World Architecture Day 2022

Verden omkring os er formet af arkitekter og designere. I 1985 lancerede International Union of Architects i Paris en World Architecture Day for at fremhæve arbejdet fra dem, der designer vores byggede miljø.

Mange af os tager det byggede miljø for givet. Det er næppe overraskende; de bygninger, vi går forbi, bor i, arbejder i eller ser, når vi rejser, er bogstaveligt talt en del af landskabet. Den måde, de ser ud og fungerer på, bliver et dagligdags – og ofte næppe mærkbart – element i verden.  

Men hver bygning blev designet af en person med et bestemt formål i tankerne. Fra pyramiderne i Giza og Pantheon i Rom – som den dag i dag stadig har den største kuppel uden ekstern understøttelse, der findes – helt frem til de hjem, vi bor i, eller de skinnende facader på ultramoderne kontorer i en verdensklasseby som London, er alle resultatet af nogens vision. 

Arkitektur former den verden, vi lever i, forbedrer liv, afbøder virkninger af klimaændringer og fremmer kultur og innovation samt social interaktion. 

Hvad er World Architecture Day 2022?  

Det er arkitektens eller designerens ansvar, hvordan bygninger interagerer med de samfund, der bruger dem, og det er kun rimeligt at anerkende deres resultater og søge at “gøre fagfolk såvel som offentligheden opmærksomme på problemerne med byerne og boligerne.” 

World Architecture Day (WAD) er en sådan begivenhed. WAD blev grundlagt i 1985 af International Union of Architects (UIA) i Paris, der repræsenterer mere end en million arkitekter fra hele verden, og den fejres hvert år den første mandag i oktober i forbindelse med FN’s World Habitat Day. 

Hver WAD har til formål at fremhæve et problem, som arkitekter kan løse gennem design. Dagen fokuserer på, hvordan de ansvarlige for de bygninger, vi bor, arbejder og holder fri i, kan bidrage til samfundets sundhed og trivsel.  

I 2020 var WAD-temaet “Mod en bedre byfremtid”, mens dagen i 2021 opfordrede arkitekter til at overveje et “Rent miljø for en sund verden” med en række onlinesammenkomster for at drøfte boliger, offentlige rum og globale miljøspørgsmål i kølvandet på COVID-19-pandemien. 

Temaet for World Architecture Day 2022 

Emnet for dette års WAD, der finder sted den 3. oktober, er “Arkitektur for trivsel.” UIA sagde, at temaet var “i tråd med udpegelsen af 2022 som UIA Year of Design for Health og foreningens bestræbelser på at bruge evidensbaseret design til at fremme sundhed i bygninger og byer.”  

UIA fortsatte: “Denne World Architecture Day vil vi gå ud over arkitekturens rolle i at gøre vores liv bedre ved at beskytte, udvikle og genoprette sundheden for at undersøge, hvordan arkitekter bedre kan bidrage til hele menneskehedens fysiske, følelsesmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale trivsel, samtidig med at de har en positiv indvirkning på miljøet. ” 

Som en del af WAD er arkitekter over hele verden blevet opfordret af UIA til at organisere aktiviteter relateret til at bruge evidensbaseret design til at beskytte, udvikle og genoprette sundheden i bygninger og byer. 

Ifølge UIA anerkender denne tredelte model “sammenhængen mellem menneskelig, animalsk og miljømæssig (naturlig og bygget) sundhed.” 

Hvad kan arkitekterne gøre for at fremme sunde resultater? 

UIA ønsker gennem WAD at rejse spørgsmål om, hvad det byggede miljø skal give til mennesker, for at de kan vokse og trives, ikke mindst i forholdet mellem natur og det byggede miljø.  

Organisationen vil også have folk til at tænke over, hvordan arkitekter kan fremme og beskytte dette forhold. “Det er arkitekters, byggefagfolks og politikeres ansvar at gå forrest,” konkluderer den. 

UIA har været vært for en række webinarer i løbet af året, der omhandlede, hvordan arkitektur og det byggede miljø kan arbejde hen imod at forbedre folks liv. 

Wellness og helbredelse i arkitekturen