Hvad er den næste generation af kompetencer i byggebranchen?

Fra 3D-intelligens til AI og forsyningskæder og logistik på byggepladsen – morgendagens bygningsarbejder skal være udstyret med disse kompetencer – og meget mere – for at få succes i branchen

Det var lige omkring 1996, da jeg startede i byggebranchen. De Olympiske Lege i Atlanta, Bill Clintons genvalg som præsident og den første Major League Soccer-kamp i USA var blandt årets andre bemærkelsesværdige begivenheder. Når jeg ser tilbage, føles det som om, det er virkelig længe siden. Der er sket så meget siden da, ikke kun politisk og kulturelt, men også med hensyn til udviklingen af teknologien, både i samfundet generelt, men også den, der bruges til at planlægge, udføre og styre byggeprojekter.

På high school tog jeg et tastekursus for at udfylde et halvt semester, da den anden halvdel var optaget af et obligatorisk sundhedskursus. Måske skulle jeg have taget værkstedslære eller automekanik, men på det tidspunkt ville jeg sikkert ikke have beskidte hænder. Det virkede lidt irrelevant for mig på det tidspunkt, at tage tastekurset. Jeg kan huske, at jeg tænkte: “Hvorfor vil jeg nogensinde få brug for at skrive? Der er folk, der gør det for dig.” Jeg tænkte, at det ville være let at klare kurset. Jeg tænkte ikke på fremtiden.

Jeg er glad for, at jeg tog det tastekursus, for i løbet af de næste ti år brugte jeg utallige timer på at skrive – arbejde i databaser, skrive dokumenter, lave dias og regneark til at kommunikere idéer gennem mine fingre ved at lave overslag, skrive kontrakter, beregne omkostninger og løse problemer i forbindelse med byggeprojekter.

Det får mig til at tænke over, hvad der vil være relevante kompetencer i byggebranchen i fremtiden. Hvilke kurser overser de studerende i dag – ligesom jeg gjorde med tastekurset – som vil være nødvendige i branchen i de kommende årtier? Hvordan ser fremtidens byggeplads ud? Og hvad er de vigtigste evner, der vil bringe dig til tops i den verden?

3D-intelligens

Den første næste generation af kompetencer, der falder mig ind, er virtuel 3D-intelligens – evnen til at forestille sig og forstå koncepter gennem digitale modeller. For en generation siden lærte vi som forberedelse til et liv i byggebranchen at læse blåtryk: Hvordan man fortolkede punkter, linjer og buer på et sæt tegninger og brugte denne forståelse til at udføre byggeprojektet. Jeg forudser, at det i morgen vil være afgørende at kunne arbejde ubesværet i en virtuel 3D-verden, både for dem, der skaber og koordinerer modellerne, men også for dem, der udfører arbejdet på kontoret og på byggepladsen. Alle de virkelighedstro 3D-videospil, som børn spiller, kan måske alligevel være relevante for fremtiden.

Computerprogrammering/softwareintegration

Et område, der måske ikke virker indlysende, er at opnå kompetencer i computerprogrammering og integration mellem softwareprogrammer ved hjælp af programmeringsgrænseflader, API’er, dvs. de mekanismer, der gør det muligt for to softwarekomponenter at kommunikere med hinanden. Det føles måske som en kontrast til de færdigheder, der kræves for at styre byggeprojekter, men der findes så mange forskellige løsninger til specifikke opgaver i byggeriet, at fagfolk i begyndelsen af deres karriere kan fremskynde deres egen karriere ved at “hacke” integrerede løsninger sammen for at løse problemer og få adgang til data.

Ligesom min generation nød godt af at kunne bruge regneark og databaseorienteret software, skal morgendagens fagfolk inden for byggeri være fortrolige med begreber som kunstig intelligens og maskinlæring. Selv om disse innovative teknologier i vid udstrækning er blevet beskrevet som robotter, der overtager menneskelige job, kan jeg ikke forestille mig, at det sker. I stedet er det langt mere sandsynligt, at f.eks. kunstig intelligens (AI) bruges til at supplere menneskelig opfindsomhed, ikke til at erstatte den.

Tænk på AI som den type teknologi, der automatiserer og strømliner ensformige, banale opgaver, så byggearbejdere kan bruge mere tid på komplekse, vigtige opgaver.

I dag er de fleste beslutningshjælpesystemer i byggebranchen baseret på statiske kontrolpaneler og faste formler til at forstå ændringer undervejs og forventede omkostnings- og tidsmæssige konsekvenser. AI og lignende teknologi er dog blevet mainstream i mange sammenhænge. Vi bruger f.eks. AI uden at tænke over det, når vi låser vores telefoner op med ansigtsgenkendelse og beder vores stemmeassistenter om at tilføje noget til den ugentlige indkøbsliste. De, der forstår at udnytte AI-koncepter til automatisering af forretningsprocesser og hjælp til beslutninger, vil kunne bruge mere tid på at bygge og mindre tid på at indsamle og fortolke data.

Forsyningskæder

Jeg forudser, at en anden vigtig kompetence for fremtidens byggebranche vil være en forståelse af forsyningskæderne. Transport af byggematerialer er utrolig kompleks. Hvert projekt har en unik forsyningskæde til at skaffe arbejdskraft, udstyr og byggematerialer.

Men som COVID-19-pandemien viste, kan forsyningskæderne blive sårbare, når de bryder sammen, hvilket øger et byggeprojekts risici. Derfor har ledere i byggebranchen forsøgt at gøre industriens forsyningskæder mere lig produktionsindustrien, hvor materialer og endda dele af strukturer samles på en fabrik, inden de transporteres til byggepladsen for at blive installeret.

Det vil være afgørende for den næste generation af byggearbejdere at forstå denne forsyningskæde i forandring og dens produktionslignende komponenter.

Logistik på byggepladsen

Den sidste kompetence, som jeg mener, vil være afgørende for morgendagens byggefagfolk, er logistik. Ligesom branchens forsyningskæder er blevet mere komplekse på det seneste, er logistikken, der gør en byggeplads produktiv og et projekt til en succes for dets ejere og investorer i sidste ende, også blevet mere kompleks.

Styring af logistik på byggepladsen er en kompetence, der allerede er – og fortsat vil være – af afgørende betydning for branchens fremtidige succes. Hvis logistikken på byggepladsen ikke styres korrekt, kan det føre til en lang række problemer, herunder byggeaffald og andre risici, som kan påvirke tidslinjen og i sidste ende projektets bundlinje.

Desuden er spirende teknologi som VR og AR og andre metaverse-lignende miljøer allerede begyndt at udvise lovende anvendelser inden for logistik på byggepladsen før byggeriet, hvilket tilføjer endnu en kompetence, som fremtidige byggeledere skal lære for at få succes.   

Fremtidsudsigter

Ingen af disse færdigheder kan dog erstatte en indgående og grundlæggende forståelse af, hvordan ting bliver bygget, og af materialernes fysiske egenskaber. Ud over at lære disse sandsynligvis banebrydende kompetencer vil jeg opfordre alle fremtidige byggearbejdere til at få praktisk erfaring med byggeri. Du kan starte med Habitat for Humanity eller en anden organisation drevet af frivilligt arbejde. Hvilke andre kompetencer, mener du, er afgørende for den næste generation af byggefagfolk? Én ting er sikkert: Byggebranchen vil blive langt mere digital og integreret med teknologi, end den er i dag – og innovationen vil kun gå hurtigere med tiden.

Matt Wheelis er Senior Vice President of Strategy for Build & Construct Division i Bluebeams moderselskab, Nemetschek Group.

Højere renter og byggeaktivitet

Derfor er det på tide at fokusere på digitalt samarbejde i byggebranchen