Betongentreprenör, Bluebeam Revu

Bästa sättet för betongentreprenörer att använda Bluebeam Revu

De här funktionerna i Bluebeam Revu borde alla betongentreprenörer känna till

Jag är övertygad om att varje specialistentreprenör kan tjäna på att implementera Bluebeam Revu i sina dagliga arbetsflöden. I den här artikeln vill jag lyfta fram hur det kan se ut för en betongentreprenör, från anbud till färdig byggnad.

Det finns några viktiga mål som vi hittar i alla byggprojekt. Jag vill gå igenom hur Revu uppfyller dessa krav. Om du vill lära dig mer om hur du kan göra detta i Revu kan du kolla in ”5 Ways Concrete Contractors Get the Most Out of Bluebeam Revu”.

Alla företag har olika sätt att ta sig an projekt. I den här artikeln vill jag lyfta fram möjligheterna så att du kan se var Revu är en bra matchning och vilka anpassningar som krävs för att det ska passa dina unika behov.

Vi tar en titt på projektmålen.

Från stunden då du öppnar en anbudsförfrågan så finns det vissa saker en projektledare börjar tänka på innan de ens tittar på ritningarna, och därefter ännu mer i takt med att planerna sätts i rullning.

Projektplats: Har vi team på projektplatsen eller behöver vi räkna med resekostnader? Även om Revu inte har en inbyggd ”platskostnad” i verktygen så är det möjligt att utveckla dessa. Du kanske vill ha en rullgardinsmeny med specifika städer eller områden där du jobbar regelbundet. Tillsammans med platserna i rullgardinsmenyn kan du också associera en procentuell markering för det området som bygger på historiska projektdata.

Gjutningsdatum och schema: Har vi tillgängliga team för att klara datumen och projektfaserna? För stora utvecklingsprojekt med olika steg kan vi använda funktionen Utrymmen i Revu. Rita bara en utrymmesform runt ett arbetsområde och döp den till ”Fas II”. Då kommer alla plattor, trottoarkanter, etc. att kategoriseras i markeringslistan under fasens namn. Det blir därmed enklare att tilldela team, material och utrustning baserat på de specifika kraven i varje fas. Vi kan också spåra framsteg med den inbyggda statuskolumnen där team kan markera dagens framsteg för vilka plattor, väggar eller fundament som färdigställdes.

Utrustning som krävs: Precis som för personalbemanning måste vi se till att det finns utrustning tillgänglig, som exempelvis gjutformar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Genom att skapa anpassade verktyg i Revu kan du placera en symbol inom en ”fas” som indikerar vilken utrustning som krävs. Du kan också tilldela ett hyrespris per dag för att uppskatta kostnaden för utrustningen.

Uppskattning: Det finns många bra mätverktyg i Revu som låter dig beräkna area för plattor, volym för isolerade fundament eller linjära längder för fundament. Revus mångsidighet och vår förmåga att anpassa verktyg öppnar möjligheten till att anpassa dina markeringar och vilka data som genereras. Vi kan särskilja olika typer av gjutningar med färg, linjestil och skrafferingsmönster, eller till och med lägga till etiketter för att visa en beskrivning direkt på ritningen. Vi kan också lägga till parametrar som designblandning, arbete för hand/med maskin eller om fibernät eller WWF krävs. I vissa fall kan vi också beräkna hur mycket armeringsjärn som krävs eller antalet lastbilar som behöver bokas baserat på kubikmeter.

Ytbehandlingskrav: Vi behöver en tydlig förståelse för ytbehandlingar som upplägg för konstruktions-/kontrollfogar, stämpeldesign, slät eller borstad, färgbetsad eller krav för sågning. Genom att applicera olika färger eller skrafferingsmönster på markeringen kan personen som gör kalkylerna samt fältteamet identifiera områdena på ett tydligt och visuellt sätt. Ett anpassat linjeverktyg som representerar sågsnitt gör att du kan spåra dem enligt planeringen och snabbt lägga till kostnader för arbete och utrustning baserat på linjära längder som samlas in från markeringarna.

Kvalitetskontroll: Under den slutgiltiga kvalitetskontrollen kan du skapa en avvikelselista där du noterar skador som orsakats av andra byggare. Du kan enkelt infoga bilder och videor som dokumenterar skadorna samt vad det kommer kosta att åtgärda dem.

Revisioner och ändringar i omfattning: Varje projekt har förseningar på grund av väder eller saker som behöver fixas. I många projekt görs också designändringar efter hand, och vi behöver både hålla oss uppdaterade om de aktuella versionerna och kommunicera ändringar i projektets omfattning. När projektets omfattning börjar avvika från den ursprungliga beräkningen påverkas ofta kostnaderna. I Revu finns verktygen Jämför dokument och Överlagra sidor som tittar på två ritningar och snabbt belyser skillnaderna. Jämför dokument ritar automatiskt in moln runt alla ändringar. Överlagra sidor är som de gamla ljusborden vi brukade lägga två fysiska ritningar på för att se skillnaderna mellan dem. När du har hittat ändringarna kan dina markeringar för mängdavtagning snabbt utökas eller flyttas, och du slipper därmed att börja om. I det läget har du konkreta bevis på hur omfattningen har ändrats som du sedan kan använda i dina uppdaterade kostnadsberäkningar.

När du har läst igenom målen och möjligheterna så kan du ha nått fram till ett av tre svar. Ett – den här artikeln hjälpte oss att utvärdera Bluebeam Revu som lösning. Två – du använder redan Revu, men artikeln gav dig idéer om hur du kan förbättra din användning av verktygen. Eller tre – vi bekräftade att du redan får ut det mesta möjliga av din programvaruinvestering.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Mängdlänk i Bluebeam Revu

Här är de fem främsta skälen att använda Mängdlänk i Bluebeam Revu.