Forsyningskæden til byggebranchen

Disse 3 ting skaber problemer i forsyningskæden til byggebranchen

Forstyrrelser i forsyningskæden, startet af pandemien, skaber kaos i den globale økonomi, men det gør særligt ondt på byggebranchen.

COVID-19-pandemien har uden tvivl skabt forstyrrelser i verdensøkonomien. Ingen steder har dette været mere tydeligt end i den globale forsyningskæde, som har trukket overskrifter i de seneste måneder, fordi forsinkelser i transporten af kritiske varer og forsyninger har haft vidtrækkende indflydelse på næsten alle brancher.

Byggeriet har mærket denne krise særligt hårdt, da den har presset priserne på kritiske byggematerialer fra tømmer til stål i vejret, hvilket gør det vanskeligt for entreprenører at gennemføre projekter til tiden og under budgettet.

Her er tre vigtige faktorer, der bidrager til forstyrrelserne i forsyningskæden for byggebranchen, ifølge Shaun Heng, økonom og vicepræsident for vækst og drift hos CoinMarketCap.

Mangel på arbejdskraft

Da COVID-19-pandemien sendte sin første chokbølge gennem verden i begyndelsen af 2020, blev den globale arbejdsstyrke næsten øjeblikkeligt påvirket. Millioner og atter millioner af vidensarbejdere trak sig tilbage til deres hjem for at arbejde under forebyggende nedlukninger. Men i sektorer, hvor hjemmearbejde ikke var en mulighed, var COVID-19 langt mere direkte og skadelig, sagde Heng.

Dette var især tilfældet for job, der er kritiske for den normale funktion af den globale forsyningskæde: det indbyrdes forbundne system, som produkter, mennesker og forsyninger bevæger sig gennem for at producere alt fra toiletpapir til elektronik. Arbejdere var fraværende, fordi de var syge med virussen. Andre arbejdere undgik helt at arbejde i frygt for at blive syge, og stadig flere arbejdere trak sig helt tilbage fra arbejdsstyrken, sagde Heng.

Kombinationen medførte en massiv mangel på arbejdstagere i kritiske jobs i forsyningskæden på et tidspunkt, hvor efterspørgslen på varer skød i vejret, fordi folk fyldte lagrene under nedlukningerne.

Flyvske materialepriser

Ved begyndelsen af COVID-19 troede mange, at pandemien ville bremse efterspørgslen på kritiske byggematerialer såsom træ. Men hvad få økonomer eller vismænd så komme, var en pandemiskabt migration, der øgede efterspørgslen på boligbyggeri, da husejere besluttede at bruge nedlukningerne som et godt tidspunkt til større renoveringer og udvidelser, mens andre på ubestemt tid forlod større bycentre for at få mere plads, hvilket resulterede i en efterspørgsel på boliger, der lå langt over udbuddet.

Hvad mere er, blev byggebranchen næsten øjeblikkeligt anset for at være en “essentiel” branche af myndighederne. Så da andre brancher blev tvunget til at skære ned eller stoppe produktionen helt, summede byggepladserne af travlhed i USA og de fleste andre lande med forbedrede sikkerhedsprotokoller på plads, hvilket holdt efterspørgslen efter byggematerialer høj, men udbuddet begrænset.

Tømmer, der er blandt de mere essentielle byggematerialer, blev ekstremt svært at få fat i, da savværkerne oprindeligt indskrænkede produktionen i begyndelsen af 2020 i forventningen om en tilbagegang i efterspørgslen. Dette resulterede i en massiv prisstigning gennem det meste af 2020 ind i 2021 (selvom priserne på tømmer i skrivende stund har stabiliseret sig noget). 

Mangel på lastbilchauffører

I tillæg til de lange køer af fragtskibe, der er opstået i mange store amerikanske havne, er der en mangel på tilgængelig landtransport til at få varerne sendt afsted, når de endelig er losset fra de udenlandske skibe. Dette skyldes to problemer: Der er ikke nok lastbiler, og der er ikke nok mennesker til at køre dem, der findes, sagde Heng.

En global mangel på halvledere har begrænset udbuddet af nye lastbiler og andre køretøjer, da en stor del af deres teknologi er fremstillet med disse kritiske computerkomponenter. Og de økonomiske forhold i transportbranchen har gjort det svært at tiltrække nok folk til at køre lastbilerne fyldt med varer, når de først er kommet af skibene i de store godshavne.   

“Mange lastbilchauffører bliver betalt pr. leverance, ikke pr. time eller dag,” sagde Heng. “Men nu er der en lang kø, som chaufførerne skal vente i for at modtage deres last. Eftersom de ikke bliver betalt for denne ekstra ventetid, er det ikke længere rentabelt for mange at hente og levere varer.”

Entreprenørerne forbereder sig på flere problemer i forsyningskæden

Thomas Jepsen, stifter og direktør for boligbyggerivirksomheden Passion Plans, sagde, at han ikke er sikker på, hvad 2022 vil bringe på grund af disse fortsatte problemer i forsyningskæden.

“Vi oplever store strejker på virksomheder som John Deere,” sagde Jepsen. “Desuden er vi nærmest ikke i stand til at levere på de byggekontrakter, vi allerede har. Med øget lovgivning er jeg bange for, at byggebranchen rammes af alvorlige flaskehalse i det næste år. Vi kæmper allerede med at få folk til at arbejde, og i kombination med den kolde vinter, der er forårsaget af La Niña, bliver det svært at tiltrække folk til faget.”

CitizenM modulære hoteller

Denne trendy hotelkæde ønsker at gøre modulbyggeri almindeligt.