Kraften i digitaliserade mängdavtagningar

Med enkla och exakta mängdavtagningar blir hela byggprojektet smidigare – så här tar du hjälp av teknologi

När du letar efter sätt att skapa extra värde för ditt byggföretag behöver det inte alltid handla om stora, omvälvande förändringar. Att bara ändra ett enda steg i byggplaneringen kan ge fördelar som varar genom hela projektet.

Att förbättra metoderna för mängdavtagning är ett exempel på en sådan effektiv förändring. Genom att lägga till teknologi i arbetsflödet för mängdavtagningar och kostnadsberäkningar kan entreprenörer arbeta snabbare, noggrannare och bekvämare.

Med tanke på hur många externa variabler som kan påverka byggkostnaderna och materialbudgeten är det viktigt att öka besparingarna och effektiviteten överallt där det är möjligt. När element som oförutsägbar materialtillgång eller inflation äter upp vinsten kan en förbättrad process för mängdavtagning vara avgörande.

Varför är det viktigt med effektiva mängdavtagningar?

Mängdavtagningen utförs på anbuds- och planeringsstadiet. Om den fungerar på rätt sätt har ditt företag större chans att lyckas. Det kanske tydligaste sättet att se fördelarna med effektiva mängdavtagningar är att jämföra högkvalitativa processer med sådana som är mer felbenägna.

Undvik överraskningar med noggrannhet: Med noggranna och detaljerade teknologibaserade mängdavtagningar kan entreprenören planera och beräkna kostnaderna för projektet mer exakt. Ett misstag under mängdavtagningen kan leda till oförutsedda kostnader som skadar projektets lönsamhet.

Större effektivitet möjliggör fler anbud: Ett företag kan helt enkelt lämna in fler anbud om de viktiga stegen i anbudsprocessen – inklusive mängdavtagningen – går snabbare. Genom att öka antalet anbud kan entreprenören vinna fler jobb.

Samarbete med andra avdelningar håller jobbet på rätt spår: Den ökade effektivitet som förbättrade mängdavtagningsprocesser ger kan utvidgas till att omfatta hela projekt. Tydlig kommunikation av data mellan medarbetare på kontoret och byggarbetsplatsen gör att alla avdelningar kan ägna mindre tid åt samordning och mer åt att komma vidare med arbetet.

Kombinationen av precision och hastighet ger bättre resultat

Entreprenörer har inte råd att använda långsamma och manuella mängdavtagningsprocesser eftersom de måste klara sin anbudskvot och utnyttja medarbetarnas insatser maximalt. Men hastighetsökningen får inte ske på bekostnad av noggrannhet, eftersom misstag i mängdavtagningen kan leda till bortslösade pengar.

Med rätt lösning kan byggföretag utföra mängdavtagningar snabbare och mer exakt. Svaret är teknologi som utnyttjar automatisering.

Hur påverkar mängdavtagningsprocessen anbudens exakthet, arbetets hastighet med mera?

Mängdavtagningsprocessen startar under anbudsprocessen. Den avgör inte bara om en viss entreprenör vinner jobbet, utan även hur lönsamt det blir. En entreprenör som har ansträngt sig för att göra bättre mängdavtagningar och beräkningar får bestående fördelar.

Anbud av hög kvalitet är nyckeln både till att imponera på kunderna och att skydda lönsamheten. Ett anbud som sammanställs snabbt, men med noggranna och exakta beräkningssiffror för allt material som behövs, ligger väl till för att vinna fler jobb.

Hur exakta siffrorna i de här anbuden är kan ha en enorm inverkan på budgeten. Ett misstag som orsakas av oprecisa manuella processer kan se litet ut på papperet, men kan leda till att entreprenören lägger för mycket pengar på material eller ger kunden ett allt för lågt pris. I båda fallen kan den ekonomiska smällen till följd av det som var ett litet problem kosta mer än programvaran.

En effektivare, digital mängdavtagningsprocess kan få ytterligare en viktig effekt för företagen: när det går åt mindre tid till att sätta ihop exakta anbud kan medarbetarna ägna sig åt mer värdehöjande uppgifter. På så sätt kan entreprenören få ut mer av arbetskraften utan att behöva anställa fler.

Entreprenörer som är redo att ersätta sina pappersbaserade mängdavtagningar med digitala verktyg kan börja se förändringarna omedelbart. Det finns många fördelar med att introducera programvara i processen för mängdavtagning och kostnadsberäkning.

Hur påverkas mängdavtagningen av programvara och automatisering?

Hur ser en teknologibaserad mängdavtagningsprocess ut? Att införa den här modellen innebär att använda nya verktyg som ersättning för några av de manuella mängdavtagningsuppgifterna och det pappersarbete som kan bromsa företaget eller öka risken för mänskliga fel.

Programvara för mängdavtagning gör det möjligt för medarbetare att arbeta direkt med dokument som PDF-planer, och sedan exportera summorna direkt till kalkylblad.

Varför är den här processen så mycket bättre än en mer manuell metod för mängdavtagning?

Användarvänliga, exakta beräkningsmetoder: Specialiserade digitala system som gör det möjligt för användare att utföra mängdavtagningar med ett minimalt antal klick. Användarvänlighet som ger resultat. De är inte bara snabbare och effektivare att använda än äldre metoder. De specialiserade algoritmerna begränsar också risken för mänskliga fel, vilket i sin tur kan förhindra stora fel i kostnadsberäkningen.

Konsekventa, repeterbara arbetsflöden: Programvara för digital mängdavtagning gör att medarbetare kan utföra exakt samma åtgärder varje gång de påbörjar ett nytt anbud. Det hjälper dem att arbeta konsekvent och leverera en hög grad av noggrannhet och effektivitet. Plattformar som stöder anpassade verktygssatser gör det möjligt för entreprenörer att bygga in sina egna unika metoder i de här repeterbara åtgärderna.

Dataöverföring mellan programvaruverktyg: Att utföra mängdavtagning och beräkning i ett lågautomatiserat eller pappersbaserat arbetsflöde kräver extra steg när det är dags att mata in siffrorna i ett kalkylblad. Genom att automatisera processen ger man medarbetarna mer tid och undviker ytterligare en möjlig punkt där mänskliga fel kan inträffa.

Kommunikation mellan avdelningar: När information om material, mängder och summor genereras och lagras digitalt är det enkelt att dela innehållet i hela organisationen. Medarbetarna på byggarbetsplatsen kan få exakta materialsiffror direkt från programvaran.

Anbudspaket som kunderna godkänner: Anbud som genereras med digitalt beräknade mängdavtagningsdata kan sammanställas snabbare och med större noggrannhet än om de skapades med äldre metoder. Den här möjligheten att hålla deadlines och leverera precision hjälper entreprenörer att vinna fler jobb.

I en tid då byggföretagen har behov av att modernisera sina arbetsflöden bör branschspecifika uppgifter som mängdavtagning inte få släpa efter. Att uppgradera entreprenörernas metoder kan ge enormt stort värde.

Hur kommer man igång med förbättrade arbetsflöden för mängdavtagning?

Bättre arbetsflöden för mängdavtagning kan vara en del av ett övergripande moderniseringsarbete. Det här fungerar bäst om den programvara som används för mängdavtagning och beräkning är nära integrerad med andra teknologiska verktyg för byggbranschen och med vanliga program som Dropbox och Google Drive.

Att hitta en programvaruplattform som är särskilt utformad för byggsektorn är det säkraste sättet att uppnå bättre mängdavtagningsresultat. Det här är en mer direkt metod för att förbättra byggarbetsflöden än att köpa ett generellt programvaruverktyg och modifiera det för att uppfylla byggprocessens krav.

Bluebeam ger snabba och exakta mängdavtagningar, där användarna kan arbeta med plandokument i PDF-format med enkla peka-och-klicka-åtgärder och sedan mata ut resultaten direkt till kalkylblad. En sådan nivå av automatisering och precision kan ge ditt företag det försprång som krävs för att vinna lönsamma anbud.

Virtuella miljöer i byggbranschen

Metaversum kommer till byggbranschen