Europas största byggprojekt blir dieselfritt

Höghastighetsjärnvägen i England började med att ha nettonollutsläpp av växthusgaser som mål. Det utvidgades sedan till dieselfria byggarbetsplatser för att ytterligare minska koldioxidutsläppen från projektet.

Det är svårt att föreställa sig hur något arbete skulle kunna utföras på en byggarbetsplats utan diesel. Enligt Engine Technology Forum bidrar diesel med 98 % av all energi som används i byggbranschen. Detta omfattar mer än tre fjärdedelar av all tung byggutrustning, plus generatorer och kompressorer.

Men användningen av diesel har ett pris. Till och med diesel som uppfyller den amerikanska miljöskyddsmyndighetens nivå 4-normer producerar giftiga avgaser och partiklar som är skadliga för miljön och ohälsosamma för personalen, enligt Occupational Health and Safety Administration (myndigheten för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen).

Det här beroendet av diesel rimmar illa med Storbritanniens löfte att minska utsläppen av växthusgaser till nettonoll senast 2050. Eftersom byggsektorn står för 39 % av de globala koldioxidutsläppen – främst genom tillverkning av byggmaterial och förbränning av fossila bränslen – har branschen lång väg kvar att gå. Därmed var det ett modigt beslut att helt ta bort diesel från byggarbetsplatserna för den nya järnvägslinjen High Speed 2 (HS2).

”Klimatförändringarna innebär utmaningar utan motstycke”, säger Andrea Davidson, chef för miljövetenskap i styrelsen för tekniska tjänster på HS2 Limited. ”Vårt sätt att resa – och att bygga våra transportnät – är avgörande för hur vi ska kunna hantera den här globala nödsituationen.”

Nollutsläppsmål

Genom HS2 skapas en förbindelse mellan Birmingham och London med koldioxidsnåla snabbtåg. Det kräver fyra nya toppmoderna stationer, två depåer och 225 kilometer spår.

HS2 avsåg ursprungligen att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i enlighet med Storbritanniens mål. Men viktiga samarbetspartners, som Skanska, hade redan börjat arbeta mot dieselfria byggarbetsplatser. De hade utvecklat en affärsplan och börjat vidta åtgärder för att förverkliga det här målet. HS2:s beslut påverkades också av bestämmelser i den brittiska finanslagen (U.K. Finance Act 2021) som säkerställer att skatterna återspeglar dieselutsläppens skadliga effekter på ett rättvist sätt. Reglerna syftar till att ge användare av förorenande bränslen incitament att förbättra energieffektiviteten, investera i renare alternativ och använda mindre bränsle.

I HS2:s plan för nettonollutsläpp har organisationen åtagit sig att göra samtliga HS2-byggarbetsplatser dieselfria senast 2029 – de första under 2022. Dessutom siktar teamet på 50 % minskning av koldioxidutsläppen från stål och betong mellan 2021 och 2030, samt 11 % minskning av tunga fordon mellan 2020 och 2027. Från dag ett av HS2-järnvägens drift planerar man att endast använda koldioxidfri el. Till sist har HS2 som mål att uppnå nettonollutsläpp inom Scope 1 och 2 senast 2025, och inom Scope 3 från 2035, samt att kompensera för eventuella återstående utsläpp från den tidpunkten.

Att slå hål på myterna är det största hindret

Att hitta alternativ till diesel är inte helt enkelt. Det finns inget enskilt alternativ som är lämpligt för alla byggarbetsplatser – vilket som passar bäst beror på plats, aktiviteter och byggmetoder. Om ingen nätanslutning finns tillgänglig rekommenderar Andrea Davidson att man överväger andra lösningar, från vätgastorn och bränslecellsteknik till drop-in-biobränslen och biogasol.

Den som agerar först drar också på sig större kostnader. Andrea Davidson noterar vikten av att tänka bortom den initiala investeringen när man beslutar om dieselalternativ, och inkludera driftskostnader och koldioxidbesparingar för hela den period som en viss maskin används på en byggarbetsplats.


OCKSÅ PÅ BUILT:


Dessutom kan entreprenörernas förutfattade meningar om dieselalternativ leda till en motvilja mot förändringar. Försök, tester och oberoende akademiska bevis är avgörande för att minska riskerna med lösningarna och skapa förtroende för att dieselalternativ fungerar, är tillförlitliga och tar itu med hälso- och säkerhetsproblem. Först då blir en dieselfri byggarbetsplats en reell möjlighet.

”Teamen på byggarbetsplatserna har varit helt avgörande för att uppnå det här målet för HS2”, säger Andrea. ”Deras initiativ har visat för andra entreprenörer vad man kan åstadkomma, vilket driver på möjligheterna och omställningen.”

Kombinera teknologier

En princip för att minska användningen av en viss energikälla är att minimera efterfrågan på den. Ett viktigt första steg är därför att säkerställa bränsleeffektiviteten på plats för att minska utsläppen och kostnaderna. Åtgärder för ökad effektivitet kan omfatta eftermontering av äldre maskiner, utbildning av förare, regler kring tomgångskörning, lösningar för batterilagring och svänghjulsteknik.

Naturligtvis kan nätanslutning göra det enklare att driva utrustning med en ren laddningslösning. Men tillgången beror på marktillstånd, efterfrågan och tidsramar för anslutning. Genom att arbeta med leverantörsnätverk kunde H2S ta fram en plan för att effektivisera anslutningarna.

I HS2:s plan för nettonollutsläpp är målet extremt låga utsläpp, eller inga utsläpp alls, senast 2035. För närvarande ligger fokus på att minska eller eliminera utsläppen så mycket som möjligt och påvisa att dieselfria byggarbetsplatser i större projekt är genomförbara. ”Genom att prioritera mål som de här minskar vi påverkan på såväl de som driver byggarbetsplatserna som de som bor i närheten av dem genom att minska de lokala luftföroreningarna”, säger Andrea Davidson. ”Tack vare HS2-programmets storlek och omfattning har vi en möjlighet och ett ansvar för att utmana normen, identifiera möjligheter och lansera mer hållbara lösningar så att vi kan lämna efter oss ett positivt och bestående arv.”

Miljövänligt byggande med Bluebeam

Framtiden för miljövänligt byggande: 5 viktiga trender.