Golders implementering av Bluebeam i fyra steg

Upptäck hur Golder, ett globalt konsultföretag, har infört Bluebeam som sin standardprogramvara och på så sätt revolutionerat arbetsflöden och kommunikation. Utforska företagets implementeringsstrategi i fyra steg, och hur man har anpassat Bluebeam efter de olika teamens behov.

Effektiv kommunikation och samarbete är avgörande inom väg och anläggning, ritning och modellering. Golder, ett välrenommerat globalt konsultföretag, insåg vilka utmaningar de stod inför när det gällde att kommunicera exakt och markera dokument under granskningsprocessen. För att bemöta utmaningarna valde Golder att införa Bluebeam som standardprogramvara. I den här artikeln dyker vi ner i Golders implementeringsstrategi i fyra steg. Vi får se hur företaget har anpassat Bluebeam för att passa olika team och dessutom förbättrat arbetsflöden och kommunikation. 

Steg 1: Övertyga andra och identifiera interna ledare: 

När en ny programvaruplattform ska införas behöver man övertyga de viktigaste intressenterna inom organisationen om att det är rätt väg att gå. Golder lyckades få stöd för lösningen genom att poängtera Bluebeams värdeerbjudande och visa upp dess förmåga att förbättra kommunikationen och effektivisera såväl markeringsarbetet som projekten generellt. Dessutom lutade man sig mot interna ledare som hade tidigare erfarenhet av Bluebeam eller liknande verktyg, och stärkte på så sätt ytterligare argumenten för att införa det. 

Steg 2: Sessioner för att engagera intressenterna: 

Golder förstod att olika team inom företaget skulle komma att använda Bluebeam på olika sätt, och höll därför sessioner för att engagera intressenterna. I sessionerna deltog chefer och representanter för olika avdelningar, till exempel miljöingenjörer, projektledare och modellerare. Genom att presentera Bluebeams funktioner och aktivt efterfråga synpunkter försökte Golder förstå varje teams specifika behov och anpassa programvaran därefter. 

Steg 3: Anpassa Bluebeam för arbetsflöden och kommunikation: 

Golder såg Bluebeam som den perfekta lösningen för att bemöta utmaningarna med att kommunicera om ritningsmarkeringar och modeller. Företaget drog nytta av lösningens möjligheter när det gäller att skapa formella arbetsflöden och standardiserade markeringar och på så sätt minska behovet av att utbyta e-postmeddelanden och sammanställa markeringar. Golder säkerställde att varje team fick en skräddarsydd upplevelse genom att skapa anpassade verktygssatser, profiler och kommunikationskanaler i programmet. Det resulterade i smidigare samarbete och effektivare dokumenthantering. 

Steg 4: Anpassning och acceleration under pandemin: 

Under Covid-19-pandemin blev behovet av verktyg för att samarbeta effektivt på distans blev ännu tydligare. Golder hade anammat Bluebeam redan före pandemin, men övergången till distansarbete påskyndade användningen. När teammedlemmar jobbade hemma blev Bluebeam ett viktigt verktyg för att markera dokument elektroniskt och kommunicera smidigt. Tack vare programmets funktioner kunde Golder upprätthålla produktiviteten och samarbeta effektivt trots de fysiska avstånden. 

Golders implementering av Bluebeam visar hur effektiv en systematisk metod för att införa ny programvara kan vara. Genom att övertyga, engagera intressenterna, anpassa plattformen och anpassa sig till distansarbete lyckades Golder med att integrera Bluebeam i sina arbetsflöden. De anpassade arbetsflödena och den effektiva kommunikation som Bluebeam erbjuder har förbättrat samarbetet, minskat antalet förhastade slutsatser och ökat den övergripande projekteffektiviteten för Golder. Genom att följa Golders implementeringsstrategi i fyra steg kan andra organisationer också utnyttja Bluebeams kraft för att revolutionera sin kommunikation och sina processer för samarbete inom bygg- och ingenjörsbranschen. 

Golder

Fördelarna med digitala mängdavtagningar