Bästa sätten för entreprenörer inom fönster och dörrar att använda Bluebeam Revu

Hur utnyttjar leverantörer av fönster och dörrar Bluebeam för att få jobbet gjort snabbare? Här är några exempel på verktyg för att beräkna, detaljutforma och montera fönster och dörrar för såväl bostadsbyggen som större kommersiella byggprojekt

Under de senaste månaderna har vi gått igenom olika områden från betongfundament till stomsystem och takläggning. Nu är det dags att se till att vår byggnad är ordentligt väderskyddad, och vi tar därför en titt på fönster och dörrar.

Vid första anblicken kan dörrkarmar och -beslag verka som något ganska enkelt, men om man frågar experterna är arbetet faktiskt ganska komplicerat. När du går igenom en hotellkorridor, till exempel, ser du samma dörr om och om igen. För varje dörr finns information om öppningens storlek, dörrkarmens material, dörrens material, handtaget (höger- eller vänsterhängning), vilka rum som dörren går emellan, typ av gångjärn, handtag, lås och nyckel … och alltsammans registreras. Hotellbyggare måste också fundera på väggtypen och brandklassningen i relation till gällande säkerhetskrav.

För fönster måste man ta hänsyn till ramens material, färg och toning, funktionalitet, härdat glas eller andra krav på förstärkning.

Oavsett om man beställer specialbyggda produkter från en tillverkare eller väljer ur en katalog måste man ha koll på alla de här parametrarna för varje öppning. Enheterna sätts sedan ihop i verkstaden innan de levereras och monteras på byggarbetsplatsen.

Hur utnyttjar då leverantörer av fönster och dörrar Bluebeam Revu för att effektivisera de här ingående processerna? Här är några exempel på verktyg som används för att beräkna, detaljutforma och montera fönster och dörrar för såväl bostadsbyggen som större kommersiella projekt.

Anpassade verktygssatser

När jag bygger anpassade verktyg skapar jag ett visuellt språk där en viss färg motsvarar en viss dörrtyp. Med ett register över våra vanligast förekommande material kan vi bygga ett verktyg för varje typ. Dessa samlas sedan i en verktygssats som vi kallar för Dörrar. Oavsett om du arbetar enskilt eller i en större grupp kan alla rita med hjälp av samma anpassade verktygssats. Varje gång du ser en blå markering vet du nu att det handlar om en metalldörr.

Anpassade kolumner

Inom de här anpassade verktygen skapar vi anpassade kolumner för alla metadata som vi behöver registrera för respektive öppning. Genom att bygga en valkolumn kan du förkonfigurera en lista över olika tillverkare att välja mellan. På samma sätt skapar du en kolumn för handtag, till-/från-utrymmen osv. All den här informationen anges vanligtvis i ett dörrschema.

Textsökning/VisualSearch

När jag ska söka igenom en stor ritningsuppsättning efter öppningar brukar jag använda funktionerna Sök och Hyperlänk. Då kan jag knyta dörrtaggen direkt till dörrschemat för snabb referens. Dessutom delar jag skärmen så att jag kan navigera i planen på en skärm och visa dörrschemat på en annan.

Digital kontrollpanel

Ett problem som jag har märkt att kunder har är att tillverkarnas kataloger är så omfattande och innehåller alla produkter man kan tänka sig. Varje säljare har sitt eget utbud, och ansvarar för att se till att man erbjuder alla de senaste produkterna. Ett sätt att lösa det här problemet är att använda en digital kontrollpanel.

Om en enda informationskälla läggs upp och hanteras i ett Bluebeam Studio-projekt (fillagringsfunktionen i Revu), kan man enkelt skapa en kontrollpanel. Hyperlänkar i en PDF fungerar på samma sätt som på en webbplats, där olika knappar tar dig till olika produkter. Det säkerställer att alla alltid tittar på den senaste versionen, och bara en person behöver ta sig tid att uppdatera den.

Jämför dokument/Överlagra sidor

Två funktioner som kunderna alltid brukar reagera på är verktygen Jämför dokument och Överlagra sidor. Dessa verktyg jämför två olika ritningar, bildpunkt för bildpunkt, och visar vad som skiljer sig åt. Även den allra minsta ritningsändring, till exempel svängningsriktningen för en dörr, plockas upp av Bluebeam och markeras så att man inte missar den.

Studio-sessioner

Ett sätt att knyta samman kalkyleringsteamet med beslags- och monteringsteamet är genom Bluebeam Studio-sessioner – funktionen som möjliggör dokumentsamarbete i realtid. Genom att ladda upp PDF-dokument till en session kan teamet svara på markeringar och skicka meddelanden när det dyker upp frågor. På kvalitetssamordningsstadiet ändras status för varje dörr till ”installerad” medan teamet markerar projektet som slutfört. Genom det här dokumentet har man nu tillgång till relationshandlingar varje gång en dörr behöver repareras eller bytas ut.

Jag hoppas att den här artikeln ger dig några idéer till lösningar på de svårigheter som du kanske har i dina nuvarande arbetsflöden. Efter att ha byggt anpassade verktyg och arbetsflöden för hundratals företag tror jag verkligen att fantasin är det enda som begränsar möjligheterna i Bluebeam Revu.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är chef för Bluebeams professionella tjänster på UChapter2, Bluebeam-certifierad konsult, Bluebeam-certifierad instruktör och implementeringspecialist. Läs mer på https://uchapter2.com/.

Läs fler tips och tricks för Revu