Sverige tar byggstandarder på allvar

Ett initiativ av Sveriges fem största entreprenörer förbättrar effektiviteten inom branschen

För strax över ett år sedan satte Sveriges fem största entreprenörer konkurrensen åt sidan och bestämde sig för att komma fram till en uppsättning standarder för samgranskning som skulle göra landets byggindustri mer effektiv och mindre förvirrande. Med hjälp av Sasha Reed – Bluebeams VP för Industry Advocacy – som är djupt involverad i liknande insatser i USA, fastställde entreprenörerna en handfull preliminära riktlinjer. Efteråt vände de sig till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Sveriges kontor för finansiering av innovation inomnationell standard. Den beslutsfattande myndigheten Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, även kallad BEAst, var snabbt med på noterna.

Nu har flera av de riktlinjer som entreprenörerna kommit fram till antagits nationellt, och fler är på väg. Med PDF som universellt filformat för arbetsdokument använder svenska entreprenörer enhetlig färgkodning och har enats om en specifik uppsättning metadata som ska följa med i varje dokument. Det här är bara en början, men feedbacken har redan varit överväldigande positiv med mindre förvirring än någonsin tidigare, enligt Jimmy Forsberg som är utvecklingsledare för programmet Go Mobile på Skanska, ett av de stora byggföretag som är involverade i arbetet.

Reed satte sig nyligen ned tillsammans med Forsberg för att diskutera dessa nationella standarders ursprung, hur en grupp konkurrenter bestämde sig för att göra något för allmänhetens bästa och projektets nominering för Årets innovation från SBUF. Bara ett par timmar efter Forsbergs och Reeds diskussion kom resultatet för utmärkelsen och projektet för standard inom samgranskning hade vunnit första plats.