Den gröna vägen: minskade koldioxidutsläpp i byggbranschen

Byggverksamhet genererar omkring 10 % av världens koldioxidutsläpp, och en stor andel kommer från den tunga utrustning som används på byggarbetsplatserna. Därmed är det inte förvånande att det pågår en kapplöpning mot att utveckla tunga maskiner som kan drivas med mer miljövänliga medel än diesel.

Problemet med byggbranschens koldioxidutsläpp 

Att bygga är en smutsig verksamhet. Bokstavligt talat.

När man har valt en plats att bygga på måste man röja den och förbereda den för att byggarbetarna ska kunna inleda byggfasen. Det kan innebära att man river en befintlig byggnad och forslar bort skräp och material. Det kan också handla om att förbereda ett grönområde, vilket betyder att man måste rycka upp växter med rötterna och göra sig av med dem.

Oavsett vilket ska man efter att marken har röjts gräva gropar för grunden, borra hål för pålning och frakta tonvis med jord från en plats till en annan.

När de här uppgifterna är klara måste byggmaterial köras in och höjas eller sänkas på plats. 

Allt det här kräver mycket planering och ansträngning – och utrustning. Processen omfattar oundvikligen enorma maskiner, som i de flesta fall traditionellt har drivits med diesel.

Minska koldioxidutsläppen i byggbranschen

Det är därför inte förvånande att 10 % av den koldioxid som släpps ut i atmosfären globalt kommer från förorenande aktiviteter på byggarbetsplatser.

Under mer än ett årtionde har yrkesverksamma i branschen vidtagit olika åtgärder för att minska byggandets breda miljöpåverkan. 2010 publicerade Chartered Institute of Building (CIOB) en rapport, Carbon: Reducing the footprint of the construction process, där man satte upp det frivilliga målet att till 2012 minska koldioxidutsläppen med 15 % jämfört med 2008 års nivåer. 

När Nick Raynsford, dåvarande ordförande för Strategic Forum for Construction, presenterade CIOB:s rapport, sa han att det var ”fantastiskt att se retoriken förvandlas till planer på praktiska åtgärder som verkliga företag och organisationer kan vidta för att göra sitt för att minska koldioxidutsläppen i vårt land”.  

Mer än tio år senare kvarstår dock byggbranschens problem med koldioxid. Även den knappaste anekdotiska bevisföring visar att tunga schaktmaskiner ofta lämnas på tomgång – de dieseldrivna motorerna fortsätter att gå medan operatören väntar på att börja arbeta någon annanstans på byggarbetsplatsen.  

Brittiska företag använder data för att bli grönare

Ändå strävar byggsektorn efter att bli bättre. Tillsammans med branschorgan vidtar enskilda företag åtgärder för att förbättra sin verksamhet och göra sitt arbete på byggarbetsplatsen renare. 

Ta Costain, till exempel. 2018 sade sig företaget vara ett av de första infrastrukturföretagen i Storbritannien som införde luftkvalitetsstandarder för anläggningsmaskiner som används för komplexa projektleveranser över hela landet.  

Och under de senaste 18 månaderna har Costain enligt egen utsago använt telematikdata i realtid för att ytterligare minska byggmaskinernas koldioxidutsläpp med så mycket som 30 %.

Lara Young, Costains koncernchef för klimatförändringar, säger att tillgången på sådana data ”gör det lättare att identifiera var och hur man kan minska luftföroreningarna genom att minska byggmaskinernas stillastående och tomgångskörning”.

”Informationen hjälper projektteamen att planera användningen av maskiner mer effektivt och hitta problempunkter, belysa var förarbeteendet behöver förändras och i slutändan sänka kostnaderna.”

AI och teknologi för lägre koldioxidutsläpp

Vissa företag väljer att satsa på artificiell intelligens. Förra året meddelade HS2, företaget som bygger den andra fasen av Englands höghastighetsjärnväg, att de testar ett nytt AI-verktyg som de menar kommer att bidra till att minska projektets koldioxidavtryck.

Enligt HS2 kan verktyget automatisera BIM-processen så att olika designalternativ kan simuleras med olika typer och kvantiteter av byggmaterial. 

En annan utveckling är övergången till eldriven byggutrustning – något som kanske kan betraktas som oundvikligt tack vare el- och hybridbilarnas växande popularitet. 

Volvo har lanserat en serie elektriska grävmaskiner som företaget hävdar matchar dieselmaskinernas prestanda och kan arbeta i upp till åtta timmar på en laddning. När det är dags att ge dem ny kraft kan fordonen laddas upp till 80 % på bara en och en halv timme. Och man slipper uthärda de otäcka dieselångorna. 

En annan tillverkare, Wacker Neuson, noterar de utsläppsfria fördelarna med elektriska maskiner och lyfter fram kostnadseffektiviteten hos eldrivna grävmaskiner och lastare. Enligt företaget kräver de mindre underhåll och är dessutom tystare att köra än sina dieselmotsvarigheter. 

Därför är framtiden elektrisk

Utvecklingen av renare och miljövänligare byggutrustning drivs till stor del av behovet av att minska koldioxidutsläppen. Men det finns även en annan fördel med att bygga med låga koldioxidutsläpp: de minskade projektkostnaderna.

Helelektriska maskiner är billigare i drift. Elfordon går inte på tomgång, så när man slutar använda dem stängs de av, medan dieselmaskiner kan brumma på i neutralläge och pumpa ut avgaser – och koldioxid – så länge det finns bränsle i tanken.  

När pressen att minska koldioxidutsläppen ökar, är det uppenbart att byggsektorn svarar. Kapplöpningen mot att utveckla och öka användningen av renare utrustning på byggarbetsplatserna, tillsammans med ansträngningarna för att minska – eller helt eliminera – koldioxid i nya byggnader, visar tydligt sektorns strävan att utföra sina aktiviteter med större hänsyn till omgivningen.

Hur kommer byggnader med låga koldioxidutsläpp att leda kampen för att vända klimatförändringarna?