Byggmaterial i korthet: vilka byggmaterial finns det?

Trä, betong, plast och många andra byggmaterial finns att köpa i butikerna idag. Men vilka är för- och nackdelarna med olika byggmaterial? Här är en översikt.

Vad är byggmaterial? 

Byggmaterial är material som används för att konstruera olika typer av byggnader. Traditionella byggmaterial som lera, natursten och trä har använts av människor i tusentals år. Idag används även massråvaror som sand och kalk. De här materialen kan bearbetas ytterligare till byggmaterial som cement, betong eller glas

Visste du det här?  Rissoppa var ett av de grundläggande material som användes för att bygga kinesiska muren. Soppan tillsattes murbruket och amylopektinet i riset gjorde att bindningen mellan stenarna blev extra stark. Även de gamla romarna experimenterade med olika material. Anledningen till att exempelvis Colosseum fortfarande är så välbevarad är att den byggdes med en slags ”superbetong”.

Vilka byggnadsmaterial finns det? 

Det finns organiska byggnadsmaterial som trä, och oorganiska material som plast. Man skiljer också mellan återvunnet byggnadsmaterial och byggnadsmaterial som inte innehåller några återvunna komponenter. Låt oss ta en närmare titt på några byggmaterial. 

1. Betong

Fördelar: bra värmelagring och ljudisolering; mångsidigt 

Nackdelar: höga koldioxidutsläpp; förvärrar sandbristen 

Flera trappsteg av betong
Trots dess många fördelar riktas allt mer kritik mot betongen på grund av dess dåliga koldioxidbalans.

Betong är ett av de äldsta byggmaterialen. Kalkbruk användes som bindemedel redan för tiotusen år sedan i Turkiet. Betongen utvecklades sedan vidare, framför allt av romarna. Vi vet nu att tillverkningen av betong leder till stora koldioxidutsläpp – klimatkrisen gör att materialet idag anses kontroversiellt. Dessutom gör de många tillämpningarna av betong att sandbristen förvärras. 

Trots detta är betong tack vare sin mångsidighet ett av de mest populära byggnadsmaterialen. Betong används i en rad olika tillämpningar – från broar och tunnlar till höghus – tack vare sin stora bärkraft. Eftersom betong inte är brännbart spelar materialet också en viktig roll inom brandskydd. Många uppskattar också betongens goda ljudisoleringsegenskaper. 

Visste du det här? Bluebeam Revu erbjuder många användbara funktioner när den används för att arbeta med betong. Läs den länkade artikeln om du vill veta mer. 

2. Jord och lera 

Fördelar: lokalt tillgängligt; lägre koldioxidutsläpp 

Nackdelar: få experter; långa torktider 

Några murblock av lera
Som naturligt byggmaterial får lera höga poäng när det gäller hållbarhet. 

En teknik som forskare undersöker i hopp om att hitta ett alternativ till betong är att använda lokal jord i en 3D-skrivare. Om den här teknologin användes i stor skala skulle byggbranschen drastiskt kunna minska sina utsläpp – inte bara för att den lokala anskaffningen av jord eliminerar transportbehovet, utan också för att man inte längre behöver den enorma ugn som krävs för att framställa betong. En av utmaningarna för forskarna är att hitta en lösning som kan tillämpas på alla typer av jord. Läs vår artikel om att bygga med lera om du vill veta mer om var och hur jord används i byggbranschen. 

3. Trä 

Fördelar: god värmeledningsförmåga; ljudisolerande; ofta hållbart och stöder en hälsosam livsstil 

Nackdelar: Trä är ett naturmaterial och har vissa naturliga fiender (t.ex. trämask) 

Träreglar och brädor
Trä som byggmaterial lagrar inte bara koldioxid utan får också poäng för sin återvinningsbarhet. 

Med tanke på den växande medvetenheten om hållbarhet är det på modet att bygga med trä, som är ytterligare ett viktigt alternativ till betong. Trä lagrar koldioxid och är en förnybar råvara. Dessutom kan det återvinnas vid slutet av en byggnads livscykel. Man bör dock vara försiktig med träets ursprung och typ. Tropiskt virke från avlägsna länder uppväger snabbt det positiva koldioxidavtrycket, så man bör istället välja lokalt trä och vara uppmärksam på certifieringsstämplar för hållbart skogsbruk. 

Visste du det här? Forskare arbetar med spännande projekt med genomskinligt trä och något som kallas superträ. Trots sin lätthet har superträ en högre draghållfasthet än de flesta metaller. 

3. Plast 

Fördelar: lätt; mångsidigt 

Nackdelar: mestadels baserat på begränsade råmaterial; dålig hållbarhetsimage 

Flera plaströr
Plaster tenderar att vara hållbara byggmaterial och ge bra isolering. 

Vid första anblicken tycks plast i byggbranschen inte vara något byggmaterial för framtiden, eftersom materialet har en ganska dålig image (havsföroreningarna är det första man kommer att tänka på). Trots det är plast ett värdefullt byggmaterial eftersom det är lättare än metall och kan användas inom många områden – bland annat till rör, dräneringssystem och hängrännor. Plastens hållbarhet och isoleringsförmåga är ytterligare ett plus – särskilt ur hållbarhetssynvinkel. Det är dock viktigt att sluta utvinna plasterna ur råolja och att förbättra deras återvinningsegenskaper. 

Visste du det här? Ett tillämpningsområde för återvunnen plast är att bygga plastvägar

3. Lättbetong

Fördelar: bra värmeisolering; lättviktigt material 

Nackdelar: låg ljudisolering; absorberar vatten 

Staplade lättbetongblock
Lättbetong är ett idealiskt byggmaterial om man vill ha bra värmeisolering.

Lättbetong som massivt byggmaterial används till exempel som mursten eller förtillverkade komponenter som vägg- eller takpaneler. Lättbetong används i murverk, både inomhus och utomhus, där dess goda värmeisoleringsegenskaper är en fördel. Nackdelarna med lättbetong är dock att materialet absorberar vatten och inte har någon bra ljudisoleringsförmåga. 

Byggnadsmaterial efter användningsområde

Som förklaras ovan har varje byggmaterial sina för- och nackdelar. Därför används olika byggmaterial också inom olika områden. 

Vilka byggmaterial behöver man för att bygga ett hus? 

Det finns inget universellt svar när det gäller vilka byggmaterial som passar bäst för att bygga ett hus. Betong eller tegel används ofta för att bygga en stabil stomme som ger bra isolering och är brandsäker. Att bygga stabilt ger också större säkerhet vid jordbävningar. Träkonstruktioner är mycket snabbare – både att uppföra och att få att torka upp. Exempel på metoder för träkonstruktion är regelstommar, bjälklag och träpaneler. 

Och förresten: Om du är intresserad av hur man kan göra byggnader särskilt hållbara rekommenderar vi vår artikel om ett klimatneutralt hus

Vad är massiva byggmaterial? 

Massiva byggmaterial omfattar betong, lättbetong, tegel, lättklinkerblock, lera, kalksand, klinker och cement. Trä kan användas för både massiv och lättviktig konstruktion. 

Bygge av ett gediget stenhus
Massiva byggmaterial har ofta bra värmeisolering och hög brandsäkerhet.

Fördelen med massiva byggmaterial är att de ger bra värmeisolering. Under dagen värms byggmaterialet upp långsamt, och på natten, när det är svalare, släpper det omedelbart ut värmen igen. Bland de massiva byggmaterialens positiva egenskaper kan också nämnas att de är hållbara, stabila och brandsäkra

Vilka byggmaterial används för isolering? 

Byggmaterial som kan användas för värme- och/eller ljudisolering kallas isoleringsmaterial. Extruderad polystyren används ofta för exempelvis fasadisolering, medan isoleringsmaterial av polyuretan, mineralull som sten- och glasull, skumglas och träfiber också kan användas som byggmaterial. 

Vilka byggmaterial är brandsäkra? 

Ett byggmaterials brandbeteende bedöms enligt något som kallas brandklasser. Byggnadsmaterial i klass A1 innehåller inga brännbara komponenter och omfattar bland annat grus, sand, betong, tegel, stål, cement, glas, byggkeramik och lera. Den mest brandfarliga kategorin är B3, som omfattar mycket antändliga material som halm, papper, kartong och fårull.

Vilka byggmaterial är särskilt hållbara? 

Bland hållbara byggmaterial kan nämnas trä, lera, natursten, kork och tegel. För att ett byggmaterial ska klassas som miljövänligt måste det uppfylla flera kriterier: 

  1. Det måste vara återvinningsbart – och det är dessutom viktigt att det inte har behandlats med skadliga ämnen. 
  1. Materialet bör anskaffas lokalt för att minska utsläppen från transporter. 
  1. Det bör bestå av förnybara råvaror. 
  1. Det bör ha en lång livslängd. 
Det hållbara byggmaterialet trä för husbyggande
Trä anses ibland vara ett av de mest hållbara byggmaterialen för husbyggande.

Du kan läsa mer om byggmaterialens hållbarhet i våra guider Cirkulär ekonomi inom byggande och Strävan efter ekonomisk hållbarhet i byggbranschen

Annat du behöver veta om byggmaterial 

Låt oss gå vidare från att välja rätt byggmaterial till att använda dem i praktiken. Här förklarar vi vad man bör tänka på i verkliga livet när det gäller byggmaterial. 

Hur beräknar man mängden byggmaterial på rätt sätt?

Att göra mängdavtagningar på rätt sätt redan från början är inte bara bra för plånboken utan ofta även för miljön. Digitala lösningar som byggprogramvaran Bluebeam Revu kan vara till hjälp här. Du kan läsa om hur mängdavtagning fungerar med verktyget här: 

Vilket är det bästa sättet att hantera byggmaterial? 

Det bästa sättet är att skriva ner vilka byggmaterial som levererades när och i vilka kvantiteter, som en del av byggdokumentationen. Du bör också notera det specifika typnamnet och partiet. I tveksamma fall kan det här vara till hjälp vid klagomål eller rondering i händelse av ett anspråk – särskilt om byggmaterialet senare inte längre är synligt. 

Vårt tips: Använd program för platschefer för att hålla reda på byggarbetsplatsen och de byggmaterial som används. 

Vilka byggmaterial kommer att skapa vår framtid?

Vi tror att framtidens byggmaterial kommer att vara hållbara. Många forskare arbetar med att utveckla byggmaterial med låga koldioxidutsläpp som uppfyller kraven på funktion, kostnader och hantering. Teknologier som 3D-utskrift i byggbranschen spelar också en allt viktigare roll här. 

Prognoser för byggmaterial 2022

För att kunna förutsäga byggbranschens framtid är det viktigt att titta på byggmaterialen samt deras priser och tillgänglighet. Här tar vi en snabb titt på det allra viktigaste. 

Hur länge kommer flaskhalsarna för byggmaterial att finnas kvar? 

Flaskhalsarna i fråga om leveranser av byggmaterial har funnits sedan början av pandemin 2020 och förvärras hela tiden av olika kriser. Nuvarande prognos (i april 2022) är att bristen på byggmaterial kommer att fortsätta under 2022. Läs mer om det i vår artikel om bristen på byggmaterial

När kommer byggmaterial att bli billigare igen?

Till följd av leveransproblem och inflation har priserna på byggmaterial ökat snabbt i vissa fall. Det finns inga tecken på att det här ska bli bättre under 2022 (enligt prognos i april 2022). Lär dig mer om pristrenderna för byggmaterial i den här länkade artikeln. 

Slutsats: Hållbarhet och kriser bestämmer ramarna för handeln med byggmaterial 

Leveranssvårigheter och snabba prisstegringar för byggmaterial har varit en utmaning på senare tid för byggmaterialhandlare, såväl i Sverige som runt om i världen. Men när det gäller byggmaterial finns det också positiva trender: hållbarhet, som är en av trenderna i byggbranschen, blir allt viktigare. Medan allt större kritik riktas mot betong på grund av dess höga koldioxidutsläpp blir naturliga byggmaterial som trä och lera allt mer populära. Samtidigt undersöker många forskare nya, innovativa material. Vi ser fram emot den framtida utvecklingen.

Vilken roll spelar byggmaterial för hållbarhet?

Foto: Omslagsbild © Adobe Stock/Flamingo Images, bild 1 © Adobe Stock/anderssehen, bild 2 © Adobe Stock/Erik Schumann, bild 3 © Adobe Stock/OKA, bild 4 © Adobe Stock/Satoshi, bild 5 © Adobe Stock/Martin Debus, bild 6 © Adobe Stock/Alex G, bild 7 © Adobe Stock/Tomasz Zajda