Ta stegen mot renare energi

En brittisk firma vill bevisa att världens framtida energi bara är några fotsteg bort.

Vad skulle du säga om jag sa att framtiden inte låg i dina händer, utan snarare under dina fötter? Pavegen är en innovativ, brittisk firma som vill bevisa just detta. Firman grundades av nuvarande vd:n Laurence Kemball-Cook och har som ambition att sprida sin innovativa energilösning över hela världen. Med installationer i London, Washington D.C., Rio de Janeiro, Lagos, Frankrike, Melbourne och South Ham och under OS 2012 i West Ham är de utan tvekan på god väg.

Vad är det?

Pavegens teknik grundas på plattor som är kopplade till en generator. Varje gång någon tar ett steg på en av plattorna aktiveras en generator som skapar kinetisk energi – fem watt kontinuerlig ström från varje fotsteg, för att vara exakt. Energin skickas sedan till ett batteri där den lagras. Ju fler fotsteg, desto mer energi. Detta innebär att en mycket stor mängd ren energi kan genereras i en vältrafikerad miljö. Pavegens teknik kan även användas tillsammans med solpaneler, vilket ger en ännu högre energiproduktion och fler lagringsmöjligheter för förnybar elektricitet.

Data

Plattorna kan inte bara användas för att skapa förnybar elektricitet, utan också till att samla in data. Föreställ dig en analys av hur många personer som går igenom ett särskilt område och vilka perioder under en dag eller ett år som är mest vältrafikerade. Sådana uppgifter kan visa företagsägare hur många personer som besöker deras butik på en särskild gata under en viss dag. Utöver övervakning av konsumentbeteenden kan konsumenterna hålla koll på sin egen aktivitet med en appbaserad teknik i likhet med Fitbit. Fotsteg kan belönas med digital valuta eller sponsrade kuponger och rabatter som baseras på hur långt användaren har gått den dagen. På så sätt kan tekniken ha en direkt inverkan på mänskligt beteende, eller åtminstone medföra vissa insikter om fotgängares vanor och mönster.

Vad blir nästa steg?

Pavegen har utvecklat ett system med en smart styrenhet som gör tekniken ännu mer mångsidig och utökar dess potential. Styrenheten kan till exempel använda energin för att avge fågelljud eller tända ljus, som i Pavegens installation på Bird Street i London. Dessutom tänds ljusen bredvid installationen under natten.

Pavegen tog detta koncept till nästa nivå genom att kombinera tekniken med en solpanel i Rio de Janeiro. Här lyste installationen upp en hel fotbollsplan genom att utnyttja energin från spelarna på planen. Firmans senaste installationsprojekt var ett samarbete med Google under 2017 års Festival of Lights i Berlin. Installationen omfattade runt 26 kvadratmeter, vilket gör det till den största energiutvinnande gångstigen någonsin. Tekniken har för närvarande utformats för att klara av tuffa stadsmiljöer och fotgängare, men det skulle vara intressant att se om den även kan utvecklas för att hantera cyklar, eller till och med bilar och lastbilar. Om 5 watt ström kan genereras från kontinuerliga fotsteg, tänk då hur mycket ström som skulle kunna genereras från en flakbil på 500 kilo eller en lastbil med 18 hjul! Pavegens grundare och vd Laurence Kemball-Cook siktar på att installera en miljon plattor världen över. Firmans befintliga installationer har fått stor uppmärksamhet världen över, men han menar att de bara utgör första steget i innovationens globala potential.