5 grundläggande principer för långsam arkitektur

Designmetoden som växte fram ur slow food-rörelsen betonar funktionella och vackra utrymmen där hållbarhet och uppskattning av naturen prioriteras

I en värld där byggnadskonstruktion ofta fokuserar på det som är snabbt, billigt och i slutändan förbrukningsbart handlar långsam arkitektur om en helt motsatt strategi.

De som går den långsamma vägen utnyttjar designkoncept, materialval och byggtekniker där betoningen ligger på hållbarhet och varaktighet. Metoderna tar hänsyn till vad bostads- eller byggnadsägaren och miljön behöver, och hur behoven förändras över tid.

Enligt Dwell växte den långsamma arkitekturen, som på engelska kallas ”slow architecture”, fram ur slow food-rörelsen i mitten av 1980-talet. Det var då som den internationella snabbmatskedjan McDonald’s öppnade inte långt från Spanska trappan i Rom, och därmed nådde detta kulinariska Mecka efter att långsamt ha spridit sig över världen sedan 1950-talet. 1989 undertecknade den internationella Slow Food-organisationen ett manifest i Paris om att främja lokala livsmedel och hävdvunna traditioner för gastronomi och livsmedelsproduktion. Målet var att bevara det traditionella och regionala köket och uppmuntra jordbruk som speglar det lokala ekosystemet.

På samma sätt kan arkitekter skapa byggnader gradvis och organiskt, med bostadens eller byggnadens syfte och estetik i åtanke. Samtidigt tar man också hänsyn till platsens och människornas historia och kultur och använder hållbara metoder som passar in i miljösammanhanget. Det är raka motsatsen till flashig arkitektur som är avsedd att dra uppmärksamheten till sig, väcka begär och bara ge en illusion av kvalitet.

Även om långsam arkitektur inte behöver vara senfärdig, tar det tid att designa och bygga byggnader som hedrar tradition och miljö – och sedan få nya element att smälta in för att skapa tillfredsställande utrymmen. Inom långsam arkitektur skyr man tanken på att sann lyx är massproducerade ”McMansions”, och definierar det istället som ett hem eller en byggnad av högkvalitativa material och hantverk i balans med omgivningen och med avsikten att ge invånarna rika och unika upplevelser.

Principerna för långsam arkitektur

Även om det är få yrkesutövare som kallar sig själva för ”långsamma arkitekter” införlivar många den långsamma arkitekturens ideal i sitt arbete. Här är fem principer för långsam arkitektur som är värda att överväga för alla projekt.

Designa för funktionalitet: Inom långsam arkitektur går funktion före form, och fokus ligger på att uppfylla kundens sociala och psykologiska behov av meningsfulla utrymmen som främjar genuina möten och liv. Det är en löpande process, där arkitekten måste föreställa sig designen i takt med att funktionaliteten utvecklas. Istället för att vara stela eller fixerade utvecklas byggnaderna för att uppfylla människornas och platsens behov över tid.

”Framtiden är okänd, de mänskliga behoven förändras och verkligheten på plats stämmer sällan överens med avsikterna på papper. Därför föredrar jag fluiditet och vaghet framför normativ renhet”, skriver Anupama Kundoo, chef för Anupama Kundoo Architects.

Skapa harmoni med miljön: Förstå platsens miljöförhållanden vad gäller sol, vind och säsongstemperaturer och dra nytta av naturligt ljus, luftflöde och inhemska möjligheter till uppvärmning och kylning. Bädda in byggnaderna i omgivningen så att de kan spegla och smälta in i landskapet.

”Det handlar om att förstå oss själva som en del av större system, och att inte längre se människan som den absoluta mittpunkten”, säger Carolyn Strauss, amerikansk arkitekt och chef för Slow Research Lab i Amsterdam, i ett citat från november 2016 i Dwell.

Utnyttja hållbara lokala material och befintliga byggnader: Införliva de byggnader som redan finns på platsen och prioritera användningen av lokala och bestående material som tegelsten, sten och trä i nya byggnader. Dessa alternativ har använts i århundraden, tål hårda förhållanden och åldras vackert på plats. När arkitekterna Ingrid Richards och Adrian Spence designade sitt hem, ”La Scala”, i Brisbane, Australien valde de ett långsiktigt perspektiv.

”När vi funderar över materialen till våra projekt föreställer vi oss dem inte på dag ett, när projektet är klart, utan om 50 eller 100 år. Vi använder ofta termen ”framtidsruin”, eftersom vi föreställer oss hur det skulle se ut som ruin redan från början”, säger Adrian Spence, delägare i Richards & Spence, i ett citat från The Local Project.

Värdesätt hantverk och äkthet: Hedra och fira historien och kulturen på den plats där byggnaden finns, och kunskaperna och skickligheten hos hantverkare som arbetar med traditionella byggmaterial och tekniker. När Veld Architects designar ett hem frågar de sig till exempel vad som skulle vara autentiskt och hållbart, vilka naturmaterial som är fritt tillgängliga i närheten, vad som kan återanvändas, återvinnas och bärgas samt vilka lokala hantverkare och konstnärer som kan samarbeta med företaget.

”När vi tillämpar ovanstående principer upptäcker vi ett oerhört spännande faktum: om man saktar ner och designar samvetsgrant blir resultatet estetiskt vackert,” skriver Gillian Holl, grundare och huvudarkitekt på Veld Architects i en bloggpost där hon definierar långsam arkitektur.

Införliva teknologier för hållbar design: Betona hållbarheten med energieffektiva material och mekanismer som solceller, vindkraft och geotermiska värmeväxlingssystem. Med tanke på att byggnader enligt Environment Journal producerar 38 % av de globala utsläppen av växthusgaser, är varje åtgärd som minskar koldioxidavtrycket avgörande.

”Som en grundläggande princip inom långsam arkitektur innehåller moderna byggnader avsedda att hålla över tid teknologier som minimerar påverkan på biosfären samtidigt som de stöder långsiktig motståndskraft”, säger Patrick Farley, chef för Patrick Farley Architect.

Fördelen med långsammare arkitektur

Eftertänksamt utformade bostäder och andra byggnader avslöjar en historia om människorna och platsen. Den långsamma arkitekturen berättar den här historien genom att prioritera kvalitet, hållbarhet och livslängd tillsammans med socialt och miljömässigt ansvar och ekonomisk rationalitet. Många anser att det är så här som arkitekturen alltid var tänkt att vara.

Vad händer med byggkostnaderna 2023?