Hur viktiga är mängdavtagningar inom byggbranschen?

Att veta hur mycket material som ska användas i ett byggprojekt är oerhört viktigt. I en mängdavtagning anges vilka tegelstensvolymer, stållängder, glasmängder med mera som troligen kommer att krävas för att färdigställa en byggnad.

Alla som någon gång har lagat mat till vänner och familj vet hur viktigt det är att planera en måltid ordentligt för att det ska bli bra.

Föreställ dig att du ska laga en lasagne. Baserat på hur många personer den ska räcka till behöver du ha en uppfattning om hur många pastaplattor du ska använda, hur mycket grönsaker och kött, mängden béchamelsås och ost som behövs och så vidare.  

Att räkna ut det här redan från början är avgörande för att du ska lyckas med receptet.

Vad är en mängdavtagning? 

En liknande metod för att bedöma kvantiteter används i varje byggprojekt.  

Utifrån ritningarna för ett tilltänkt projekt upprättar en kostnadskonsult – ofta en kalkylator – en lista över det material som kommer att behövas för att färdigställa byggnaden.

Detta är en så kallad mängdavtagning, som även kallas materialberäkning.

Mängdavtagning innebär att man gör upp en lista över allt som projektet väntas kräva i fråga om material. Utifrån den här listan kan man sedan uppskatta antal, längd, volym och vikt för olika artiklar, tillsammans med en ungefärlig tidsplan för arbetet.

Mängdförteckningar i byggbranschen

Den här informationen leder sedan till en mängdförteckning, som ibland kallas en ej prissatt mängdförteckning. Det är ett dokument som lämnas till de företag som ska lägga anbud på ett byggjobb.  

Företagen gör sedan en kostnadsberäkning för varje artikel, och den prissatta mängdförteckningen utgör anbudsgivarens anbud. Anbudet är i praktiken den ej prissatta mängdförteckningen med anbudsgivarens priser, kostnader och totalsummor tillagda. 

I Storbritannien beskrivs bästa praxis för att ta fram mängdförteckningar av Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) i dokumentet New Rules of Measurement 2: Detailed measurement for building works

Enligt RICS tar dessa regler upp ”alla aspekter av att ta fram mängdförteckningar, till exempel vilken information som krävs från uppdragsgivaren och andra byggkonsulter för att det ska gå att ta fram en mängdförteckning samt hur man hanterar kvantifieringen av ej mätbara arbetsobjekt, entreprenörsdesignade arbeten och risker.”  

Dokumentet ger också vägledning kring innehåll, struktur och format för mängdförteckningar, liksom fördelarna med dem och vanliga användningsområden. 

Mängdförteckningar brukar användas i större projekt, medan mindre projekt kan bedömas av entreprenören med hjälp av ritningar eller arbetsplaner. En arbetsplan är ett alternativ till en mängdförteckning och kan utarbetas av en designer för att täcka byggnadsarbeten och fastställa tidsplaner för saker som dörrar, fönster med mera.

Manuellt eller digitalt?

Materialberäkningar har traditionellt utförts för hand, och man har då utifrån planerna för ett projekt uppskattat hur mycket material – tegelsten, stålbalkar, rör osv. – som kommer att krävas för att slutföra arbetet.  

Vid en sådan manuell mängdberäkning behöver man ofta mäta ritningen för att få fram de aktuella dimensionerna. Men även för relativt enkla jobb finns det risk för att man gör fel när man tar måtten. 

I allt större utsträckning används digital teknik för att både snabba upp processen och göra den mer exakt. Planer kan laddas upp till ett programvarupaket för mängdavtagning, till exempel Bluebeam Revu, vilket underlättar för användare att göra mätningar.  

Det finns dock många olika appar för mängdavtagning på marknaden, och för vissa kalkylatorer innebär mängdavtagningen för ett nytt anbud att man måste använda flera appar, eller ett dyrt mängdavtagningsprogram som bygger på filformat som inte är enkla att dela.  

Spårning i realtid 

Med Bluebeam Revu kan måtten läggas in direkt i PDF-ritningarna, och data spåras i realtid, medan de fastställda kvantiteterna kan länkas direkt till Excel för att skapa ett mer exakt och utförligt anbud.  

Om materialberäkningarna görs i PDF-format – som är ett universellt filformat – kan andra team komma åt informationen genom hela projektet. 

Att använda Bluebeam Revu innebär att ditt nästa byggprojekt kan bli lika enkelt som att baka en kaka – eller att laga en lasagne.

Är Bluebeam Revu nytt för dig?