Australiska vandringsstugor utöver det vanliga

Vildmarkslivet blir lite lyxigare i de här stugorna, som har genomgått en enormt detaljerad och komplex design- och byggprocess

Efter en tuff dag ute i vildmarken skulle nog de flesta av oss vara nöjda med att tillbringa natten i en enkel timmerstuga. Men i Australien, som kan skryta med tusentals mil av vandrings- och campingleder i sina många nationalparker och vildmarksområden, gör man saker lite annorlunda.

Så när det blev dags att designa och bygga övernattningsstugor utmed den tuffa 13-dagarsrutten Grampian Peaks Trail, förstod planerarna att de skulle behöva något extra för att göra det naturliga landskapet rättvisa. Men hur skulle de gå tillväga för att skapa häpnadsväckande byggnader i avlägsna områden, som ofta inte nås av vägar?

Nick Griffin, medansvarig för Melbourne-studion och biträdande direktör på McGregor Coxall, och Justin Noxon, arkitekt och studiopartner på Noxon Giffen, var redo att ta sig an utmaningen.

En oöverträffad plats

För Nick och Justin inspirerade platsens naturliga skönhet till en expansiv kreativitet genom teamets designprocess. Nick beskriver området, som även är känt under sitt aboriginska namn Gariwerd, som ”ett betydelsefullt landskap”. Han tillägger: ”Det var Gariwerds miljömässiga och kulturella betydelse som drog oss till projektet.”

En titt inuti en av stugorna. Foto: Adam Gibson.

Som ett av de områden med störst biologisk mångfald i Victoria, och hemvist för ungefär en tredjedel av alla inhemska växtarter, är det inte konstigt att den här avlägsna leden alltid har varit populär bland ambitiösa vandrare från hela världen. ”Med så mångsidig terräng och en unik naturlig motståndskraft var landskapet och dess system den främsta inspirationen till vårt designsvar”, säger Nick Griffin.

En viktig del av designprocessen för Nick och hans medarbetare var att ta sig tid att verkligen fördjupa sig i landskapet. ”Designteamet gjorde flera resor ut till Gariwerd för att ägna tid åt att observera och dokumentera förhållandena på platsen”, säger han. ”Man fördjupade sig i varje enskild plats för att få en övergripande förståelse och kunskap om landskapet vid olika väderförhållanden och olika tidpunkter på dagen.”

Efter att ha tillbringat tid på varje plats skapade teamet enligt Nick byggnader som speglade det naturliga landskapet som omgav dem, och hämtade inspiration från parken såväl visuellt som materiellt. ”Arkitekturens utformning och placering inspirerades av den storskaliga sandstenshöjning som tydligt syns i hela Grampians – något som avspeglades i pulpettaket”, förklarar Nick.

En stuga med utsikt över det lokala landskapet. Foto: Adam Gibson.

I varje byggnad ingår material som hämtas naturligt från landskapet. ”Designvisionen omfattade en robust och naturlig materialuppsättning, som togs fram som ett svar på varje enskild plats natur, färger och texturer”, säger Nick. ”Till exempel hämtades all sten inom respektive stugas direkta närområde.”

Design med vandrare i åtanke

Teamet visste hur byggnaderna behövde svara på landskapet – men hur är det med människorna som ska använda dem? Nick förklarar att designteamet under hela projektet höll vandrarnas specifika upplevelse i åtanke som en central aspekt.

”Utformningen av upplevelsen av alla element i övernattningsstugorna gjordes med särskild uppmärksamhet på att det handlade om en vandringsupplevelse. I fråga om komfort låg målet för de arkitektoniska elementen bara lite högre än för ett tält”, förklarar han. ”Målet var att ha arkitektur som kunde växa parallellt med naturen runt omkring, minimera miljöskadan och låta Gariwerds häpnadsväckande landskap stå som den centrala hjälten.”

Justin säger att det här åtagandet var tydligt redan i samma ögonblick som teamet läste om de huvudsakliga parametrar som skulle definiera projektet. Enligt projektbeskrivningen skulle övernattningsstugorna ”endast lätt vidröra marken”, det vill säga att man skulle minimera miljöpåverkan och låta Gariwerds ikoniska och biologiskt mångfaldiga landskap stå i centrum. ”Stugorna byggdes för att erbjuda komfort och bekvämligheter för vandrare med hjälp av material som skulle smälta in i landskapet över tid. Byggnaderna erbjuder det viktigaste i form av skydd mot väder och vind, vatten samlas in, avloppsvatten renas på plats och vi har soldrivna batteriladdare så att vandrarna kan navigera säkert på avlägsna platser med sina mobiltelefoner.

Foto: Adam Gibson.

Var och hur stugorna byggdes var lika viktigt som vilka bekvämligheter de innehöll.

”Övernattningsstugor utanför nätet är designade med hänsyn till riktlinjer och spår – med en intuitiv cirkulation får man en mer hållbar plats plats för vila och väderskydd, där allmänhetens tillgång till den täta vegetationen kan minimeras”, säger Justin. ”Vandringen ska passa för en mängd olika användare, förmågor och intensiteter. Den ska bevara och skydda Gariwerds skönhet, och uppnå största möjliga miljömässiga känslighet genom att skydda platsspecifika förhållanden som biotopbevarande, flödeshantering över mark och mikroklimat.

Komplicerad byggprocess

När byggandet kom igång stod projektets komplexitet klar, säger Nick. ”Att de elva platserna var så avlägsna innebar en hel del hinder”, säger han. ”En av de främsta utmaningarna var att se till att en konsekvent kvalitet uppnåddes på flera parallella byggen.”

I nära samarbete med entreprenören och Parks Victoria, som finansierade projektet, gjorde Nick och hans team regelbundna besök på Gariwerd-platserna under byggprocessen, som byggde på en modulär metod där alla element kunde prefabriceras och sedan transporteras via flyg eller markfordon till sina avsedda platser.

Flera platser byggdes samtidigt, som en del av en prototypprocess. Lärdomarna från den kunde sedan tillämpas på nästa grupp platser – en unik metod som innebar att teamet kunde uppnå sina mål för tidsplan och budget. När nedstängningarna gjorde det svårt att göra personliga besök på plats räknade teamet ut hur man kunde göra virtuella inspektioner på distans, så att byggarbetet kunde fortsätta som vanligt.

Foto: Adam Gibson.

Nu när projektet är öppet för allmänheten har responsen enligt Nick och Justin varit entusiastisk. ”Den feedback som projektteamet har tagit emot om projektet har mestadels varit positiv”, säger Nick. Övernattningsstugorna erbjuder stor bekvämlighet för vandrarna utan att hämma naturkänslan. Man har hållit sig till uppgiften och byggt övernattningsstugor som är underordnade det naturliga landskapet – de erbjuder helt enkelt bara ett extra lager av komfort till alla som vill fördjupa sig i det magiska Gariwerd-landskapet.

Justin tillägger att han hoppas att byggnaderna kommer att få vandrarna att uppskatta regionens skönhet ännu mer. ”Övernattningsstugorna är utformade som ett komplement till vandrarens upplevelse av Gariwerd, för att bli en del av landskapet och främja anknytningen till och förståelsen av Gariwerd”, säger han. ”Det arkitektoniska svaret främjar en långsam, försiktig och tyst interaktion – en elementär upplevelse av utrymmet.”

Den här arkitekten ritar fantastiska trädkojor. Så här går det till.