Förstärkt verklighet inom byggande: Välkommen till framtiden

Byggsektorn har traditionellt släpat efter andra branscher när det gäller att använda digital teknik. Men nu, genom användningen av förstärkt verklighet, börjar den äntligen komma ikapp.

Byggbranschen är mycket innovativ, och levererar regelbundet infrastruktur och byggnader till kunder och samhälle som tänjer på gränserna i fråga om design, tekniskt kunnande och logistik.

Men hur banbrytande branschen än är, ligger den efter i stort sett alla andra branscher när det gäller att anamma ny teknik – särskilt digital sådan. 

Enligt det amerikanska konsultföretaget McKinsey placerar sig byggbranschen globalt bara över jordbruk och jakt i en ligatabell över användningen av digital teknik.

Att påstå att detta är en otillfredsställande situation är en underdrift. Men det har skett framsteg, och branschen börjar förstå vilken potential den digitala tekniken har när det gäller att säkerställa konsekvens och kvalitet för ett byggprojekt samt möjligheten till högre effektivitet och lägre kostnader. 

En stor del av branschen har börjat använda byggnadsinformationsmodellering (BIM), som ger designers, ingenjörer och entreprenörer möjlighet att enkelt och effektivt visa information om ett visst byggprojekt. 

Förstärkt verklighet inom byggande – ett initiativ från Harvard

Förutom BIM har även andra tekniker börjat gå framåt. En av dessa är förstärkt verklighet – Augmented reality (AR). 

AR utvecklades ursprungligen 1968 av Harvard-akademikern och datavetaren Ivan Sutherland. AR innebär att man kan betrakta världen (och i byggbranschens fall en planerad byggplats eller ett pågående projekt) med en överlagrad virtuell bild. 

Inom byggande innebär detta att olika intressenter kan besöka ett projekt – om och om igen – och se vad som fungerar (eller inte) genom att lägga 3D-bilder över befintliga tillgångar. 

Man kan till exempel titta på det planerade arbetet i en byggnads skal, som rörledningar, fönster och dörrar, genom ett speciellt headset direkt på plats – långt innan underentreprenörerna kommer för att göra jobbet. 

Med rätt programvara och anslutningar kan de inblandade i ett projekt använda AR för att samarbeta under projektets gång och kontrollera planer och ändringar medan de görs. 

Vissa utvecklare har också använt AR för att hjälpa husköpare att designa sina egna hem. Kunden får möjlighet att titta på ett projekt och flytta omkring olika detaljer, till exempel eluttag, i en lägenhet. Sådana ändringar matas sedan tillbaka in i leveranskedjan.

För- och nackdelar med förstärkt verklighet för byggprojekt

Förutom möjligheten att spara pengar i ett byggprojekt är det här interaktiva elementet en av de främsta fördelarna med AR.

Bland andra positiva aspekter finns: 

  • Bättre planering: AR kan hjälpa ett projekts teammedlemmar att bevaka framsteg och kommunicera mer effektivt. 
  • Bättre säkerhet: AR kan bidra till en säkrare arbetsmiljö där utrustning, material och andra arbetare markeras. Med ett headset kan en operatör också ta reda på om material har installerats rätt. 
  • Projektledning: Genom att kunna visualisera i realtid med AR slipper designers och arkitekter att förlita sig på manuellt inhämtade mått och ritningar. 
  • Större exakthet: AR kan erbjuda designers, entreprenörer och kunder en löpande ”genomgång” av ett projekt, vilket minskar potentialen för risker och designfel. 
  • Spara tid och pengar: Det är enklare och mer kostnadseffektivt att lösa eventuella designproblem innan arbetet har påbörjats och därmed undvika förseningar. 

Det finns dock några tänkbara nackdelar med AR som är värda att notera: 

  • Säkerhet: Det finns de som uttrycker oro över integritet och intrång. 
  • Bristande IT-resurser: Teknik som AR kostar pengar, och många företag har inte råd, eller vill inte investera i den här verksamheten. 
  • Utbildning och erfarenhet: Det är relativt få personer inom byggbranschen som har den kompetens som krävs för att använda AR effektivt. Det här sägs dock vara på väg att förbättras. 

En teknik under utveckling

I likhet med all annan teknik kommer AR inte att stå stilla. Och efterfrågan inom byggbranschen kommer att göra sitt till när det gäller att göra AR mer effektivt. 

Ta till exempel utrustningen. För närvarande visas de flesta AR-applikationer genom stora headsets. 

Även om de ger en uppslukande upplevelse kan de vara besvärliga att hantera. Teknikexperter förutspår att AR-headseten oundvikligen kommer att bli mindre, mer bärbara och mindre klumpiga. 

Det börjar också bli tydligt att de industriella tillämpningarna av tekniken för det som vissa kallar ”utökad verklighet” – vilket omfattar både AR och virtuell verklighet – snart kommer att överträffa konsumentlösningarna

Genom att använda förstärkt verklighet i byggprojekt kan arkitekter se byggnaderna de ritar ”på plats”, innan man har monterat så mycket som en tegelsten eller en bjälke. Detta bidrar till bättre kommunikation mellan arkitekt och kund.

Inom ingenjörstekniken används AR för design, tillverkning och montering, liksom för underhåll, utbildning och kvalitetskontroll. Den stora flygplanstillverkaren Boeing använder till exempel AR för att skapa komplexa kabeldragningar i sin passagerarjet 787 Dreamliner. På samma sätt kan delar till byggsektorn visualiseras med hjälp av AR innan de tillverkas och levereras till platsen.

Förutom att hjälpa arkitekter, ingenjörer och entreprenörer att leverera projekt mer effektivt tror många att AR i allt högre utsträckning kommer att användas för praktisk utbildning, erfarenhetscoachning, kunskapsöverföring och samarbete.  

Vad Bluebeam kan göra

Förstärkt verklighet inom byggande handlar i grunden om att göra det lättare att se planer och scheman. Bluebeam Revu kan effektivt underlätta det arbetet. 

Att i rätt tid få designfeedback från projektets intressenter är avgörande när det gäller att undvika kostsamma ändringar under ett byggprojekt, för alla från arkitekter till byggnadsarbetare och entreprenörer.

Med ett samarbetsprogram som Revu går det snabbare att utföra samgranskningar, tack vare att projektpartners kan markera och samarbeta om samma dokument i realtid när som helst.

De PDF-baserade markerings- och mätverktygen i Bluebeam Revu hjälper ingenjörer att upprätthålla dataintegriteten för projektet från början till slut.

Återerövra innovationerna – överbrygga teknikklyftan