Låt oss uppmärksamma bästa praxis och materialinnovationer som främjar hållbarhet inom byggande

Vad är ESG i byggbranschen?

ESG (från ”environmental, social and governance”: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är en akronym som man har börjat höra talas om allt oftare i byggbranschen på senare år – av goda skäl. Vi berättar hur företag kan använda ett ESG-ramverk för att minska riskerna, leverera bättre resultat och förbättra sitt anseende.

Gröna byggmaterial för hållbart byggande

Med tanke på de stora koldioxidutsläpp som byggbranschen genererar är man väl medveten om behovet att bli bättre på miljövård. En del av sektorns svar kommer att bli att anamma fler gröna byggmaterial. Vissa av dem, till exempel trä, har funnits i branschen i århundraden.

Bygga med plastmaterial

Plast brukar betraktas som ett fult ord av de som är oroliga för materialets miljöpåverkan. I byggbranschen spelar plasten dock en allt viktigare roll när det gäller att ta fram rör, kablar, takprodukter och andra komponenter som ingår i den byggda miljön.

Så kan byggbranschen bli mer hållbar

Byggd miljö står för omkring 40 % av alla koldioxidutsläpp i Storbritannien. Behovet av att ta itu med det här blir allt mer pressande, men det finns åtgärder som branschen kan vidta för att göra saker annorlunda. Bluebeam och B1M Network presenterar dem i en ny video.

Strävan efter ekonomisk hållbarhet i byggbranschen

Som en del av kampen för att hejda – eller till och med vända – klimatförändringarna måste man ta itu med frågan om den byggda miljöns ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet. Efter klimattoppmötet COP26 som hölls i Glasgow nyligen ekade kraven på gröna lösningar för att trygga framtiden, och branschen måste nu vara ännu mer uppmärksam på behovet av att bygga nu med framtida generationer i åtanke.

OS i Brisbane 2032: en projektguide

Designkoncept för stadion av Urbis Brisbane i Queensland, Australien har valts till värdstad för OS 2032 – ett uppdrag som väntas leda till en mängd nybyggnation under det kommande årtiondet. Brisbane blir den minsta staden efter invånarantal att stå värd för OS sedan 1952, men dess nya och befintliga arenor kommer att stå sig väl…