Kan automatisering göra byggande mer produktivt?

Kan ökad användning av automatisering underlätta byggbranschens ansträngningar att bli mer effektiv?

Byggbranschen bidrar med många fördelar för samhällen och ekonomier världen över, och är därför viktig. Men det är en sektor som ligger efter när det gäller tillämpning av nya metoder och sätt att skapa högre produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Enligt den brittiska statistikbyrån Office for National Statistics har arbetskraftens produktivitet i den brittiska byggbranschen varit instabil de senaste åren – en situation som man i branschen vet att man behöver åtgärda.

Möjligheten att öka produktionen och höja kvalitetsstandarderna gör det attraktivt för byggbranschen att införa modernare metoder och anamma nya arbetssätt, däribland automatisering.

Men hur ska detta uppnås? Vilken slags automatisering förväntar vi oss? Fast? Programmerad? Flexibel? En blandning av alla tre? Och vem ska bestämma det? Bara antalet möjliga alternativ är nog för att man ska bli snurrig i huvudet.

Med det sagt ligger förändringen definitivt i luften. En ledande förespråkare för ett nytt tänkesätt är Mark Farmer, som ofta har påpekat att branschen behöver förbättra sina metoder och komma ikapp med den nya tekniken.

Behovet av förändring

Farmer tror på utveckling som automatisering, men har sagt att innan alla delar av byggbranschen hoppar på och inser vad som står spel kommer framstegen ofrånkomligen att gå smärtsamt långsamt. Han menar att branschen kommer att behöva en helt ny uppsättning kompetenser, och viljan att utveckla dem.

Vissa framsteg har naturligtvis redan gjorts. Till exempel har behovet av att snabbt bygga fler nya bostäder ökat branschens intresse för att använda moderna byggmetoder.

Förmonterade stålskelett eller modulära enheter tillverkas av företag som Ilke Homes med flera, som använder sig av olika typer av automatisering i en skyddad fabriksmiljö. Komponenterna levereras och installeras sedan på plats, på kortare tid än det hade tagit att bygga från grunden. Inflyttningen kan ske snabbare, vilket sparar tid och pengar.

I arkitektvärlden tar automatiserad design hand om trista och repetitiva uppgifter som normalt måste utföras av en människa, och designers får tid att ägna sig åt det som de är bäst på – att vara kreativa.

På andra håll har den digitala informationsdelningen ökat gradvis, och olika team som arbetar med ett projekt kan nu komma åt viktig information samtidigt. När det gäller att leverera i tid och inom budget kan en förstärkning av samarbetsmomentet i ett projekt utgöra skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas.

Men kan automatiseringen bli en katalysator för förändring inom byggbranschen på samma sätt som den har omvandlat bilindustrin, där robottekniken helt har revolutionerat sättet att bygga bilar?

Modernisera branschen

Mark Farmer betonar att automatiseringen kan spela en enormt stor roll när det gäller att modernisera byggbranschen. Han tror dock att det kanske ligger ett lite för stort fokus på själva teknikerna eller processerna, och att man måste väga upp det med att prioritera utvecklingen av den digitala kompetensen inom alla delar av branschen.

Men det finns ändå några som verkligen verkar ha omfamnat automatiseringen. Construction Automation Ltd. i York säger sig ha varit först i Storbritannien med att bygga ett hus av tegel och block med hjälp av robotteknik.

Företaget säger sig ha som mål att automatisera byggandet av bostäder av tegel och block. Enligt direktör David Longbottom ger företagets automatiserade murarrobot i fyra delar ”högre produktivitet, bättre hälsa och säkerhet och garanterad kvalitet.”

Så nu är det Byggare Rob(ot) som ska bygga våra hus? Om någon nu skulle tro att det här innebär att murarhantverket är på väg att avvecklas ställer sig branschorganisationen Association of Brickwork Contractors avvisande till den tanken.

Färre jobb?

Den ökade automatiseringen i byggbranschen kommer ändå utan tvekan att leda till oro för förlorade arbetstillfällen. Det var ju trots allt precis det som hände under den första industriella revolutionen sent på 1700-talet, då de nya spinnmaskinerna började tog plats i norra Englands spinnerier.

Men det är få som tror att tillämpningen av robotteknik och andra former av automatisering kommer att leda till någon drastisk minskning av antalet arbetare. På en webbplats skriver man att det är ”väldigt liten” risk för att civilingenjörernas jobb kommer att tas över av robotar eller artificiell intelligens.

Och även om det kan hända att automatisering leder till färre jobb inom vissa områden kommer förändrade anställningsmetoder också att skapa nya möjligheter.

Det globala managementkonsultföretaget McKinsey tror att det är mindre troligt att automatisering minskar antalet arbetstillfällen ”än den är att höja produktiviteten”. I ljuset av ett globalt behov av uppdaterad infrastruktur och bättre och billigare bostäder menar McKinsey att automatiseringen kan bidra till att forma branschens inriktning. Men man tillägger att det kommer att krävas insatser.

En sak är säker: förändring är oundviklig. Och det måste den vara om byggbranschen, som är så genomsyrad av traditionella metoder, ska kunna uppfylla en allt större efterfrågan på nya och innovativa byggnader som motsvarar invånarnas behov.