Vi introducerar Tech Adoption Week 2021

Branschen översköljs av ny och föränderlig teknologi. Den här veckan utforskar vi olika sätt att hjälpa dig att navigera genom införandet av ny teknologi i din organisation.

Frågan om att börja använda ny teknologi har nog aldrig varit mer aktuell i byggbranschen än nu.

Tack vare de snabba framstegen på områden som mobilanslutning, databehandling i molnet och dataanalys – i kombination med en pandemi som tvingade en stor del av världen att börja utnyttja den nya teknologin mycket fortare – befinner sig byggbranschen vid en brytpunkt när det gäller att införa ny teknologi.

Built, the Bluebeam Blog firar det som händer i nuet med Tech Adoption Week – ett årligt evenemang som syftar till att ge alla från platschefer till projektledare, kalkylatorer med flera tillgång till utbildningsinnehåll, fallstudier och intervjuer som hjälper branschen att utvecklas längs vägen mot att omfamna teknologi som katalysator för fortsatt framgång.

Införandet av ny teknologi förblir dock en bestående smärtpunkt för branschen.

Många har ännu inte helt gått över från pappersbaserade till digitala processer och är osäkra på hur man ska inleda skiftet på rätt sätt utan betydande verksamhetsstörningar. De som redan har åtagit sig att integrera ny teknologi möter å sin sida ofta motstånd från skeptiker som är osäkra på hur resultatet egentligen kommer att bli.

Till och med de allra ivrigaste förespråkarna av ny teknologi hos världens största byggentreprenörer känner alltid att de skulle kunna göra mer. Och de banbrytande innovationerna på områden som artificiell intelligens, robotteknik, additiv tillverkning med mera fortsätter att sätta press på branschen att tillämpa verktyg som de flesta ännu inte helt förstår.

Dessutom handlar tillämpningen av ny teknologi inte bara om att bedöma själva verktygens effektivitet. Att införa ny teknologi innebär också en snabbkurs i förändringsarbete och kommunikation inom en organisation. Att utvärdera och övertala ett team (eller ett helt företag) att byta ut en process mot en teknisk lösning kräver kunskap om mänskligt beteende i lika hög grad som förståelse av den underliggande teknologin.

Varför har Built skapat Tech Adoption Week? Det finns många frågor kring hur teknologin snabbt håller på att förändra byggbranschen, men också ett överflöd av tillgänglig information. Vi kände att det behövdes en fokuserad resurs som kunde förmedla de mest tillförlitliga insikterna om ämnet.

Besök Blog.Bluebeam.com/se från och med den 18 oktober 2021.