtigere, end det kan produceres ansvarligt.

“Ved at forbedre kontrollen med globale sandressourcer kan vi bedre forvalte denne vitale ressource bæredygtigt og virkelig demonstrere, at infrastruktur og natur kan gå hånd i hånd,” sagde hun i rapporten.

Med sådanne problemer i politikernes tanker er der fremsat opfordringer til bedre forvaltning af forsyninger og ressourcer – ligesom der har været med hensyn til verdens tømmerreserver.

FN-rapporten mener, at verden burde have meget større opmærksomhed på sandmanglen. Den opfordrer til, at internationale organisationer, lokale og nationale myndigheder, den private sektor og lokalsamfund spiller en rolle i bevarelsen af sandreserverne. Dokumentet argumenterer også for, at standarder og bedste praksis skal styrkes for at “bremse uansvarlig udvinding”.

FN har opfordret lande til at investere i registrering og måling af sandproduktionen, samtidig med at de foretager bedre overvågning og planlægning omkring udvindingen. Og endelig ønsker FN at se en bedre dialog mellem interesserede parter for at etablere “gennemsigtighed og ansvarlighed.”

Kan vi løbe tør?

Kan verden faktisk løbe tør for sand? Storbritanniens Mineral Products Association siger nej. MPA anerkender de punkter, der er fremført i FN’s rapport fra 2019, men understreger, at de mangler, der eksisterer, er et resultat af opdæmmet efterspørgsel efter COVID-19, som langt overstiger den “normale” produktion, snarere end at “vi løber tør”.

“Storbritannien har en overflod af mineralressourcer takket være landets mangfoldige geologi,” sagde Mark Russell, MPA’s administrerende direktør for planlægning og mineralressourcer. “Og det betyder, at i modsætning til stål-, træ- og plastprodukter, hvoraf de fleste skal importeres, er vi praktisk talt selvforsynende med aggregater af høj kvalitet, der er det kerneprodukt, som beton, asfalt og mange andre produkter fremstilles af.”

Problemet, hævder Russell, ligger i, at der kun er få eller slet ingen overvejelser om, hvor meget sandmangel vil påvirke fremtidigt byggeri og ombygning. “Kombiner det med de besværlige og underbemandede systemer, der giver adgang til og regulerer landets ressourcer – systemer, der er blevet negligeret for længe og ikke længere er egnede til formålet – og pynt det så med en portion indgribende politisk rygmarvsreaktion, så truer det hele med at falde fra hinanden,” tilføjede han.

Så selvom frygten for en sandmangel i 2021 kan være overdrevet, findes der meget reelle bekymringer om nedgangen i tilgængeligheden af tilladte mineraler. Og det sker i Storbritannien, netop som den britiske regering ønsker at øge leverancen af infrastruktur, boliger og grønne energiordninger, som alle kræver hundreder millioner tons mineralprodukter.

Langsigtet ressourceplanlægning

Bortset fra lejlighedsvise udslag på radaren gør branchen “et fremragende stykke arbejde” med at imødekomme behovet for materialer, sagde Russell. “Men når vi ser ud mod horisonten, har vi akut brug for en langsigtet plan og en gennemgang af systemet for at opretholde en forsyning af mineraler for at imødekomme efterspørgslen, hvoraf størstedelen skabes af regeringen selv,” tilføjede han.

Russell mener, at der er et presserende behov for, at materielle ressourcevurderinger og forsyningskontroller “er en del af enhver projektevaluering for større infrastruktur og store udviklingsprojekter.”

“Det ville give en synlighed, der giver branchen tid til at planlægge erstatningsreserver og overveje kapacitet,” sagde han.

I det usandsynlige tilfælde, at forsyningerne skulle blive kritisk lave, findes der så alternativer til at bruge sand i byggeriet? Til dels. Forskere ved Cambridge University har fundet ud af, at plastikaffald i visse tilfælde kan bruges som fyldstof i sand, når det bruges i byggeriet, selvom en mængde på 10 % plastaffald til 90 % sand måske ikke lyder som meget.

Så det ser ud til, at sand er kommet for at blive. Men branchen skal være årvågen, og producenter og brugere skal handle ansvarligt. Den uundgåelige efterspørgsel fra den stigende byggeaktivitet vil gøre regulering og overvågning af sandressourcer og deres udvinding på en bæredygtig måde kritisk.

Der findes mange innovative byggematerialer derude …