Gör en djupdykning i akvariekonstruktionens värld

Att designa och bygga utrymmen där människor kan uppleva vattnets underverk kräver enorma kunskaper om hur tusentals fiskarter lever i sina naturliga miljöer.

Om du någonsin har känt dig inspirerad av en manets fridfulla, böljande rörelser eller njutit av att betrakta ett invecklat undervattenslandskap på ditt lokala akvarium har du förmodligen John Christiansen att tacka för det.

John är vice vd för konstruktion på EHDD Architecture, och ansvarar för utformningen av Monterey Bay Aquarium – en byggnad som har kommit att inspirera en hel generation av akvariedesigners och de många besökare som har fått uppleva deras utrymmen.

Built har träffat den här legenden inom modern akvariedesign och -konstruktion för att få veta mer om hans banbrytande metoder och vilka utmaningar inom design och ingenjörsteknik som är förknippade med att skapa de unika utrymmena.

En vetenskaplig bakgrund

Den dykningsintresserade John Christiansens väg till akvariedesignens värld hade ett något oväntat ursprung: hans bakgrund inom marinbiologi.

”Jag började jobba på Monterey Bay Aquarium när det precis höll på att byggas, och fick då möjlighet ägna mig åt akvariedesign, projektledning och att sköta massor av olika projekt på olika ställen”, säger John.

En bild av Monterey Bay Aquarium från luften.

Till sin förvåning upptäckte han att hans bakgrund gjorde honom särskilt lämpad för den nya rollens utmaningar. ”Som biolog täcker man i stort sett allt”, säger John. ”Kemi, fysik, matematik – ämnen som alla passar bra ihop med ingenjörsteknik och design. På gymnasiet hade jag läst ritning. Och tack vare min bakgrund som biolog hade jag fått möjlighet att observera djur i sina miljöer, vilket hjälpte mig att förstå vad vi behövde göra för att de faktiskt skulle överleva i sina utställningsakvarier.

John berättar att när han hade påbörjat designprocessen kunde han dra nytta av sin praktiska erfarenhet av att arbeta med djur i fångenskap för att skapa artspecifika designer. ”Jag förstod djuren, inte bara i deras egna miljöer”, säger John. ”Jag hade även jobbat i flera år på djurhållningsavdelningen – med de stora akvarierna – på Monterey Bay Aquarium.”

Inuti en av Monterey Bay Aquariums utställningar.

Den här praktiska erfarenheten gav John Christiansen unika insikter om det arbete som pågår bakom kulisserna på ett akvarium – insikter som han säger ligger till grund för de beslut som han fattar som designer. ”Det kan hända att jag är den enda som faktiskt har jobbat på alla nivåer med ett akvarium”, säger han. ”Design, underhåll, djurhållning – och all den här erfarenheten påverkar mig absolut. Det handlar inte bara om att bygga saker för allmänheten och för djuren. Det handlar om att bygga saker som faktiskt är hållbara och motståndskraftiga mot förändringar över tid.”

Artinriktad konstruktion

Hur skapar John Christiansen då sådana spektakulära, artspecifika utrymmen? Allt utgår från miljön.

”Om man ska göra något med en art som ingen har ställt ut förut, börjar man normalt med att titta på vilken slags miljö djuret lever i”, säger John. ”När man jobbar med nya arter måste man vara beredd på att saker och ting kanske inte går som man har tänkt sig. Det krävs stora resurser och en massa tid för att prova sig fram till något som fungerar.”

En annan utställning på Monterey Bay Aquarium.

John Christiansen fick själv uppleva den här processen när han byggde den första manetutställningen för Monterey Bay Aquarium. ”Första gången som vi ställde ut maneter på Monterey Bay Aquarium i slutet av 80-talet protesterade marknadsavdelningen, som sa att ingen skulle vilja komma och titta på maneter. ”De hade fel. Till och med vid ett litet akvarium med maneter stannade besökarna lika länge som vid tångskogen – ett akvarium på en miljon liter – eller hos uttrarna.”

Men att lyckas med maneterna tog tid och kraft. ”Innan bygget började höll jag på med havsforskning som dykare 160 mil utanför Kaliforniens kust. Där tittade jag på maneter i sin naturliga miljö, och hade precis börjat förstå den värld som de lever i”, säger John.

När han kände att han förstod miljön inleddes arbetet med att återskapa den i liten skala. ”Om man tittar på vad som händer i ett manetakvarium ser man att djuren i princip far runt i cirklar”, säger John. ”Akvarierna är utformade så att det bildas en vattenflödesbarriär, så att maneterna inte kan stanna på samma plats och fastna i ett hörn, och så att deras tentakler inte trasslar in sig eller sugs ner i avloppet. Det handlar om att manipulera utrymmet för att hantera de aspekter av djurens miljö som de verkligen behöver. Det blir en mycket noggrann process där man måste ta reda på vad som krävs, och vara flexibel nog för att kunna ändra på det.”

Mötet mellan människornas och djurens designbehov

På frågan om hur han skapar balans mellan djurens behov i de utrymmen som han designar och behoven hos de tusentals människor som kommer för att titta på dem, svarar John bestämt att det inte råder någon tvekan om vad han prioriterar.

”Det finns ingen balans”, säger han. ”Det som går först är alltid djuren. Om man försöker designa en djurutställning där djurens behov får stå tillbaka för allmänhetens önskemål slutar det med att man helt enkelt måste ersätta djuren.”

Monterey Bay Aquarium

Med det sagt lämnar John Christiansen djurfokuserade tillvägagångssätt ändå utrymme för att ägna betydande uppmärksamhet åt de mänskliga besökarnas logistik.

”När det gäller allmänheten är besöksflödet centralt”, säger John. ”Varje gång man bygger ett akvarium ägnar man många timmar åt att diskutera alla sådana aspekter. Vilket tempo har utställningen? Var på vägen ligger de stora publiksuccéerna? Vet vi ens vilka publiksuccéerna kommer att bli?”

Ytterligare en utmaning är att akvarium tenderar att locka en väldigt varierad publik. ”Platser där det finns många småbarn och föräldrar med barnvagn har en helt annan dynamik än sådana med lite äldre barn eller äldre vuxna”, säger John. ”Man måste börja planera upplevelser för alla nivåer, men verkligen fokusera på den demografiska grupp som den aktuella anläggningen verkligen tilltalar.”

Men även om de här samtalen kan vara svåra, menar John att de också är en del av det som gör det så roligt att designa akvarium. ”För mig är det här det bästa med ett akvarieprojekt”, säger han. ”Att brainstorma med andra och ta hjälp av såväl djurhållare som utställningsdesigners och de medarbetare som funderar på utformningen av offentliga utrymmen. Det är där som det riktigt roliga med de här projekten ligger – i samarbetet. För när det gäller akvarieprojekt handlar allt om samarbete.”

Grön betong i byggbranschen

Så kan byggbranschen lösa sitt betongproblem.