Sådan kan teknologi gøre byggeriet mere bæredygtigt

Byggevirksomheder bruger teknologi til at reducere deres indvirkning på miljøet.

Stigning i bæredygtige teknologier i byggeriet

Byggevirksomheder og deres kunder forsøger at reducere branchens miljøpåvirkning, og teknologi er nøglen hertil.

Fra det indledende design til byggefasen kan bæredygtig byggeteknologi støtte sektoren i dens bestræbelser på at reducere sit CO2-fodaftryk og bekæmpe klimaforandringer samt de hurtigt stigende energiomkostninger.

Det vil ske ved at fremme bedre og mere effektive processer, sætte fokus på nye bæredygtige materialer og byggemetoder og tilvejebringe de data og den forståelse, der er nødvendig for at kunne tage bedre beslutninger.

Brug af bæredygtig byggeteknologi til at fremme forandring

Det er besluttet ved lov, at byggebranchen skal nå netto-nulniveau, og retningen er klar, når det gælder indkøb, projektfinansiering og forsikring. At blive grøn er ikke en mulighed, det er en forpligtelse.

Mange organisationer er begyndt deres rejse og afprøver nye løsninger for at reducere deres påvirkninger både i forbindelse med byggeri og drift.

Der findes mange bæredygtige byggeløsninger, og det kan være svært at sammenligne forskellige muligheder. Et godt første skridt er at investere i softwareværktøjer, der fremmer samarbejdet i begyndelsen af projekterne. Tidlig inddragelse gør sandsynligheden for et mere bæredygtigt byggeprojekt større, hvis hele teamet kan arbejde sammen om at fastsætte mål og blive enige om resultaterne.

Denne vision- og designfase fastlægger rammerne for alle beslutninger om projektet, herunder byggemetoder, materialer og faktorer vedrørende driften. Hvis du gør tingene rigtigt her, herunder at opnå enighed om realistiske forventninger til ydeevnen, er du et godt skridt på vej mod bæredygtigt byggeri.

Det er også mere effektivt at arbejde på denne måde, da du øger mulighederne for at fjerne spild fra processen. Selv på det mest grundlæggende niveau fjerner samarbejdssoftware en betydelig mængde papir og får alle til at bruge de nyeste planer, så unødvendigt arbejde undgås, og der skabes et nyttigt revisionsspor for projektet.

Byggemetoderne ændrer sig

Det er ikke kun i traditionelle byggemetoder, at vi skal finde bæredygtige løsninger. Moderne byggemetoder (MMC) lover også en mere effektiv og kulstoffattig fremtid.

Bedre brug af offsite-produktion kan integrere bæredygtige byggemetoder fra starten. At opføre bygninger i et fabriksmiljø betyder, at der kan anvendes de mest effektive og præcise produktionsmetoder, hvilket forbedrer kvaliteten og fjerner spild.

Produktion egner sig også til løbende forbedringer. Efterhånden som nye, mere energieffektive eller miljøvenlige produkter bliver tilgængelige, kan produktionen nemt følge med.

Overvågning af resultater med henblik på at forbedre fremtiden

Sporing af livscyklusoplysninger, som sammenligner den oprindelige opgave, designtilgang og ydeevne i brug, giver bygningsoperatører en større forståelse af deres aktiver. Byggeteknologi egner sig perfekt til dette. Software kan opdage og analysere tendenser i realtid og hjælpe med at administrere risici, sikre overholdelse af reglerne og fremme projekter, der er mere effektive, af bedre kvalitet og giver større værdi. Dette vil igen reducere både de finansielle omkostninger og kulstofomkostningerne i vores bygninger.

For at hjælpe organisationer med at udforske emnet bæredygtighed i byggebranchen yderligere har vi arbejdet på en vejledning sammen med Chartered Institute of Building (CIOB). Den er opdelt i tre afsnit – planlægning og design, opførelse og indflytning samt løbende forvaltning – for at give et overblik over, hvor teknologi kan indføres for at påvirke og levere mere bæredygtige resultater.

Du kan få flere oplysninger ved at downloade vejledningen “The Role of Technology in Sustainability” (“Teknologiens rolle i bæredygtighed”) nedenfor.

Wofür steht ESG im Baugewerbe?