Signature Bridge i Miami

Därför måste Miami-projektet Signature Bridge börja jobba digitalt

Mångmiljardprojektet väntas stå färdigt 2024 och kommer att bidra med ännu en ikonisk byggnad till stadens redan mycket livfulla centrum. Bluebeam Revu har blivit en viktig teknologi för projektet.

Miami har stränder i världsklass, fantastiskt väder året runt, en rik mat- och underhållningskultur och en blomstrande miljö för startups inom teknologi som komplement till stadens sedan länge etablerade rykte som nav för internationell affärsverksamhet. 

Staden är också hem för ett av USA:s största pågående infrastrukturprojekt: en omvandling av det vidsträckta motorvägsnätet för nästan 1 miljard US-dollar (ca 8,5 miljarder kronor) som kulminerar i den fantastiska Signature Bridge. Bron kommer att bli ytterligare en sevärdhet som man inte får missa i Miamis redan ikoniska stadskärna. 

Projektet är ett joint venture mellan The Walsh Group och The de Moya Group, och leds genom ett samarbete mellan Florida Department of Transportation (FDOT) och Miami-Dade Expressway Authority (MDX). I centrum för projektet står Bluebeam Revu, som har blivit en viktig dokumenthanteringsteknik för alla som arbetar med det. 

”Det är helt otroligt”, säger Ronnie Alvarez, som ansvarar för dokumentkontroll på The de Moya Group, om Revu. ”Jag tror att det här är ett av de mest fantastiska verktyg jag någonsin sett.”

En livlig teknikhubb? 

Redan innan covid-19-pandemin var Miami Floridas största stad, och under det senaste året har befolkningen ökat. Florida var den delstat som fick näst flest nya invånare mellan juli 2019 och juli 2020, rapporterar U.S. Census Bureau – bara Texas ökade mer.  

Distansarbetet har ökat till följd av pandemin, och allt fler arbetstagare lämnar nu Silicon Valley-området i Kalifornien. Miamis tropiska klimat, heterogena befolkning och avsaknad av delstatlig inkomstskatt har gjort delstaten populär bland startups. Teknikföretagen i Miami-området lyckades samla in närmare en miljard US-dollar, eller 8,5 miljarder kronor, i riskkapitalfinansiering under 2020 enligt data från Crunchbase. Miamis borgmästare Francis X. Suarez välkomnar trenden och talar sig varm för att staden ska bli nästa stora teknikhubb.

Trafikproblemen i Miami lär inte bli bättre av att det flyttar in så många nya invånare. Det vidsträckta motorvägsnätet och den dåliga kollektivtrafiken har under lång tid skapat enorma trafikstockningar. ”Rusningstrafiken i Miami fortsätter att öka, och där kan projekt som Signature Bridge göra en oerhört stor skillnad”, säger Ronnie Alvarez, som har bott i området sedan han var 16 år.  

Foto av projektet Signature Bridge
Den här tvåvåningsbron är projektets första segment och sträcker sig från NW 17 Avenue till Midtown Interchange i Miami.

Ett av de värsta trafikområdena i Miami hittar man i närheten av området Overtown. Det handlar om korsningen mellan I-95 och I-395, i riktning österut mot MacArthur Causeway Bridge som leder trafikanterna förbi öarna Star, Plum och Hibiscus på vägen mot Miami Beach.  

Projektet, med en prislapp på 818 miljoner US-dollar, eller 7 miljarder kronor, väntas vara klart 2024 och är avsett att lätta den besvärliga trafiken i området och förbättra det allmänna flödet av bilar. Projektet är uppdelat i tre segment.

Det första segmentet är en serie förbättringar av SR-836, som sträcker sig från NW 17 Avenue till Midtown Interchange. Bland annat ska man bygga en motorväg i två våningar som börjar strax öster om vägtullen vid NW 17, reser sig över mitten av SR-836 och stiger ner igen vid I-395, strax öster om korsningen med I-95.  

Det andra segmentet omfattar förbättringar från NW 8 Street till NW 29 Street, däribland ett totalt byte av vägbeläggningen i betong i såväl nordlig som sydlig riktning och en extra fil längs med I-95 i nordlig riktning från NW 17 Street till NW 29 Street.         

Det sista segmentet omfattar förbättringar av I-395 mot den ungefär en kilometer långa MacArthur Causeway. I det här segmentet ska den befintliga vägen helt byggas om, och den drygt 300 meter långa Signature Bridge byggas över NE 2 Avenue och SR-5/Biscayne Boulevard.  

Signature Bridge ska vara försedd med sex svepande bågar som tänds på kvällen. Bron och de angränsande byggnaderna kommer också att möjliggöra en omvandling av området under den, som ska göras om till ett offentligt utrymme.  

Projektets enorma omfattning innebär också ett uppsving för den lokala byggarbetsmarknaden. 

”Vi har drygt 400 personer som jobbar på plats med projektet”, säger Josh McDermott som är chef för projektsegmentet på The Walsh Group.  

Revu är räddningen 

För att bygga ett så komplicerat projekt krävs att plandokumenten organiseras och samordnas smidigt och felfritt. När Ronnie Alvarez, som officiellt anslöt sig till projektet 2019, fick i uppgift att införa ett system för all dokumentation valde han Bluebeam Revu som favoritteknik. ”Planen var att redan från början använda Bluebeam som huvudsakligt verktyg för dokumenthantering och samarbete”, säger Ronnie.

”När jag pratar om dokument menar jag allt från ritningar till beräkningar, byggunderlag och korrespondens med mera”, säger han. ”Mitt huvudsakliga mål som ansvarig för dokumentkontrollen i vårt joint venture var att utvärdera och förbättra de befintliga processerna.”

Som en del av sitt arbete träffar Ronnie ständigt olika projektintressenter, och ska se till att alla alltid har tillgång till de senaste ritningarna ute på fältet. Han ansvarar också för att skicka dokumentation till de olika ingenjörerna, FDOT och MDX för granskning och godkännande. ”Som man kan föreställa sig har jag fullt upp på dagarna”, säger han.

Foto av projektet Signature Bridge
Signature Bridge och de angränsande byggnaderna kommer att möjliggöra en omvandling av området under den, som ska göras om till ett offentligt utrymme. 

Studio i Revu har varit särskilt viktigt för Ronnie Alvarez. Dokumenthanteringsfunktionen i Revu, Studio-projekt, är den plats där alla dokument för Signature Bridge organiseras. Ronnie berättar att han också har integrerat dokumentlagringen för projektet med Microsoft SharePoint. ”Med Bluebeam Studio kan jag ladda upp och länka alla projektrelaterade dokument till en och samma portal, så att alla projektmedlemmar enkelt kan hitta den information de söker”, säger han.

Ronnie har sedan ordnat alla projektdokument i Studio-projekt i form av en hierarki av mappar inom projektfilerna, som sedan länkas till en dynamisk kontrollpanel för projektet.

En projektkontrollpanel – något som The Walsh Group banade väg för användningen av i sina andra projekt – är i huvudsak en användarvänlig navigeringssida som länkar till projektdokument och annan användbar information, som då går lätt att komma åt ute på fältet. Vem som helst kan ta fram en projektkontrollpanel och på bara några klick hitta specifika dokument att referera till på byggarbetsplatsen. På så sätt minskar man den röra och förvirring som ofta följer av att behöva leta igenom högvis med pappersdokument.

Kontrollpanelen för Signature Bridge-projektet omfattar allt från planspecifikationer till informationsförfrågningar, dagliga arbetsplaner, kalendrar, underlag, pågående ritningar och slutliga planer.   

W. David Scott, som är projektledare för projektet på Walsh Group, säger att Bluebeam-kontrollpanelerna har varit ett nödvändigt verktyg för arbetarna på både byggarbetsplatsen och kontoret. ”Genom kontrollpanelen kan vi enkelt hitta allt vi behöver”, säger han.

Foto av projektet Signature Bridge
Början av motorvägen i två våningar som leder österut mot centrala Miami. 

Ronnie Alvarez drar också nytta av Studio-sessioner i Revu där man kan granska och samarbeta om dokument i realtid. När Ronnie behöver få ett dokument godkänt skapar han bara en Studio-session, bjuder in sin samarbetspartner att gå med i sessionen, laddar upp dokumentet eller dokumenten och anger i sessionen vilka delar som den andra personen behöver granska och godkänna.  

”Det här projektet är helt elektroniskt, vilket betyder att det går att komma åt informationen nästan direkt”, säger Ronnie. ”Om jag till exempel får en uppsättning byggfärdiga ritningar, går jag till mitt Studio-projekt och letar upp eller skapar en ny uppsättning efter verksamhetsområde. När det är klart blir nästa steg att skicka ett meddelande till teamet, så att de får veta att nya byggfärdiga ritningar har lagts upp.” 

Markera det som är komplext  

Utöver att använda Revu för kontroll och organisation av dokument har andra som arbetar med Signature Bridge-projektet hittat verktyg som snabbt har blivit oumbärliga.  

Mängdlänk, som gör att användare kan mäta specifika områden i ett dokument och sedan spåra kvantiteterna i ett kalkylblad i Microsoft Excel, har varit avgörande. ”För mig personligen är nog en av de bästa Bluebeam-funktionerna helt enkelt att programmet håller koll på allt när det gäller mängdavtagning”, säger projektsegmentschefen Josh McDermott. ”Och det går att exportera fram och tillbaka från Excel.” 

Foto av projektet Signature Bridge
En rendering som visar en vidsträckt vy över den planerade motorvägsbron i två våningar där den sträcker sig mot den 300 meter långa Signature Bridge. 

Faktum är att Josh McDermotts användning av Revu i projektet har sträckt sig längre än till själva byggandet. 

”Det har varit ett utmärkt sätt för mig att hantera våra kostnadsrapporter och intäkter”, tillägger han. ”Jag kan göra anteckningar och återigen samarbeta med andra för att se till att de får ledning och gör det jag ber om – så jag tycker att det också är ett bra ledningsverktyg.” 

Markeringsfunktionerna i Revu har också hjälpt medarbetarna att bli effektivare och kommunicera bättre ute på fältet. ”När vi markerar ett dokument kan vi enkelt visa ett dokument på 900 sidor och snabbt hitta till kommentarerna genom att dra i rullningslisten – istället för att leta efter kommentarer en sida i taget”, säger projektledaren W. David Scott.  

Projektteamet för Signature Bridge har ännu inte specifikt uppmätt de möjliga kostnads- och tidsbesparingar som följer av att man använder Revu. Men Ronnie Alvarez säger att teknikens värde är tydligt hela tiden. ”Det gör processen mycket enklare och smidigare, och teammedlemmarna kan få information på ett mycket snabbare och mer effektivt sätt”, säger han.

Även W. David Scott säger att Revus värde är uppenbart. ”Det sparar absolut tid”, säger han. ”Revu gör det lätt för mig och uppdaterar planerna snabbt. Jag behöver inte leta efter nya ändringar, särskilt i dokumenten. Det gör processen smidigare.” 

Medan Signature Bridge-projektet rullar vidare mot de mest kritiska etapperna bör Revus kostnads- och tidsbesparande funktioner, liksom dess värde när det gäller att motverka dokumentkontrollfel, ha en varaktig betydelse för projektets framgång. Inom en snar framtid kommer de boende i Miami att få glädje av den nya brons visuella estetik och framför allt hur den avlastar trafiken.  

Se hur enkelt det kan vara att bli digital. Påbörja teknikresan med Bluebeam.