Arbejdsgange ved anlægsarbejder i Revu

5 Revu-arbejdsgange for anlægsarbejdere og entreprenører

Brug af Bluebeam Revu på en anlægsbyggeplads kræver et helt andet sæt værktøjer

For et stykke tid siden underviste jeg en gruppe anlægsingeniører og designere i grundlæggende Bluebeam Revu. Der opstod hurtigt et ganske indlysende problem, der ændrede den måde, jeg underviser på.  

Jeg brugte de samme datasæt på alle mine grundlæggende hold til at vise markeringer og opmålinger, men disse var ikke relevante for anlægsarbejder inden for arkitektur, byggeri og ingeniørarbejde. Så jeg samlede hurtigt nogle nye datasæt og trak på min erfaring fra branchen for at udvikle undervisningsmaterialer, der var skræddersyet til disse brugere. 

Som et supplement til mit sidste indlæg, 11 værktøjer til at lette besigtigelsesprocessen, vil jeg gennemgå fem værktøjer eller arbejdsgange, som du måske ikke kender, men som er specielt velegnede – men ikke begrænsede – til anlægsarbejder. 

Lad os først se på nogle af forskellene mellem tegninger til anlægsarbejder og andre fagområder såsom arkitektur, bygningskonstruktion, forsyningsinfrastruktur, brand, osv.  

Anlægsarbejder er naturligvis i meget mindre skala. På grund af størrelsen på mange byggepladser, udvidelser og veje tager tegningerne sig meget større ud på hvert ark.  

De fleste tegninger til anlægsarbejder indeholder heller ikke dimensioner eller opmålinger. Det kan give et indtryk af, at de ikke er tegnet i rette målestoksforhold, men intet kan være mere forkert. De kurvede isolinjer er nemlig placeret meget specifikt. 

Det er klart, at alle, uanset arbejdsområde, kan bruge markeringsværktøjerne i Bluebeam Revu til at komme med kommentarer til tegninger og dokumenter. Dem hopper jeg over og går direkte videre til mine fem innovative favoritmåder at bruge Bluebeam Revu på, når man er anlægsingeniør eller designer. 

Overlejring af satellitbilleder 

Uanset om du tager et skærmbillede eller bruger en anden måde til at få fat i satellitbilleder på, skal du sørge for at medtage skalaen i billedet. Det gør det lettere at kalibrere billedet. Hvis skalaen ikke er tilgængelig, kan du stadig klare ærterne. Måske kender du vejbredden eller en bygnings fodaftryk. Det kan du også kalibrere ud fra. Når du først har kalibreret billedet, kan du begynde at overlejre markeringer til servitutter, forsyninger, skiltning eller opmagasinerede materialer og udstyr. Hvis du skal renovere belægning eller behandle overflader, kan du oven i købet lave overslag over materialeforbruget. 

Kalibrering af plan- og profiltegninger med forskellige X-Y-skalaer

Hvis du arbejder med plan- og profiltegninger til veje eller strømforsyning, er den vandrette skala ofte voldsomt anderledes end den lodrette, hvilket gør det vanskeligt at regne med nøjagtigheden af målingerne. I panelet Opmålinger i Revu har du mulighed for at kalibrere X- og Y-skalaerne separat. Nu kan du lave opmålingerne og lade Revu gøre alt regnearbejdet for dig. 

Idéer til udgravnings- og udfyldningsberegninger

De topografiske linjer på planerne for et anlægsarbejde repræsenterer den lodrette gradsændring. Afhængigt af planens eller kortets størrelse kan dette være 1 eller 1.000 meter. For at estimere udgravnings- og udfyldningsmængder kan du oprette volumenmålinger ved hjælp af disse linjer og gennemsnitsdybder. (Måske forklarer denne video det bedre). 

Kombination af flere PDF-filer til ét stort kort over området 

Jeg er blevet spurgt om dette flere gange, også af dem, der arbejder med mekanik, el-installationer og VVS. Hvordan laver man linjebaserede længdemålinger, når materialet starter på ét ark og fortsætter på et andet?  

Hvis du opretter en ny PDF med et tomt ark i overstørrelse, kan du bruge Snapshot-værktøjet til at tage dele fra forskellige separate ark og indsætte dem i det nye dokument. Når du bruger Snapshot, kommer billedet ind i samme skala, som den kilde, det blev taget fra, så du kan nemt sætte alle delene sammen som et puslespil. Jeg foreslår, at du grupperer dem, når du har samlet puslespillet, så du ikke ved et uheld kommer til at flytte noget. 

Tilbudsgivning og sporing af feltundersøgelsesprojekter 

Måske skal du lave et tilbud i sidste øjeblik til et scannings- eller undersøgelsesprojekt og har ikke adgang til byggepladsen. Ved hjælp af sekvens- eller tælleværktøjerne i Revu kan du hurtigt markere alle de placeringer, du har brug for til at kunne lave din scanning.

Hvert mærke repræsenterer en opsætning, scanning, fjernelse og behandling, så du kan estimere den nødvendige tid. Ved hjælp af forskellige farver eller lag kan du tildele forskellige tidsestimater, hvis du skal fjerne loftsplader eller trænge gennem mudderet for at få fat i de påkrævede data. 

Brug den samme tilbudstegning, når du udfører disse scanninger på stedet. Skift hurtigt markeringens status til Fuldført, og vedhæft om nødvendigt et billede af udstyrsopsætningen. På byggepladsen kan du endda bruge forskellige farver, hvis du kører flere scanninger ad gangen. Jo flere data, jo bedre, hvis omfanget pludselig skulle ændre sig. 

Jeg ved, at alle disse funktioner også er mulige i avanceret designsoftware. Jeg forsøger bare at vise, at du ikke har brug for dyrt CAD-software for at få oplysninger ud af PDF-tegningerne. Hvis du kan lide disse tips og gerne vil se, hvordan du gør rent praktisk, så tjek min YouTube-playliste.  

Forhåbentlig er du blevet inspireret til at se nærmere på de mulige arbejdsgange ved anlægsarbejder i Bluebeam Revu. Hvordan bruger du Revu i dine arbejdsgange? Jeg vil rigtig gerne høre din feedback eller eventuelle nye ideer, du måske har fået undervejs. Du kan finde mig og sende en besked til mig på LinkedIn.

Troy DeGroot

Troy DeGroot er Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor og implementeringsspecialist. Troy samarbejder med projektledere, ledere inden for bygningsinformationsmodellering/VDC og CEO’er/CIO’er for at øge produktivitet og forudsigelighed samt maksimere softwareimplementering.