APD-planering: nästa utmaning inom byggteknologi

Digitala verktyg kan ta APD-planeringen till en ny nivå av effektivitet som ger verksamheten ett lyft – inte bara på planeringsstadiet utan under hela projektet

APD-planeringen i byggbranschen är en minimal process som bara omfattar de planeringsuppgifter som myndigheterna kräver – infarter, utfarter, vägar för förflyttning av material – och inte mycket mer.

När företaget väljer att satsa på APD-planering på ett mer djupgående sätt öppnar sig en möjlighet att få projekten att fungera smidigare. Den här outnyttjade möjligheten innebär en säkrare och mer effektiv byggarbetsplats.

”Att inte ha en APD-plan innebär slöseri med tid”, säger Stephanie Reichman, Customer Success Manager på Bluebeam, ”och ”på byggarbetsplatsen är tid pengar – mycket pengar”.

När det gäller det faktiska arbetet med att öka satsningen på APD-planering spelar teknologin en viktig roll. Digitala verktyg kan ta APD-planeringen till en ny nivå av effektivitet som ger verksamheten ett lyft – inte bara på planeringsstadiet utan under hela projektet.

Ekonomiska fördelar

Effektiva, omfattande metoder för APD-planering stärker företagets förmåga att få jobbet gjort. Bland fördelarna för ditt företag kan nämnas:

  • Effektivare schemaläggning: Bygg in större precision i scheman och dagordningar.
  • Säkerhet på byggarbetsplatsen: Håll personal och utrustning säkrare utan att dra ner på tempot.
  • Kostnadseffektivitet: Omvandla ackumulerade effektivitetsvinster till en stramare budget.

De här fördelarna blir allt fler, i projekt efter projekt, särskilt under ekonomiskt svåra perioder. I tider av snäva marginaler, störningar i leveranskedjan och långa ledtider är det särskilt viktigt att byggarbetsplatsen fungerar så effektivt som möjligt.

Teknologi är nyckeln

När du väl har bestämt dig för att satsa på bättre APD-planering är det snabbaste och effektivaste sättet att förändra den att lägga till nya teknologiverktyg.

Specialbyggda teknologiplattformar för byggbranschen hjälper dig att göra APD-planeringen mer effektiv. De ger dig tillgång till de verktyg du behöver för att bygga en kraftfull, repeterbar APD-planeringsprocess för din organisation.

Digitala APD-planer gör det enkelt att uppdatera och dela den senaste, aktuella versionen av dokument med alla relevanta samarbetspartner, intressenter och underentreprenörer.

De digitala planer som finns inbyggda i dagens specialkonstruerade teknologiplattformar är mer exakta än någonsin. Filerna är utformade i rätt skala vilket gör det enkelt att planera positioner och rutter för utrustning, fordon, människor och material.

Platsdiagram kan också innehålla bilder från en rad olika källor, som drönarfotografier, platsritningar med mera. När ytterligare material lagras i det här centraliserade och mycket synliga formatet slipper man förvirring och gissningar i det dagliga arbetet.

”Det faktum att man kan ha en digital version av APD-planen som enkelt kan uppdateras och delas och som man till och med kan samarbeta om är en enorm fördel för ett byggföretag”, säger Erik Schonsett, Manager of Consulting Services på Bluebeam.

Vägen framåt

Det är enkelt att komma igång med att införa ny teknologi och uppdatera APD-planeringsprocessen inom din organisation.

Man kan påbörja uppgraderingen genom att identifiera viktiga säkerhets- och logistikpunkter som kanske inte finns med i de nuvarande APD-planerna. Hur skulle er metod för APD-planering se ut i den bästa av världar? Kom ihåg att allt inte måste göras med en gång. Vilka luckor eller brister i den nuvarande planeringsprocessen behöver lösas? Funktioner kan läggas till gradvis, APD-planerna kan itereras och justeras tills den nya teknologin har implementerats fullt ut.

Om du vill veta mer om de omfattande teknologiverktyg som Bluebeam kan erbjuda för att förbättra APD-planeringen på din byggarbetsplats kan du ladda ner vår e-bok.