Vad är avvikelser och hur löser man dem?

Att flytta in i ett nybyggt hem ska vara en dröm som går i uppfyllelse, och är det också för de flesta. Men ofta finns det små problem med en ny bostad, som innebär att upplevelsen inte blir vad den borde vara. Hur kan köpare hantera avvikelser, och hur kan byggbranschen göra mer för att lösa problemet?

När man köper ett nybyggt hus kan man rimligen förvänta sig att det ska vara perfekt på alla sätt och vis. Det handlar trots allt om en enorm ekonomisk investering – en av de största man gör i livet. Det sista man väntar sig är att flytta in och upptäcka en massa saker som behöver fixas.

I de allra flesta fall är människor nöjda med sitt köp, och med kundservicen. I den senaste kundnöjdhetsundersökningen från Home Builders Federation svarade 91 % att de skulle rekommendera byggaren till en vän, medan över 81 % var nöjda eller mycket nöjda med den service de fick av byggaren efter att de hade flyttat in. 

Med det sagt hade också 94 % anmält ett problem med den nya bostaden till byggaren. I avvikelseprocessen identifieras saker som har visat sig vara fel med byggnaden, vilka i branschen kallas ”avvikelser”. Dessa är vanligtvis estetiska, men kan ibland handla om funktionella aspekter av byggnaden.

Vad är avvikelser?

En avvikelse kan till exempel vara ett fönster som inte passar, ett köksskåp som inte går att stänga ordentligt, golvplattor som är skadade eller en läckande diskho. Det kan också handla om något mer allvarligt, till exempel en felpassad trappa, ett problem med dräneringen under jord, murverk av dålig kvalitet eller ”kalla fläckar” på väggarna där isoleringen har installerats fel – eller inte har installerats alls.

Vissa av de här problemen är ganska lätta att upptäcka, medan andra är svårare. De kan också vara riktigt besvärliga att åtgärda, särskilt om husägaren hittar dem först efter inflyttningen – att då få husbyggaren att rätta till saken kan ibland vara tidskrävande och frustrerande

Konsumentförbundet Consumer Association noterar att det går att anlita en professionell besiktningsman för att utföra en avvikelsebesiktning. Förbundet säger att det visserligen inte finns någon officiell kvalifikation för avvikelsebesiktning, och ingen standardmall för hur en sådan ska se ut, men att det ändå finns gott om företag som erbjuder avvikelsekontroller.

I avvikelseprocessen undersöks en fastighet i detalj inför avtalsskrivningen. Beväpnad med dessa rapporter kan köparen gå tillbaka till det företag som har byggt huset och begära att alla problem som tas upp i besiktningen åtgärdas i god tid.  

Avvikelsebesiktning av ett nybygge

Av exempel ur verkliga livet kan vi lära oss hur viktigt det är att avvikelsebesiktiga varje nybyggt hem. Och om du tror att avvikelser bara inträffar vid så kallade fuskbyggen bör du tänka om. 2017 hamnade en av Storbritanniens ledande husbyggare – Bovis, numera Vistry efter sammanslagningen med Galliford Trys bostadsgren Linden Homes – i en tvist rörande kvaliteten på några av deras nybyggda bostäder.

Kostnaden för att åtgärda en mängd olika problem uppgick till mer än 10 miljoner pund (125 miljoner kronor), men det finns fler exempel än Bovis. Andra husbyggare möttes också av en våg av kunder som klagade på problem. 2018 tvingades de boende i ett flerfamiljshus i Coventry som Persimmon hade byggt att lämna sina hem under tiden reparationer utfördes för att stabilisera byggnaden

Hur kvalitetsproblem hanteras genom konsumentskyddet

Dessa och andra incidenter var inte populära hos regeringen. Eftersom nya bostäder inte omfattas av konsumentlagstiftningen i Storbritannien upprättade regeringen New Homes Quality Board – ett oberoende organ som ansvarar för att ”övervaka den kvalitet och kundservice som byggherren erbjuder sina köpare, från det att en ny bostad marknadsförs och säljs och fram till slutet av de första två åren av ägande”. 

Regeringen skapade också en ombudsman för nya bostäder, som skulle ”ha behörighet att ställa byggherrar till svars och kräva att de rättar till saker”, medan vissa politiker har ställt krav på att köpare ska kunna hålla inne upp till 10 % av köpeskillingen för att tvinga husbyggaren att utföra reparationer.  

Använda teknologi för att lösa problemet

De här systemen upprättades för att ta itu med avvikelser när en byggnad väl har byggts. Men bevakning av byggarbetet medan det utförs kan också lösa många av de problem som missas när projektet slutförs. I allt högre utsträckning finns modern teknologi tillgänglig för att se till att avvikelserna är så få som möjligt under själva byggprocessen.

Nyckeln till allt det här kan förstås vara att se till att det arbete som utförs håller högsta tänkbara kvalitet. Bluebeams avvikelseprogram har hjälpt Ballymore – som just nu bygger två stora hyreshus i Canary Wharf i östra London – att spåra monteringen av över 4 000 enskilda balkonger i projektet.  

Ballymore stod inför ett snävt byggschema och ville samla in data stegvis för att förbättra sina processer. Företaget använde programvarupaketet Bluebeam Revu för att hjälpa byggteamet att redigera ritningar, spåra byggets framsteg och minska riskerna. Tack vare Revu kunde Ballymore samordna och samarbeta mellan byggarbetsplatsen och kontoret i realtid, utan att gå miste om någon information.

Tack vare Bluebeams lösning kunde Ballymore spara minst en dag i veckan under monteringen av balkongerna, och dokumentjämförelsen gick 90 % snabbare. Tidsåtgången för platsinspektioner minskade också med en femtedel.

Avvikelser inom kommersiella projekt

Det är inte bara inom bostäder som avvikelser uppstår. Varje byggprojekt måste levereras enligt de avtalsmässiga skyldigheter som fastställs när uppdraget tilldelas.  

Kommersiella kunder måste kunna vara säkra på att den byggnad som de ska flytta in i är lämplig för ändamålet. Även om byggavtal i standardformat inte hänvisar till några avvikelsebesiktningar förväntas entreprenören se till att varje aspekt av utvecklingen – i synnerhet om byggnaden ska inredas innan den tas i besittning – fungerar som den ska. Det gäller exempelvis dörrar och fönster, el och mekanik, belysning samt utrustning för uppvärmning, ventilering och luftkonditionering.  

Detsamma gäller andra projekt som skolor, sjukhus och industrifastigheter. Avvikelser kan uppstå i alla byggprojekt. Det är viktigt att minimera dem, och om man snabbt och med minimalt krångel löser sådana som ändå slinker igenom kan det göra mycket för att återupprätta ett företags rykte.

11 Revu-verktyg som underlättar avvikelseprocessen