Hvad er ESG i byggebranchen?

Miljø, sociale anliggender og ledelse (Environmental, social and governance, ESG) er blevet en populær forkortelse i byggebranchen de seneste år – og med god grund. Her gennemgår vi, hvordan en ESG-struktur kan hjælpe virksomheder med at reducere risici, levere bedre resultater og forbedre deres omdømme.

I takt med at verden står ansigt til ansigt med klimaforandringer, social og økonomisk ulighed samt stadig er i færd med at komme sig ovenpå COVID-19- pandemien, indfører flere virksomheder initiativer til at tackle disse udfordringer.

For at byggebranchen skal lykkes med at løse disse og andre udfordringer er det altafgørende, at den anerkender og tilslutter sig principperne for miljø, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold.

Mange virksomheder har bestræbt sig på at operere etisk i mange år. Etisk investering går tilbage til 1960’erne, da “social ansvarlig investering” fik mange virksomheder til at undgå styrer, som var kendt for ikke at respektere menneskerettigheder, f.eks. apartheid i Sydafrika.

ESG blev omtalt for første gang i begyndelsen af 00’erne, mere præcist i 2004 i FN’s Global Compact-rapport “Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World”, og et år senere i “Freshfields Report” fra FN’s miljøprograms Finance Initiative.

Definition af ESG

British Business Bank beskriver ESG som en samlet betegnelse for, hvordan en virksomhed påvirker miljøet og samfundet, “samt hvor robust og transparent dens ledelse er, hvad angår både virksomhedsledelse, lederlønninger, revision, intern kontrol samt aktionærers rettigheder.”

Confederation of British Industry (CBI) hævder, at investorer i dag ønsker at investere i bæredygtige forretninger med gode investeringsmodeller, “og at det at integrere ESG-faktorer fører forretninger i en retning, som investorerne vil se beviser på”.

CBI hævder, at det ikke er svært at finde ud af grundprincipperne for ESG. “Se det som en rejse med klare fordele for hvert enkelt trin. Så snart du begynder at måle dine miljødata, vil du begynde at tænke over måder at spare energi og vand samt reducere affald på. Derfor er du nu i gang med en spareøvelse.”Samtidig vil en attraktiv virksomhedskultur – en del af ‘S’ – bidrage til at fastholde lav personaleudskiftning, siger CBI, og tiltrække de talenter, der er nødvendige for at sikre vækst.

Og det at have fokus på sin virksomheds ledelse– ikke mindst risikostyring – appellerer ikke kun til investorer, men også kunder og forsyningskæde.”Gode rutiner for risikostyring vil ligeledes betyde besparelser, hvad angår priser på forsikringsdækning og præmier, tilføjer CBI.

Konsulentvirksomheden Marsh McLennan fremhæver, at omfanget af ESG inden for byggebranchen går længere end blot til reduktion af CO2-udledning.

Virksomheden siger, at ting, som hvor og hvordan byggematerialerne er fremstillet, hvordan man reducerer affald, hvordan forsyningskæden administreres, og hvordan medarbejdernes og lokale fællesskabers sundhed, sikkerhed og velvære sikres, er ligeså vigtige.

Noget andet, der skal tages i betragtning, er direktionens attitude, hvad angår måden, hvorpå der rapporteres om “de miljømæssige og sociale forgreninger af deres forretning samt de systemer og mekanismer, hvormed de leder og administrerer deres forretning.”

Giv mig et E, giv mig et S, give mig et G

“E” står for environmental (miljø) i ESG, og byggebranchen kan dække over en lang række overvejelser i henhold til Allianz Global Corporate & Specialty, herunder de typer materialer, der anvendes i et projekt, forbrug under konstruktionen af et projekt, de anvendte byggemetoder, fra traditionelle til modulære eller volumetriske, strategier for affaldsstyring og fremtidssikrede design.

Fordelene ved at have en god miljøpolitik i byggebranchen må ikke undervurderes. Fra design til levering, brugen af bæredygtige materialer til et projekt, et ordentligt program for affaldsstyring og garanti for, at levering af og funktionslevetid for et bygget aktiv ikke får konsekvenser for miljøet, er alle elementer, som investorer og andre deltagere vil have fokus på. Det leder også til bedre resultater for slutbrugeren.

“S” står for det sociale element i ESG, og det kan omfatte investering i retfærdige og lige muligheder og forhold for medarbejdere i henhold til British Business Bank samt garanti for, at de produkter, der anvendes i byggebranchen, er sikre, at kundedata sikres, forebyggelse af misbrug inden for forsyningskæden, træning og opbakning omkring sundhed og sikkerhed samt trivsel, og investering i lokale projekter.

Det er vigtigt at opretholde et godt forhold til de lokale der, hvor projekterne opføres. Marsh McLennan siger, at det er “altafgørende at vurdere de sociale konsekvenser af aktiviteter igennem ESG-linsen for at sikre fortsat positive resultater og vurdere betydningen af et byggeri i folks hverdag.”

Gode ledelsesmæssige forhold – “G’et” i ESG – er altafgørende. Veldrevne virksomheder, der ledes af talentfulde, omhyggelige personer, der i det store og hele vil “gøre det rigtige” i forhold til deres interessenter, resulterer igen i bedre resultater for virksomheden og for det bredere samfund.

Tag ikke tingene for givet

Men der er ikke plads til selvtilfredshed. Som S&P Global udtrykker det, så har der været en række højprofilerede tilfælde af dårlig virksomhedsledelse indenfor de seneste år, herunder skandalen med Volkswagens udledningstests og Facebooks misbrug af data.

Igen er de institutionelle investorers rolle vigtig, da de kan kræve ting som bedre ledelseskvalitet, bedre repræsentation af kvinder i bestyrelserne og på ledelsesposterne samt ligeløn og mobilitet for kvinder og personer af anden etnisk oprindelse.

Advokatfirmaet Dentons siger, at der især i byggebranchen refereres til temaer indenfor virksomhedsledelse og opførsel, herunder etik, korruption, transparens, respons på sanktioner, politiske bidrag, konkurrencebegrænsende praksisser, misbrug af menneskerettigheder og forretningsmæssig bæredygtighed.”

Det bliver mere og mere vigtigt, hvordan en virksomhed klarer sig indenfor ESG. Dentons tilføjer: “Undervurder ikke den følelsesmæssige virkning af ESG-problematikker – og deres potentiale, hvis de håndteres forkert, i henhold til at skade en virksomheds omdømme og fortjeneste,” f.eks. vil brug af moderne slaver i en virksomheds forsyningskæde eller ulovlig affaldsdumping fra et af dets projekter “næsten helt sikkert tiltrække uønsket omtale.”

Evaluering af ESG

Hvad angår det at have fokus på ESG-problematikker, så har man historisk set “skudt med spredehagl”. Som konsulentvirksomheden PricewaterhouseCoopers (PwC) påpeger, så kan ESG-performance spores og måles med data, der rapporteres af virksomheden, når en række forskellige målestandarder er tilgængelige.

Klassificeringssystemer som WELL, BREEAM og LEED kan også spille en rolle i vurderingen af et projekts miljømæssige akkreditiver.

Ligesom at have en IT-superbruger i en virksomhed, bør virksomheder acceptere rationalet for at følge ESG-protokoller. Derfor har mange virksomheder oprettet ESG-bestyrelser, som regelmæssigt udgiver ESG-rapporter og opdateringer som en del af deres virksomhedskalender med detaljerede oplysninger om de fremskridt, der gøres på alle fronter.

PwC påpeger desuden, at evaluering af ESG-performance stadig kan være “udfordrende” på grund af den svingende kvalitet af ESG-rapporter. Som svar på tingenes tilstand annoncerede International Financial Reporting Standards Foundation sidste år oprettelsen af en ny International Sustainability Standards Board, som “i offentlighedens interesse skulle udvikle et omfattende globalt udgangspunkt for offentliggørelsesstandarder af høj kvalitet for bæredygtighed, der lever op til investorernes informationsbehov.”

Når alt kommer til alt, så er det sund forretningsfornuft at følge ESG-strategier inden for en struktureret ramme.

British Business Bank hævder, at imødekommelse af ESG reducerer risici gennem bedre virksomhedsledelse, reducerer udgifter gennem bedre indkøb og affaldsstyring samt forbedrer en virksomheds omdømme, så den tiltrækker medarbejdere, kunder og investering i processen.

Hvis disse faktorer leder til bedre drift, profitable virksomheder, som samtidig passer på sine medarbejdere og kunder, samt bedre projekter, der leveres med de højest tænkelige standarder, så er arbejdet med at holde sig til ESG-principperne altid anstrengelsen værd.

Amsterdam arbejder på at få gjort træbygninger obligatoriske. Her er grunden til det