Har du brug for at implementere byggeteknologi? Følg denne proces

Byggeledere bør være eftertænksomme og velovervejede, når de vælger og implementerer en ny teknologi eller arbejdsproces. Denne proces vil give dem ro i sindet vel vidende, at de har gjort det rigtigt

Med det store udbud af byggeteknologi kan det være svært for branchens ledere at finde ud af, hvilke værktøjer der er de rigtige for dem. Men det kan være lige så forvirrende for byggefirmaer at finde ud af, hvordan et værktøj skal implementeres, når de først har valgt et.

Uanset om du er en stor virksomhed eller et lille firma, er det næsten lige så vigtigt at vide, hvordan du skal implementere en ny teknologi eller et nyt værktøj, som det er at vælge det rigtige værktøj i første omgang. Du kan have den bedste teknologi, men hvis du ikke implementerer den korrekt, vil den ikke give dig det ønskede investeringsafkast.

Hos Bluebeam har vi teams af branchespecialister, der samarbejder med byggefirmaer for at hjælpe dem med at organisere og strømline deres teknologi-implementeringer relateret til arbejdsprocesser. Selvom alle organisationer er forskellige, er der en generel struktur, som vores konsulenter typisk følger, og som hjælper med at organisere en proces, der giver mulighed for en problemfri implementering.

Her er de faser, som enhver byggeorganisation bør følge for at vurdere og implementere en ny teknologi korrekt.

Undersøgelse med omtanke

Uanset hvilken ny teknologi du overvejer, er det afgørende, at du har en fuld forståelse af status quo, og hvad du ønsker at ændre med den nye teknologi, før du går i gang med at købe og implementere et sådant værktøj.

Hvilke arbejdsgange vil det forbedre? Hvad er de ønskede resultater, der bør opnås ved at bruge værktøjet? Hvilke roller eller teammedlemmer skal bruge det?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som du evt. skal tage stilling til i undersøgelsesfasen. Det er dog ikke alle disse spørgsmål, der er indlysende. Derfor er det vigtigt, at du som byggeleder tager de nødvendige skridt til at foretage en ordentlig undersøgelse for at sikre, at der ikke er noget, der bliver forbigået, når du identificerer, hvad du ønsker at opnå med en ny teknologi.

Følgende mekanismer kan hjælpe dig med at organisere din undersøgelsesfase:

Indledende møde: Saml dit team for åbent at drøfte og fastlægge forretningsmål, roller og ansvarsområder samt den potentielle tidsplan, der vil være forbundet med implementeringen af din teknologi.

Brugsundersøgelse: Nogle ledere vil måske finde det nyttigt at udvide deres teknologiundersøgelse ud over nogle få roller eller ledergruppen. I den forbindelse kan korte elektroniske undersøgelser af større teams for at opdage smertepunkter i processen være en god hjælp til at finde den bedste måde at implementere en ny teknologi på.

Arbejdsgruppemøder: Mens undersøgelser kan være gode til at indsamle kvantitative data, kan små arbejdsgrupper med bestemte roller eller teams være nyttige til at indsamle de kvalitative data, der er nødvendige for at forstå, hvordan en ny teknologi kan hjælpe din organisation.

Gennemfør analyser, og udarbejd anbefalinger

Når undersøgelsesfasen er afsluttet, er det vigtigt at analysere resultaterne for at afgøre, hvordan den nye teknologi skal anvendes i den proces eller arbejdsgang, som du ønsker at forbedre. Tredjepartskonsulenter, der har specifik ekspertise inden for den teknologi, du overvejer, kan være nyttige i denne fase, men byggeledere kan også lede denne fase.

Match de smertepunkter i arbejdsgangen, som du har fundet, med specifikke værktøjer eller funktioner fra den nye teknologi for at skabe en anbefalet proces. Dokumentér disse anbefalinger med trinvise visuelle repræsentationer af den teknologiforbedrede arbejdsgang, og begynd at indsamle læringsressourcer, der skal bruges i den endelige implementering for at sikre en standardiseret implementering.

Implementer teknologien

Nu er det tid til at tage din nye teknologi i brug. Afhængigt af teamets struktur kan det være fornuftigt enten at udrulle det nye værktøj til alle på én gang eller trinvist. Større organisationer, hvor mange roller skal tage den nye arbejdsgang eller proces i brug, kan overveje at starte med et lille pilotprogram. Det giver dig mulighed for at måle og observere fremskridt i et mindre omfang, inden du går i gang med en bredere udrulning.

I denne fase er det også vigtigt at etablere systematisk feedback med dine teams for at sikre, at virksomheden tilpasser sig den nye teknologi effektivt. Indkald til korte møder, digitale kommunikationskanaler eller andre metoder, som du finder effektive til at indsamle feedback, så du kan finjustere implementeringsprocessen. Der vil helt sikkert opstå udfordringer og overraskelser i forbindelse med implementeringen, så ved at have disse feedbackkanaler på plads sikrer du, at de ikke afsporer hele projektet.

Selv efter at den første implementering er afsluttet, og teknologien er på plads, bør du ikke stoppe feedbacken. Disse kanaler skal bibeholdes i flere måneder, efter implementeringen er startet.

Styrk deling af viden efter implementeringen

Endelig skal du etablere flere kanaler til kommunikation og deling af viden, når teamet er fuldt operationelt med den nye teknologi. Dette vil mindske risikoen for, at den nye teknologi eller proces bliver forældet. Det vil også give mulighed for fortsat læring, da der altid kommer nye funktioner til med enhver teknologi med tiden. Noget så simpelt som at oprette interne brugergrupper, der mødes regelmæssigt, f.eks. en gang om måneden, kan være effektivt til at øge din organisations institutionelle hukommelse om den nye teknologi, så din virksomhed kan få mest muligt ud af den.

Det har aldrig været nemmere at bruge teknologi til at forbedre effektiviteten i byggebranchen. Både store og små virksomheder kan drage fordel af de tusindvis af værktøjer, der kommer på markedet hvert år. Alligevel er det vigtigt, at byggeledere har en klar proces til at afgøre, hvilke værktøjer der giver mening for dem, og hvordan de bedst implementeres i deres teams, så de får mest muligt ud af dem. Ved at bruge ovenstående struktur kan byggeledere være sikre på, at de har det rigtige værktøj på plads, og at det bliver brugt på den bedste måde for deres organisation.

Bluebeam Tool Chest

Læs, hvordan du får adgang til Bluebeams Tool Chest.