byggeri uden affald

Er nul affald i byggeriet muligt?

Her er grunden til, at byggebranchen er nødt til at undersøge affaldshåndteringspraksisser på tværs af hele livscyklussen for materialer

Da branchen for første gang så kritisk på bygge- og nedrivningsaffald i begyndelsen af 2000’erne, var det blot en del af en større standard, der blev fremmet af U.S. Green Building Council (USGBC). Større energieffektivitet og sundere materialer lød spændende, men mindre affald var ret kedeligt. Kina ville trods alt tage næsten alt, hvad vi kunne sende – indtil de ikke længere ville.

I 2017 var Kina blevet verdens losseplads. Virksomheder kunne endda sende genanvendeligt affald blandet med forurenede genstande og madrester. For at forbedre miljøforholdene implementerede landet oprindeligt en National Sword-politik for at vedtage højere standarder for importeret materiale. Men fra 2021 køber Kina ikke længere fast affald, selvom landet stadig importerer metalskrot.

En helhedstilgang

Environmental Protection Agency, den amerikanske miljøstyrelse, anslår, at USA genererede 600 millioner tons bygge- og nedrivningsaffald i 2018, som er det sidste år, for hvilket data er tilgængelige. Nedrivning repræsenterer mere end 90 %, og byggeri de øvrige 10 %. Materialerne omfatter alt fra stål, træ, gipsplader og gips til fliser, tagplader og beton.

Byggebranchen er nødt til at undersøge praksisser for affaldshåndtering på tværs af materialernes livscyklus for at tackle affaldsproblemet. “Vi ved, at vi ikke kommer til at genbruge, så vi når nul affald,” sagde Susie Westrup, direktør for klientløsninger hos Total Resource Use & Efficiency (TRUE), USGBC. “Vi er nødt til at arbejde på at designe affald ud af systemet i første omgang.”

TRUE-certificeringsprogrammet kan hjælpe anlæg, virksomheder og lokalsamfund, når de definerer, forfølger og i sidste ende når deres målsætning om nul affald. Hele deres systemtilgang har til formål at ændre materialeflow og aflede alt fast affald fra lossepladser, forbrænding og miljøet. Tilgangen tager udgangspunkt i den cirkulære økonomi; den lægger vægt på at bruge affald fra én cyklus som råmateriale til den næste. Dette helhedsfokus giver en ramme, som byggebranchen kan bruge til at håndtere et langvarigt og stadigt voksende problem.

De fire trin

EPA‘s strategi for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald og høst af de miljømæssige og økonomiske fordele fokuserer på fire trin: reducer, genbrug, genanvend og genkøb.

Reducer: Ved at bruge færre ressourcer fra starten kan byggefirmaer sikre, at materialer ikke ender i affaldsstrømmen. Praksisser omfatter at bevare eksisterende bygninger, dimensionere nye strukturer korrekt og anvende byggemetoder, der gør det muligt at bruge materialer i nye bygninger senere.

Byggefirmaer skal være på forkant og evaluere alt, hvad der indgår i et projekt, for at sikre, at det ikke bidrager til spild. Afledningsberegneren TRUE tager endda højde for emballageaffald – for eksempel hvis en entreprenør omdirigerer forsendelsespaller fra affaldsstrømmen ved at bruge dem til andre formål i stedet for at genbruge dem.

Genbrug: Nedrivning, der forvandler alt – brugbart eller ej – til affald, understøtter ikke effektiv ressourceanvendelse. Dekonstruktion af bygninger giver virksomheder mulighed for at redde og genbruge materialer fra bygge- og nedrivningsaffald. Det betyder ikke, at hovedentreprenører skal bruge hver eneste komponent i en eksisterende struktur – de kan også videresælge materialer. I Tennessee opfordrer Materials Marketplace til at deltage i den cirkulære økonomi. Hvis en hovedentreprenør f.eks. har 1.000 lineære fod PVC-rør, kan de lægge det op på hjemmesiden for at finde en køber i stedet for at sende det til en losseplads.

“Nul affald er meget lokaliseret,” sagde Westrup. “Det kræver at, du kender din nabo, kender de mennesker i dit lokalsamfund, der kunne bruge materialer, og at du har disse samtaler.” Affald, der ikke kan genbruges, skal transporteres til genbrugsanlæg.

Genanvend: Der, hvor der er marked for det, kan byggefirmaer genanvende materialer som asfalt, beton, træ og metaller. EPA giver anbefalede fremgangsmåder på sin hjemmeside.

Genkøb: På den anden side af genbrug er det at købe materialer fra bygge- og nedrivningsaffald og genbrugsindhold lokalt til brug i byggeriet. Det sparer ikke kun omkostninger og bibeholder funktion og ydeevne, det understøtter også den lokale økonomi.

Fuld cirkel

Som på mange områder inden for miljøinnovation er Californien førende inden for håndtering af byggeaffald.

Bay Area-byen Palo Alto vedtog for eksempel en bekendtgørelse i 2019, der forhindrede entreprenører i at rive hele bygninger ned efter juli 2020. Målet er at genbruge eller genanvende byggematerialer, hvilket betyder et farvel til nedbrydningskuglen. I stedet vil byggearbejdere skille konstruktioner ad og finde steder, hvor materialerne kan bruges.

TRUE-krav skubber reduktionen af affald til LEED-certificering til næste niveau. Praksisser kan være så enkle som at sikre, at der er separate skraldespande og kompostbeholdere på stedet til madrester, så materiale, der kan genbruges, ikke bliver forurenet.

Men TRUE behandler forbrænding af materialer som lige så dårligt for miljøet som at smide dem på en losseplads, selvom der produceres varme og energi. Anlæg, der kan omdirigere 90 % eller mere af deres samlede affald over en periode på 12 måneder – og også implementerer minimumsprogramkrav inden for TRUE-klassificeringssystemet – opnår certificering.

Forud for sin tid

Nul bygge- og nedrivningsaffald er et skræmmende, men opnåeligt mål. At komme i gang betyder at lære, hvordan den cirkulære økonomi gælder for bygge- og nedrivningsaffald, læse casestudier af vellykkede – og mislykkede – projekter og få nok selvtillid til at sætte trinnene i værk. Ud over EPA omfatter andre kilder til information om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald Recycling Certification Institute og Det Europæiske Miljøagentur .

Hvordan kommer byggebranchen til ‘Energineutralt byggeri’?