Den här gamla ladan får fantasin att flöda

För konstnären och arkitekten Catie Newell är Secret Sky en del av något större – lusten att skapa något meningsfullt av återupptäckt konventionell byggmiljö

Det är en mycket speciell upplevelsen att komma till Secret Sky.

Denna massiva installation är undangömd på ett fält långt ute på landsbygden i Michigan. Först ser den ut exakt som alla de andra hundraåriga ladorna i den lantliga miljön. Från rätt vinkel framträder dock något mycket mer intressant. Ladan har öppnats med ett delikat origamivikning som visar en stor del av himlen.

För konstnären och arkitekten Catie Newell är Secret Sky en del av något större – lusten att skapa något meningsfullt av återupptäckt konventionell byggmiljö Hennes arbete utmanar vad det innebär att vara arkitekt och utforskar lekfullt konstformens parametrar.

Blandning av konst och arkitektur

Catie beskriver sin unika blandning av arkitektur och installationskonst som ”en slags trasslig röra som liksom vuxit ihop.” ”Jag är utbildad arkitekt”, fortsätter hon. ”Jag praktiserade på andra arkitektbyråer innan jag började skapa mina egna arbeten. Det känns ibland som att vårt arbete på Alibi Studio hamnar i båda kategorierna.”

Caties kunskaper inom konstnärliga metoder är delvis ett resultat av nödvändighet. I början av sin karriär arbetade Catie i en stad som fortfarande var drabbad av chocken från bostadskrisen 2008–2009 och den efterföljande ekonomiska nedgången. Då Catie saknade såväl kunduppdrag som bidrag letade hon efter alternativa möjligheter till skapande, vilket resulterade i arbete med befintliga strukturer.

”Jag bestämde mig för att hitta projekt där jag kunde lita på min egen tid och energi för att omvandla och skapa”, säger Catie. ”Det var under en tid då det inte fanns finansiering för något nytt så jag började arbeta med befintliga utrymmen, det fanns en möjlighet att ändra på vissa utrymmen som inte längre behövde vara vad de var tidigare, t.ex. hus som inte användes längre eller garageplatser som stod tomma. Kanske hade de bommats igen och bara lämnats.”

Att få nytt liv i befintliga strukturer blev snabbt en kritisk aspekt av Caties arkitektoniska praktik.

”Vi bryr oss mycket om våra befintliga utrymmen”, säger hon. ”Om vi arbetar med ett befintligt utrymme så börjar vi med att rengöra det fysiskt eller se om det finns något som behöver fixas till för att göra det vattentätt igen och strukturellt stabilt. Vi arbetar med utrymmet för att läsa av det och vara lyhörda, vi försöker utveckla en vision som matchar vad som finns eller en möjlighet att göra något som känns bekant men samtidigt helt oväntat. Jag tror definitivt att det är så det sker på Secret Sky.”

Hitta Secret Sky

Caties rykte om att arbeta kreativt med byggda utrymmen gjorde henne perfekt för ett samarbete med projektserien Barn Art i Greater Port Austin. Projektets syfte är att förvandla lantliga lador till konstverk som samhället kan ha glädje av.

”Jag blev helt tagen av de här strukturerna”, säger Catie. ”Det var viktigt för oss att ta reda på hur vi kunde behålla ladans ikoniska form men samtidigt fortsätta att bygga på den. En del av tanken med deras satsning är även att ladorna höll på att gå förlorade, kollapsa och förfalla, eller att rivas och bytas ut. Vi ville hedra hur dessa strukturer interagerar med sin miljö som låter det föränderliga ljuset och till och med förändringen av grödor i landskapet ändra strukturens utseende.”

Catie ville skapa en öppning i ladan för att få strukturen att interagera med ljuset på ett dynamiskt sätt. ”Det var viktigt för oss att försöka att ta strukturen i rumslig besittning”, säger hon. ”Så istället för ett enkelt snitt var vi intresserade av att försöka ta reda på hur vi bokstavligen talat kunde skapa ett nytt utrymme.”

Genom mycket experimenterande föreställde sig Catie och teamet ett koncept om att förvandla ladan till en slags passage. ”Den utvecklades till den här tredimensionella passagen som bokstavligen skär genom ladan, men man kan aldrig komma in i den”, sade hon. ”Man är hela tiden utanför. Det är en väldigt enkel sak men komplicerat att bygga.

Komplicerade konstruktionsmetoder

Även om den har ett enkelt och elegant utseende så var konstruktionen av Secret Sky ett betydande ingenjörsjobb. Att samarbeta med lokala ingenjörer och entreprenörer hjälpte till att förverkliga Caties vision. 

Det ligger mycket arbete bakom omstruktureringen för att göra snittet möjligt”, säger hon. ”Vi skar igenom två stora balkar och var tvungna att skapa ett nytt stöd där en pelare skulle ha varit. Det tog oss ungefär två och ett halvt år att slutföra projektet.”

Men innan hon började skapa snittet använde Catie sina kunskaper i byggnadsvård för att göra konstruktionen möjlig. ”Secret Sky var kopplat till våra processer att sköta och vårda”, säger hon. ”Vi var tvungna att ta hand om en del av grunden som hade vittrat sönder med tiden, och en av pelarna hade ätits upp av snickarmyror. Vi lade till en ny stomme för att rama in snittet och själva grunden under snittet. Under projektet försökte vi att återanvända så mycket material som möjligt.”

Gradvis började projektets former att falla på plats. ”Det var under de sista månaderna när projektet nästan var klart som vi började öppna upp snitten så att man kunde börja se igenom”, säger hon. ”Effekten var omedelbar. Det var ett intressant sätt för den typen av strukturella modifieringar att sedan bli till det arkitektoniska arbetet i takt med att det långsamt blev synligt på utsidan.”

Processen med att avtäcka konstruktionen inspirerade faktiskt till nya aspekter av Secret Sky-projektet. ”Vi upptäckte att den här vackra ljuseffekt endast fanns på natten när våra ljusa konstruktionslampor var tända”, säger Catie.  ”Folk fullkomligt älskade att se det på natten.”

Teamet inspirerades till att lägga till solpaneler tillsammans med en sensor som startar cirka 45 minuter efter skymningen när mörkret fallit. ”Det går faktiskt att uppleva ladan i solnedgång, skymning och mörker”, säger Catie. ”Därefter, under cirka två timmar, tänds de här lamporna och ladan är i princip en lykta på himlen eller i landskapet.”

Catie har gått vidare till andra projekt, bland annat att omvandla en hundraårig sågverksfabrik till en ”hemlig skog”. Men laduprojektet ligger henne fortfarande varmt om hjärtat.

”Vi experimenterar fortfarande med ladan”, säger hon.

Arkitekten Leslie Saul

Den här arkitekten ritar fantastiska trädkojor