Byggbranschens leveranskedja

Tre faktorer bakom problemen med byggbranschens leveranskedja

Störningarna i leveranskedjan till följd av pandemin är förödande för hela den globala ekonomin, men de är särskilt kännbara i byggbranschen

Covid-19-pandemin har utan tvekan ställt till med stora problem för världsekonomin. Ingenstans har detta märkts tydligare än i den globala leveranskedjan, som har varit föremål för stora rubriker under de senaste månaderna. De minskade transporterna av viktiga varor och förnödenheter har fått långtgående effekter inom nästan alla branscher.

Byggbranschen har drabbats extra hårt av krisen eftersom priserna på viktiga byggmaterial, från timmer till stål, har pressats upp. Detta gör det svårt för entreprenörerna att slutföra sina projekt i tid och inom budget.

Här är tre viktiga faktorer som enligt Shaun Heng, nationalekonom och direktör för tillväxt och drift på CoinMarketCap, bidrar till störningarna i leveranskedjan för byggbranschen.

Brist på arbetskraft

När covid-19-pandemins första chockvåg svepte över världen i början av 2020 uppstod nästan omedelbart störningar på den globala arbetsmarknaden. Miljontals kunskapsarbetare drog sig tillbaka till sina hem för att arbeta under försiktighetsåtgärder i form av nedstängningar. Men för sektorer där distansarbete inte var ett alternativ ställde covid-19 till med mycket mer direkta skador, säger Shaun.

Det gäller särskilt de jobb som är nödvändiga för att den globala leveranskedjan – det sammankopplade system som varor, människor och förnödenheter rör sig genom för att producera allt från toalettpapper till elektronik – ska fungera normalt. En del arbetstagare blev sjukskrivna för att de drabbades av viruset, medan andra höll sig hemma av rädsla för att bli sjuka. Allt fler valde dessutom att lämna arbetsmarknaden helt och hållet, säger Shaun.

Den här kombinationen ledde till en enorm brist på arbetskraft till de viktiga jobben i leveranskedjan vid en tidpunkt då efterfrågan på varor började skjuta i höjden under nedstängningarna.

Volatila materialpriser

I början av covid-19-pandemin trodde många att den skulle leda till minskad efterfrågan på viktiga byggmaterial som trä. Men vad få ekonomer eller prognosmakare hade förutsett var att pandemin skulle leda till migration, och därmed ökad efterfrågan på nya bostäder. Vissa husägare valde att se nedstängningen som ett tillfälle att göra stora renoveringar och utbyggnader, medan andra flyttade ut från stadskärnorna på obestämd framtid i jakt på mer utrymme. Utbudet av nya bostäder täckte inte på långt när efterfrågan.

Dessutom utsåg regeringen nästan omedelbart byggbranschen till en samhällsviktig funktion. Så medan andra branscher tvingades dra ner på produktionen eller helt stoppa den, rullade byggarbetsplatserna i USA och de flesta andra länder på som vanligt om än med extra säkerhetsrutiner. Efterfrågan på byggmaterial förblev hög, medan tillgången var begränsad.

Timmer, som hör till de viktigaste byggmaterialen, blev extremt svårt att få tag i när sågverken i början av 2020 drog ner på produktionen i tron att efterfrågan skulle minska. Detta ledde till en enorm prisstegring under stora delar av 2020 och ända in på 2021 (även om priset på timmer i skrivande stund har stabiliserats något). 

Brist på lastbilsförare

Förutom de enorma uppdämningarna av fartyg i många hamnar i USA råder det också brist på tillgängliga transporter för att få ut varorna på vägarna när de äntligen har lossats från fartygen från utlandet. Det här beror på ett dubbelt problem: det finns varken tillräckligt med lastbilar eller förare till de lastbilar som finns.

En global brist på halvledare har krympt tillgången på nya lastbilar och andra fordon, eftersom en stor del av tekniken i dem tillverkas av just denna viktiga datormaskinvara. De ekonomiska förutsättningarna i transportbranschen har gjort det svårt att få tillräckligt många att vilja köra lastbilarna fyllda med varor som har lossats i de stora lasthamnarna.   

”Många förare får betalt per leverans, inte per timme eller dag”, säger Shaun Heng. ”Men nu måste de stå i långa köer för att ta emot sina laster. Eftersom de inte får ersättning för den här extra tiden lönar det sig inte längre för många av dem att jobba med leveranser.”

Entreprenörerna rustar för fler problem med leveranskedjan

Thomas Jepsen, grundare och CEO för bostadsbyggaren Passion Plans säger att han inte är säker på hur 2022 kommer att se ut med tanke på de fortsatta störningarna i leveranskedjan.

”Vi ser stora strejker bland företag som John Deere”, säger Thomas. ”Dessutom kan vi i princip inte ens leverera våra befintliga byggkontrakt. Jag är rädd för att en skärpt lagstiftning kommer att leda till allvarliga flaskhalsar i byggbranschen under det kommande året. Vi har redan svårt att få folk att vilja jobba och i kombination med den kalla vintern som La Niña har fört med sig kommer det att bli svårt att locka personal till branschen.”

CitizenM: modulära hotell

En trendig hotellkedja vill göra modulärt byggande till något vardagligt.