Låt oss uppmärksamma bästa praxis och materialinnovationer som främjar hållbarhet inom byggande

Så kan byggbranschen bli mer hållbar

Byggd miljö står för omkring 40 % av alla koldioxidutsläpp i Storbritannien. Behovet av att ta itu med det här blir allt mer pressande, men det finns åtgärder som branschen kan vidta för att göra saker annorlunda. Bluebeam och B1M Network presenterar dem i en ny video.

Strävan efter ekonomisk hållbarhet i byggbranschen

Som en del av kampen för att hejda – eller till och med vända – klimatförändringarna måste man ta itu med frågan om den byggda miljöns ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet. Efter klimattoppmötet COP26 som hölls i Glasgow nyligen ekade kraven på gröna lösningar för att trygga framtiden, och branschen måste nu vara ännu mer uppmärksam på behovet av att bygga nu med framtida generationer i åtanke.

OS i Brisbane 2032: en projektguide

Designkoncept för stadion av Urbis Brisbane i Queensland, Australien har valts till värdstad för OS 2032 – ett uppdrag som väntas leda till en mängd nybyggnation under det kommande årtiondet. Brisbane blir den minsta staden efter invånarantal att stå värd för OS sedan 1952, men dess nya och befintliga arenor kommer att stå sig väl…