Betonentreprenør Bluebeam Revu

Sådan kan betonentreprenører bedst bruge Bluebeam Revu

Her er funktionerne i Bluebeam Revu, som alle betonentreprenører bør kende til

Jeg er overbevist om, at enhver specialentreprenør kan drage fordel af at implementere Bluebeam Revu i deres daglige arbejdsgange. I denne artikel vil jeg fremhæve en betonentreprenørs synsvinkel fra tilbud til bygget.

Der findes et par vigtige mål, vi finder i ethvert byggeprojekt. Jeg vil gerne gennemgå, hvordan Revu opfylder disse krav. Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvordan dette kan gøres i Revu, så tag et kig på “5 måder, betonentreprenører får mest muligt ud af Bluebeam Revu“.

Hver virksomhed griber projekter an på forskellige måder. I denne artikel vil jeg fremhæve mulighederne, så du kan se, hvor Revu passer ind, og hvilke tilpasninger der kan være nødvendige for at få det til at passe til dine unikke behov.

Lad os se på projektmålene.

Allerede første gang anmodningen om forslag (RFP) åbnes, er der ting, som en projektleder begynder at tænke på, endda inden vedkommende åbner tegningerne – og endnu mere, efterhånden som planerne rulles ud.

Projektsted: Har vi mandskab på projektstedet, eller skal vi tage højde for rejseudgifter? Selvom Revu muligvis ikke har en “projektstedsomkostning” indbygget i de tilgængelige værktøjer, er det muligt at udvikle disse. Måske vil du have en rullemenu med bestemte byer eller områder, hvor du udfører arbejde regelmæssigt. I forbindelse med stederne i en rullemenu kan du også tilknytte en procentvis ekstraomkostning, der tager højde for dette sted baseret på historiske projektdata.

Støbedatoer og tidsplan: Har vi ledigt mandskab til at overholde datoerne og projektets faser? Til store byggeprojekter med flere faser kan vi bruge funktionen Områder i Revu. Du skal blot tegne en Område-afgrænsning rundt om et arbejdsområde og navngive det “2. fase”. Ved at gøre det vil alle fliser, kantsten osv. blive kategoriseret i annotationslisten under fasenavnet. Dette gør det lettere at allokere mandskab, materialer og udstyr baseret på de specifikke krav i hver fase. Vi kan også spore fremskridtene ved hjælp af den indbyggede Status-kolonne, hvor mandskabet kan markere hver dags fremskridt: hvilke fliser, vægge eller fundamenter blev færdiggjort.

Nødvendigt udstyr: Ligesom tilgængelighed af arbejdskraft skal vi overveje tilgængelighed af udstyr til ting som formularer, lastbiler, kantstens- eller fortovsmaskiner. Når du opretter brugerdefinerede værktøjer i Revu, kan du placere et symbol i en “fase”, der angiver, hvilket udstyr der kræves. Du kan endda tildele en lejepris pr. dag til udstyrsomkostninger i estimatet.

Estimat: Der er inkluderet fantastiske måleværktøjer i Revu, som giver dig mulighed for at beregne areal af fliser, volumen af isolerede punktfundamenter eller længden af stribefundamenter. Revus alsidighed og vores mulighed for at tilpasse værktøjer åbner døren til at tilpasse dine markeringer, og hvilke data der genereres. Vi kan differentiere typer af støbninger med farver, stregstil og skraveringsmønstre eller endda tilføje etiketter for at vise en beskrivelse direkte på tegningen. Vi kan også tilføje parametre som designmix, hånd vs. maskine, eller om fibernet eller svejset armering er påkrævet. I nogle tilfælde kunne vi endda estimere det nødvendige armeringsjern, eller antallet af lastbiler, der skal planlægges baseret på kubikmeter.

Krav til finish: Vi har brug for en klar forståelse af finish som layout af konstruktions-/ekspansionsfuger, stemplet design, glat eller fejet, farvet eller krav til savede fuger. Anvendelse af forskellige farver eller skraveringsmønstre på markeringerne vil tydeligt identificere disse områder på en klar og visuel måde for beregneren og mandskabet på byggepladsen. Et brugerdefineret linjeværktøj, der repræsenterer savede fuger, giver dig mulighed for at spore dem på tegningen og hurtigt udregne arbejds- og udstyrsomkostninger baseret på en lineær opmåling indsamlet i markeringerne.

Kvalitetskontrol: Som en sidste gennemgang kan du lave en besigtigelsesrapport og notere enhver skade forårsaget af andre håndværkere. Du kan nemt indarbejde billeder eller video, der dokumenterer disse skader, og hvad det vil koste at reparere dem.

Revisioner og omfangsændringer: Alle projekter oplever forsinkelser på grund af vejret, byggepladsen eller forberedelse af udstyr. Projekter har ofte også designændringer, og vi skal ikke kun holde os opdaterede, men også registrere og kommunikere ændringer i planerne. Disse kan ofte ændre omkostninger og priser, da omfanget af arbejdet begynder at glide i forhold til det oprindelige estimat. Revu har også værktøjer kaldet Sammenlign dokumenter og Sideoverlejring, der ser på to tegninger og hurtigt påpeger forskellene. Sammenligning af dokumenter tegner automatisk skyer omkring alle ændringer. Sideoverlejring fungerer som de gamle lysborde, hvor vi lagde fysiske tegninger ovenpå hinanden for at se forskellene. Når du har fundet ændringerne, kan dine materialeberegninger hurtigt udvides eller flyttes i stedet for at starte forfra. På det tidspunkt har du håndgribelige beviser for omfangsændringer i forbindelse med omkostningsopdateringer.

Efter du har læst disse mål og muligheder, sidder du nok med et af tre indtryk. Et: Denne artikel hjalp med at evaluere Bluebeam Revu som en løsning. To: Du bruger allerede Revu, men artiklen gav dig idéer til, hvordan din nuværende brug kunne forbedres. Eller tre, vi bekræftede, at du allerede får mest muligt ud af din softwareinvestering.

Troy DeGroot

Troy DeGroot er Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor og implementeringsspecialist. Troy samarbejder med projektledere, ledere inden for bygningsinformationsmodellering/VDC og CEO’er/CIO’er for at øge produktivitet og forudsigelighed samt maksimere softwareimplementering.

Mængdelink i Bluebeam Revu

Her er de fem bedste grunde til at bruge Mængdelink i Bluebeam Revu.