Är buller ett problem i byggbranschen?

Byggarbetsplatser är farligt högljudda och äventyrar byggarbetarnas hörsel. Läs om varför det här säkerhetsproblemet inte är så lätt att lösa.

Det har hänt oss alla. Man ser fram emot att få sova ut en lördagsmorgon, men väcks istället av buller från ett bygge. Ett irritationsmoment för dig, men kan du tänka dig hur jobbigt det är för byggarbetarna att lyssna på dagarna i ända? 

Alla behöver visserligen akta sig för hörselskador och hörselnedsättning, men för de flesta av oss är ljudfaror något som man lugnt kan bortse från i vardagen.  

När du råkar gå förbi en byggarbetsplats får du säkert lust att hålla för öronen, eftersom det låter så mycket!  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en säker ljudnivå max 85 decibel i högst 8 timmar. Och visst ligger väl byggarbetsplatserna under 85 decibel … eller?  

Här är en kort lista över byggutrustning som håller en högre ljudnivå än 85 decibel:

  • Schaktmaskiner  
  • Hammarborrar
  • Pålkranar  
  • Betongsågar  
  • Gaffeltruckar  
  • Lyftkranar  
  • Spikpistoler  
  • Tipptruckar  

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) rapporterar att 22 miljoner byggarbetare bara i USA utsätts för farligt buller. 

Men enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är det inte styrkan på de enskilda ljuden som har störst inverkan på hörseln på byggarbetsplatsen, utan snarare att man måste lyssna på oljudet under en lång tidsperiod. Allt buller på över 85 decibel som man exponeras för under mer än 8 timmar per dag utan hörselskydd betraktas som farligt. 

Som tur är arbetar en genomsnittlig hantverkare på en byggarbetsplats åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Men på grund av bristen på kvalificerad arbetskraft är det tyvärr inte ovanligt att byggarbetare regelbundet behöver jobba sexdagarsveckor eller tolvtimmarsdagar. Trots de långa dagarna är det bara 14 % av alla byggnadsarbetare som har hörselskador. Med andra ord tillämpas kanske vissa säkerhetsåtgärder?  

Även om de specifika bestämmelserna varierar mellan olika delstater har OSHA strikta regler om att alla arbetare måste förses med lämpliga hörselskydd som hörselkåpor eller vanliga öronproppar (inte bara bomull) för att skydda sig mot höga ljud på alla byggarbetsplatser oavsett bransch.  

Trots de här säkerhetskraven säger 31 % av byggarbetarna att de inte använder hörselskydd. Varför inte?

Det vanligaste skälet till att människor vägrar bära skyddsutrustning är att den är obekväm. Enligt byggarbetares kommentarer på Reddit är ”skumproppar krångliga att sätta in och ta ut hela dagen, svåra att hålla reda på om de inte sitter fast i ett snöre och obekväma efter ungefär två timmars användning”.

Hörselkåpor är inte heller så bekväma. Hantverkare menar att hörselkåpor som knäpps fast på hjälmen är irriterande när man behöver ta av dem, och att de gör hjälmen tyngre. 

Elektroniska öronproppar, som reglerar ljudets decibelnivå, får å andra sidan fantastiska recensioner, men är ofta dyra.  

Ironiskt nog lyssnar många av de arbetare som bär hörlurar eller öronenheter på byggarbetsplatsen på musik. Att jamma till musik på byggarbetsplatsen har inte bara lett till bättre stämning och högre produktivitet – hörlurarna stänger också ute skadligt byggbuller! Och det är ju bra – men är det ändå på bekostnad av hörseln?  

Det finns ännu inga undersökningar om hur hög volym man behöver ha på musiken i de här personliga enheterna för att stänga ute byggbullret. Det återstår att se om hög musik i längden kan komma att göra mer skada än nytta.  

Om möjligt gömmer man de mest högljudda maskinerna på byggarbetsplatsen bakom bullerväggar för att minska deras inverkan. Om maskiner och verktyg ändå kunde vara lite tystare …

NIOSH och CDC har startat ett förebyggande initiativ som heter Buy Quiet, där man uppmuntrar företag att köpa och hyra tystare verktyg som minskar bullerexponeringen på byggarbetsplatserna. På webbplatsen för Buy Quiet finns ljudfiler med exempel på två cirkelsågar som är lika stora men har olika ljudnivåer när de sågar igenom en ekplanka som är en tum tjock.

Den första sågen håller 107 decibel och den andra 96 decibel. Över tid kan till och med en skillnad på 11 decibel hjälpa till att förhindra ytterligare hörselskador.

Verktygstillverkaren Milwaukee i USA har tagit fram slagborrmaskinen M18 Surge, som låter 50 % mindre än andra borrvarianter. Arbortech Limited i Australien gör tystare väggskärare som håller 92 decibel. Och taiwanesiska Gison Pneumatic Tools tillverkar tryckluftsverktyg som kan fungera som tystare versioner av vanliga hammare. 

Hur skadligt är byggbuller egentligen? Förutsatt att man uppmuntrar användning av hörselskydd, kreativa kommunikationstekniker och tystare verktyg kan byggarbetare skydda sin hörsel i många år framöver. 

Men den arga grannen då, som klagar på att bli väckt tidigt på morgonen av ett bullrigt bygge? 

Städer använder lokala förordningar för att begränsa bullerstörningar i bostadsområden. Staden Los Angeles kräver till exempel att byggarbete begränsas till vissa tider: 07.00 till 21.00 på veckodagar och 08.00 till 18.00 på helger, förutom söndagar och helgdagar. 

Vissa kommer förstås ändå att hävda att det är för tidigt eller för sent för buller. Men innan du klagar hos förmannen på ”allt det där oljudet” skulle du också kunna säga tack till en av byggarbetarna för att de riskerar sin egen hörsel för att bygga ett bättre samhälle. 

Zombie-köpcenter

En trendig hotellkedja vill göra modulärt byggande till något vardagligt