Lyckas med hybridarbete i byggbranschen

Inom många branscher är personalen inte längre bunden till en viss arbetsplats. Med hybridarbete håller detta på att bli verklighet även inom byggbranschen.

Den plötsliga övergången till distansarbete under covid-19-pandemin har påskyndat utvecklingen mot en digitalt uppkopplad arbetsstyrka i byggbranschen. Medan marknaden öppnar upp igen inser många företag fördelarna med mer flexibla arbetsarrangemang.

Att balansera distansarbete med arbete på kontoret kommer att bli det nya normala för många branscher och roller. En av de centrala utmaningarna med distansarbete som alla företag kommer att behöva lösa är att de anställda som jobbar på distans kan bli isolerade från teamet. Ett sätt för företagen att lösa de här problemen är att använda ett hybridarrangemang där personalen får möjlighet att arbeta både hemifrån och på kontoret.

Vad är en hybrid arbetsmodell?

Med hybridarbete kan arbetsgivarens, kundernas och personalens krav förenas. Istället för att styras av platser styrs den hybrida arbetsmodellen av människor och kan dra fördel av att attrahera en mer mångsidig talangpool.

Medan distansarbete är helt fokuserat på fjärruppkoppling, eftersträvar den hybrida modellen att utnyttja fördelarna med arbete såväl på, som utanför arbetsplatsen.

Traditionellt har kontoret varit den enda möjligheten att knyta värdefulla kontakter med kollegor och kunder, diskutera idéer och hålla informella samtal mellan möten. Ny teknologi gör det enklare att flytta de aktiviteterna till den virtuella sfären, och det kommer hela tiden mer robust programvara för chatt, video och samarbete.

De här verktygen, i kombination med nya idéer och kunskaper om hur arbetet utförs, ger företagen möjlighet att utnyttja de bredare, värdefulla spontana samtal och informationsflöden som sker informellt i den fysiska arbetsmiljön.

I en hybridmiljö kan man också lösa utmaningar med motivation, produktivitet och arbetssynlighet samtidigt som risken för utestängning eller isolering från resten av teamet minskas.

Hur ser en hybrid arbetsmodell ut i byggbranschen?

Det är viktigt att arbetsgivare kan erbjuda hybrida arbetsarrangemang när de ska hitta och behålla kompetent personal.

Den hybrida arbetsmodellen är kopplad till bättre hälsa och välbefinnande för personalen, minskade pendlingskostnader och ofta mer fokuserad tid till att utföra uppgifter med färre avbrott. Människor som ingår i en hybrid arbetsmiljö har också större frihet och autonomi när det gäller var och hur de arbetar – vilket ger dem möjlighet att visa upp sin fulla potential för arbetsgivaren.

För företag innebär det att man blir mer attraktiv för arbetssökande som vill ha flexibilitet. När färre personer är på kontoret varje dag kan ditt företag antingen införa permanenta lösningar för social distansering eller till och med hitta ett mindre och billigare kontor. Det kan göra personalen mer produktiv och lojal, eftersom de inte längre måste försöka balansera pendling mot ansvar för familj och privatliv. Samtidigt ger det kostnadsbesparingar tack vare lägre fysiska omkostnader.

Vissa föredrar att vara på en arbetsplats, medan andra behöver det stöd och den vägledning som en kontorsmiljö ger. I byggbranschen måste många arbetsuppgifter utföras på byggarbetsplatsen. När det gäller de uppgifter som kan utföras på distans, till exempel marknadsföring, administration, projektplanering och ekonomi, måste hybridmodellen passa den personal som ska utföra uppgifterna.

Tips för att skapa en hybrid arbetsmodell på ditt byggföretag

Ända sedan början av covid-19-pandemin har företagen varit tvungna att växla och reagera snabbt på nedstängningar och krav på att stanna hemma. Nu är det dags att ta ett steg tillbaka, utvärdera och planera hur man långsiktigt kan utnyttja de hybridarbetsmodeller som kanske redan har utvecklats.

Här är några tips som hjälper dig att komma igång:

  1. Fastställ vilka roller eller delar av roller som mer varaktigt kan utföra på distans. Samarbeta med HR-representanter och teamledare om att definiera uppgifter och hur stor del av tiden som kan tillbringas utanför kontoret.
  2. Var tydlig med hur hybridmodellen kommer att fungera – skapa policyer och processer och identifiera krav för att definiera arbetsarrangemang, som flexibilitet när det gäller plats och arbetstider.
  3. Utveckla stödmekanismer för såväl de som kan delta i hybridmodellen som de som inte kan det – till exempel teamkommunikation som innehåller en blandning av informella och formella möten samt rätt utrustning för distanspersonalen. Det här arrangemanget kan vara en utlösande faktor för att förbättra kommunikationen i alla team och i verksamheten i stort.
  4. Se till att teamen har rätt programvara och verktyg för att utföra sina uppgifter och samarbeta effektivt. Molnbaserad programvara innebär att alla teammedlemmar kan komma åt den senaste informationen, och med videokonferensverktyg kan team träffas öga-mot-öga var som helst, när som helst.

Det finns en betydande risk för att olika versioner av dokument och data påverkar projektutvecklingen för byggteam. Verktyg som Revu säkerställer att alla teammedlemmar har tillgång till data i realtid och information om projektförlopp och krav – hela vägen från design till byggande och överlämning. Revu gör samgranskningar snabbare genom att ge projektmedlemmarna möjlighet att markera dokument och samarbeta i realtid. Alla projektmappar och projektfiler kan hanteras på en och samma plats, så att teamen enkelt kan komma åt, ladda upp och granska de senaste dokumenten.

Hybridarbetet är här för att stanna, och ger företag möjlighet att bli mer flexibla i sina övergripande funktioner och aktiviteter.

Fundera på hur du kan införliva hybrida arbetsmodeller i ditt företag och hjälpa din personal att bygga långsiktiga lösningar som säkerställer produktivitet och anslutningsmöjligheter.

Förändringsarbete vid införande av ny teknologi

Lär dig mer om den roll som företagsledare i byggbranschen spelar för förändringsarbetet när ny teknik ska införas.