Lær at blive mere bæredygtig i byggeriet

Chris Gorse, professor i byggeteknik og ledelse ved Loughborough University i Storbritannien, fortæller om, hvordan byggeriet kan blive mere bæredygtigt

Hvorfor er bæredygtighed vigtigt i byggeriet?

Med højere energiomkostninger og større forståelse for virkningerne af klimaforandringer er det blevet mere presserende for virksomhederne at blive mere bæredygtige. For en industri, der genererer betydelige kulstofemissioner, er behovet for kulstofreduktion i byggeriet endnu større. Der er behov for mere bæredygtige alternativer til mange materialer, og byggeprocesserne og driftsfaserne er alle i fokus.

Men selv om behovet er anerkendt, er der forskellige opfattelser af, hvordan man kan reducere kulstofemissionerne i byggeriet.

Med dette i tankerne talte Built med Chris Gorse, der er professor i byggeteknik og ledelse på Loughborough University i Storbritannien. Som opfølgning på vores webinar for nylig med CIOB og udgivelsen af vores guide “The Role of Technology in Sustainability” (Teknologiens rolle i bæredygtighed) blev der talt om nogle vigtige tiltag, som virksomhederne kan iværksætte.

Bæredygtighed bør være kernen i enhver god forretning

“Der findes masser af standarder og rammer, som folk kan indføre, men de har begrænset værdi, hvis de ikke passer til virksomheden, den måde, den fungerer på, og de specifikke fordele, man har brug for at opnå”, forklarede Gorse.

“Det vigtigste er, at virksomhederne etablerer et pålideligt udgangspunkt, der kan bruges som referencegrundlag, og så kan præstationerne monitoreres ud fra denne position. Ved at arbejde ud fra et referencegrundlag kan organisationerne identificere problemer og mønstre, låse op for nye arbejdsmetoder og opnå bedre resultater med hensyn til bæredygtighed.”

Sådan fremmer man bæredygtighed i byggeriet og videre ud

Chris Gorse – professor i byggeteknik og ledelse ved Loughborough University i Storbritannien

Gorse foreslog, at virksomhedernes prioritet bør være at skabe en stærk økonomisk og miljømæssig model baseret på mindre affald og mere sikre, bæredygtige outputs af højere kvalitet til gavn for mennesker og kloden.

“Nogle mennesker tror, at alle de lavthængende frugter er væk, men der er masser af tiltag, som organisationerne kan iværksætte, som ikke koster penge”, sagde Gorse. “Alle virksomheder vil være i stand til at kigge på deres processer og finde måder at reducere spild på. Der er masser af ineffektivitet, som vi kan fokusere på først – vi skal eliminere spild og kigge på enkle områder som f.eks. at skære ned på papir og unødvendig emballage, og vi skal spare på energien ved at slukke for apparater og udstyr. Intelligent styring gør det nu nemt at overvåge og styre varme og belysning, hvilket eliminerer unødvendig drift. Der er så mange nemme uøkonomiske aktiviteter, der kan identificeres og elimineres. Spild af ressourcer giver ingen organisatoriske fordele, og det bør elimineres. Det er nyttigt at eliminere spild, da det giver et øjeblikkeligt afkast og kan skabe mulighed for at investere i energieffektive teknologier og processer. Organisationerne er nødt til at gentænke deres processer, logistik og ressourceforbrug for at blive mere bæredygtige og effektive.”

“Hvis virksomhederne kan gøre dette og integrere bæredygtigheden på alle niveauer, så vil de være bedre stillet og blive mere rentable – de to ting bør ikke udelukke hinanden”, tilføjede Gorse.

At skabe langsigtede, bæredygtige forandringer

Én af udfordringerne ved at skabe en forandring er at finde tiden til at gøre det. Dette er en særlig risiko, når det drejer sig om at gøre organisationer mere bæredygtige. Med så mange muligheder, når det drejer sig om nye processer, materialer og bæredygtige teknologier i byggeriet, så er det vigtigt at finde tiden til det.

Gorses anbefaling er, at organisationerne differentierer teams gennem deres aktiviteter, hvilket giver medlemmerne mulighed for at udvikle bæredygtige processer. Arbejdspakker kan bruges til at give en klar definering af grupperne. Arbejdspakkerne er vigtige for styring, håndtering og overvågning af forandringer, innovation og succes. Når de har beføjelser, er teams langt bedre til at identificere spild og spildgivende processer og udvikle mere effektive arbejdsmetoder.

“Teamene har brug for tid til at overveje deres muligheder og forbedre deres processer, så eventuelle ændringer er effektive på alle niveauer”, forklarede Gorse. “Når det er gjort, bør det skabe flere ressourcer eller penge andre steder, som kan bruges til andre ting, herunder investeringer i mere bæredygtig teknologi og mere bæredygtige løsninger.”

“Der skal arbejdes med projekter og processer over tid, og organisationerne skal acceptere, at der vil ske nogle fejl undervejs. Miljøet ændrer sig hurtigt, men det er ikke nogen undskyldning for at vente. Vi er nødt til at prøve nye ting, samtidigt med at der sker en monitorering, så vi kan lave analyser og løbende forbedre os.”

“Det er især vigtigt, når det drejer sig om den eksisterende bygningsmasse”, sagde Gorse. “Det er ikke alle retrofit-strategier, der vil fungere for alle bygninger, men vi bør nå et punkt, hvor en stor del af tjenesterne og produkterne vil fungere som en hyldevare, tilpasset specifikke bygningstyper. Selvom alle bygninger er forskellige, er der inden for bygningsmassen mange bygninger, der falder ind under typologier, der ligner hinanden, med almindelige materialer. Når de almindelige bygningsegenskaber er kendt, kan der udvikles typiske eller masseproducerede løsninger. Med lidt omtanke kan sektoren bevæge sig væk fra ad hoc-markedet for retrofit og overgå til en mere effektivt udviklet og målrettet proces. Når vi har en bedre forståelse af den eksisterende bygningsmasse, kan der udvikles markedsdrevne løsninger. Dette vil igen skabe nye jobs, produkter og tjenester, som også vil forbedre andre dele af det byggede miljø.”

Bæredygtighed i byggeriet er en holdindsats

Udfordringen med at nå net zero vil være enorm for byggebranchen, og virksomhederne vil ikke kunne klare det alene. Hvis vi skal nå bæredygtighedsmålene, kræver det et betydeligt samarbejde i hele forsyningskæden og med branchepartnere. Det betyder, at branchen skal være bedre til at kommunikere med hinanden, mener Gorse.

“Hvis du ikke kommunikerer med alle i forsyningskæden, er der ingen mulighed for at nå net zero”, sagde Gorse. “Det er den eneste måde, hvorpå vi alle kan lære effektivt af hinanden. Andre leverer måske kvalitetstjenester, selv uden den bedste teknologi eller de bedste processer, så du kan måske hjælpe dem på deres egen net zero-rejse. På samme måde kan du kigge på, hvad de gør. Bliv bevidst om deres udfordringer, kig på deres målinger og prøv at finde de intelligente idéer, der kan kopieres.”

“I bund og grund udnytter du værdien af at have en større gruppe af mennesker til at få indsigt og idéer fra og udfylde huller i din viden sammen med andre eksperter uden for din egen virksomhed.”

Gorse konkluderede, at det er de større virksomheder, der bør tage ansvaret for dette: “Det er de større virksomheder, der har købekraft og kapacitet til at gennemføre ændringer, både i form af tid og ressourcer. De har også adgang til den største del af branchen, nemlig det store antal SMV’er, der leverer arbejde.

“Hvis de kan gå forrest med forskning og måling og derefter videregive disse erfaringer og drive en bedre indsats på det praktiske plan, så vil vi se forandringer, der er langt mere effektive og i overensstemmelse med de tidsrammer, vi skal handle inden for.”

Du kan få flere oplysninger om anvendelse af bæredygtige teknologier i byggeriet ved at downloade vejledningen “The Role of Technology in Sustainability” (“Teknologiens rolle i bæredygtighed”) her. Der er også nogle tips nedenfor, som gør det nemmere for dig på vejen til at forbedre din virksomhed.

Gode råd

  • Bæredygtighedsretningslinjer eller -metoder bør være veletablerede, anerkendte og tilpassede til organisationen – der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen
  • Man skal først og fremmest forbedre forretningen og den måde, hvorpå den gør det, den gør – dette vil uundgåeligt føre til en mere bæredygtig organisation med bedre resultater.
  • Opret flere teams til at kigge på mindre forbedringsområder først for at få virksomheden til at bevæge sig i den rigtige retning og bemyndige arbejdsstyrken
  • Sørg for, at de rigtige systemer er på plads til at monitorere fremgangen
  • Arbejd på at udvikle forståelsen mellem laboratoriebaserede resultater og resultater på stedet, og brug forskning til at informere praksis
  • Vedvarende energikilder er et must – find måder at inddrage dem i jeres energimix for jeres organisation og for projekter

Er du nysgerrig efter at læse mere om emnet bæredygtighed?