Låt oss uppmärksamma bästa praxis och materialinnovationer som främjar hållbarhet inom byggande

Så bygger vi 2030

Myndigheternas miljömål stärker behovet av att bygga mer hållbart och effektivt under de närmaste tio åren. En grupp experter inom byggsektorn har diskuterat frågan.