10 teknologiske tendenser, der vil forandre byggeriet

Fra selvkørende biler til digitalt samarbejde – entreprenører, der ikke er med på disse teknologier, risikerer at sakke bagud i branchen

Indførelse af teknologi i byggebranchen har ændret branchen enormt de seneste år, og COVID-19-pandemien det sidste år har kun øget det tempo, hvormed entreprenører vender sig mod udviklende softwareredskaber og programmer til at forbedre arbejdsgangene.

Men teknologien forandrer sig hele tiden, hvilket medfører, at branchen konstant forbereder sig på næste bølge af muligheder, der kommer til at forstyrre status quo.

Byggemedievirksomheden The B1M har i samarbejde med brancheeksperter fra Bluebeam lavet en top 10 over teknologitendenser, der ser ud til at være klar til at skabe uro i byggeriet i de kommende år.

Demokratisering af teknologi

Demokratisering af teknologi er processen med at gøre ny teknologi tilgængelig for en bredere vifte af mennesker, hvilket vi nu ser i byggeriet.

Den sidste nye teknologi plejede at være begrænset til de største virksomheder og myndighederne. Men takket være udviklingen af computerteknologi, ført an af udbredelsen af smartphones og økosystemet af mobilapplikationer, kan små entreprenørfirmaer og deres medarbejdere få fat i kraftfulde værktøjer til at hjælpe med projekterings- og byggeprocessen. 

Dette vil fortsætte ind i fremtiden, efterhånden som teknologi, der bryder igennem i andre brancher, flyder over i byggeriet.

3D-udskrivning

3D-udskrivning, også kendt som additiv fremstilling, er sekventiel nedlæggelse af materialelag til at skabe byggekomponenter eller hele bygninger med maskiner.

Det, der begyndte som en måde hurtigt at bygge prototyper på i andre brancher, tager nu fart i byggebranchen og er gået fra 3D-udskrevne vægge i midten af 2000’erne til hele broer og huse. Det kan bruges til at bygge hurtigere og sikrere med mindre spild og mere kreative designmuligheder.

Selvom der er optimisme omkring opskalering af nylige projekter for at skabe større bygninger og komplette 3D-udskrevne boligkvarterer, vrimler det med udfordringer såsom omkostninger, manglende færdigheder og lovgivningsmæssige forhindringer.  

Automatisering

Automatisering er brugen af maskiner til at udføre visse opgaver, som traditionelt ville have været udført manuelt – normalt dem, der er monotone, tidskrævende og undertiden farlige.

Tendensen er allerede vidt udbredt overalt i byggeriets mange former, lige fra modelleringssoftware i projekteringsfasen til automatiserede fabrikker, der kan producere alle komponenterne til et projekt, hvilket gør det til et vigtigt element i offsite-fremstillingsprocessen.

Halv- eller helautomatiske autonome robotter vinder mere og mere frem i byggebranchen og udfører enkle, men arbejdskrævende opgaver, hvilket hjælper med at supplere manglen på færdigheder og øge produktiviteten i stedet for helt at erstatte job.  

Geospatial/kortlægning

Her bliver teknologi såsom et geografisk informationssystem (GIS) brugt til at indsamle, analysere og gemme data om et sted, hvor et byggeri er planlagt ved hjælp af overlejring af tegninger på et kort over det aktuelle sted.

Geospatial teknik er blevet en afgørende del af mange byggeprojekter, hvor den hjælper med at kortlægge dem gennem GIS sammen med luft-/drone-/satellitbilleder og andre teknologier.

Anvendelsen af GIS-data vil øges, efterhånden som indførelsen af bygningsinformationsmodellering (BIM) vokser, mens ny datafangstteknologi såsom laserscannere til landmåling og Lidar vinder frem på området.

Offsite-produktion

Offsite-produktion betyder, at elementer til en bygning bliver produceret eller præfabrikeret på en fabrik, inden de transporteres til byggepladsen til montering. Det kan være alt fra små paneler og mekaniske eller elektriske dele til hele sektioner/enheder, det løftes ind med kran. Dette kaldes også modulært byggeri. 

Denne teknologi kan reducere omkostningerne, tidsforbruget, risici og spild, imens den forbedrer sikkerheden, kvaliteten og produktiviteten. Offsite-byggeteknikker bruges mest til boligbyggeri, men anvendelsesområderne vokser.

Komplette, præfabrikerede skyskrabere er undervejs, samtidig med at fremskridt med forstøbt beton gør det muligt at bygge projekter som broer og stadioner større og hurtigere.

Digitalt samarbejde

Stigningen i antallet af digitale redskaber inden for byggeriet transformerer den måde, som folk på tværs af et projekt arbejder sammen på for at levere det. 

Ud over at digitalisere fysiske arbejdsgange handler digitalt samarbejde i stigende grad om at arbejde tættere sammen, muliggjort af digitale teknologier.

Teams kan nu dele projektdata i fælles miljøer, som alle brugere har adgang til, hvilket gør det muligt for alle at få fat i de oplysninger, de har brug for, uanset hvor de befinder sig og hvilke enheder, de bruger, ligesom de kan lave ændringer.

Efterhånden som projekter bliver mere komplekse og rige på data, bliver digitalt samarbejde mellem projektdeltagerne endnu vigtigere i fremtiden.

Selvkørende biler

En selvkørende bil (autonomous vehicle = AV) bruger teknologi såsom sensorer, kameraer, radarer og kunstig intelligens (AI) til bevæge sig omkring og/eller udføre en opgave uden en menneskelig operatør.

Der har været store fremskridt på dette område i byggebranchen i forhold til andre sektorer, fordi det finder sted i kontrollerede omgivelser, hvilket resulterer i mindre risiko.

I branchen ser man allerede selvkørende gravemaskiner, bulldozere, lastbiler og landmålere i tidlig drift, hvilket bidrager til at forbedre sikkerheden ved at fjerne arbejdere fra potentielt farlige miljøer og øge produktiviteten gennem forlænget driftstid.

AV’er forventes at blive mere almindelige, efterhånden som teknologier som radar og Lidar-systemer udvikles, og fordelene bliver tydelige for en større del af branchen, hvilket fører til mere udbredt anvendelse. 

Videoovervågning af byggepladsen

Videoovervågning lader brugerne få fjernadgang til at se deres arbejdsplads, hvilket hjælper med at forbedre sikkerheden uden for arbejdstiden samt at følge projektets fremskridt. 

I tillæg til overvågningsvideo i høj opløsning kan moderne installationer indeholde mobile overvågningsenheder, højteknologiske styringssystemer og sikkerhedsapps.

Disse tjenester forventes at blive mere sofistikerede, efterhånden som teknologien forbedres, f.eks. med autonome overvågningsrobotter, kameraer i højere kvalitet og nye kommunikationsteknologier som 5G til livestreaming og bedre forbindelse mellem alle enheder i horisonten.  

Hjemmearbejde

Med COVID-19-pandemien, der har tvunget folk til at arbejde hjemmefra i løbet af det sidste år, har digitale værktøjer vist sig at være en livline for mange byggeprojekter ved at gøre det muligt at arbejde videre, så arbejdet kunne afsluttes fra teammedlemmernes hjem. 

Teknologierne i spidsen for denne udvikling omfatter videokonferencer, beskedapps og naturligvis byggesoftware.

Disse teknologier har fået mange flere brugere som et resultat af den pandemi-udløste trend med hjemmearbejde, og der er bred enighed om, at denne arbejdsform kan gå hen og blive almindelig efter pandemien.

Datatilgængelighed

Adgang til data er afgørende for at sikre, at oplysninger, der indsamles om et projekt, bliver brugt korrekt. Branchen er kommet længere end blot enkle PDF-filer. Byggevirksomheder ansætter nu dataforskere for at sikre, at de forbliver konkurrencedygtige på området for dataanvendelse og -behandling. Takket være den teknologi, der til stadighed er i udvikling, genererer entreprenørfirmaer nu enorme mængder data, som kan hjælpe med at træffe beslutninger og med produktiviteten.

Derfor er vi vilde med byggeri.