Hvor meget betyder mængdeberegninger i byggeriet?

Det er vigtigt at vide, hvor mange materialer der skal bruges på et byggeprojekt. En liste over mængder angiver mængden af mursten, længderne af stål, mængden af glas osv., som en bygning sandsynligvis kræver for at blive færdigbygget.

Enhver, der har lavet mad til venner og familie, ved, at et måltid skal planlægges ordentligt, hvis det skal “fungere.” 

Forestil dig, at du laver lasagne. Baseret på det antal mennesker, du laver mad til, skal du have en idé om, hvor mange pastaplader der skal bruges, hvor mange grøntsager og kød, mængden af bechamelsauce og parmesanost, der er nødvendig osv.  

Det er altafgørende for måltidets succes, at man har de rette mængder fra starten.

Hvad er mængdeberegning?

En lignende tilgang til vurdering af mængder anvendes i ethvert byggeprojekt.  

Efter at have fået udleveret tegningerne til et projekt vil en omkostningskonsulent – ofte en beregner – udarbejde en liste med de materialer, der er nødvendige for at gennemføre byggeriet. 

Dette betegnes som “listen over mængder”, også kaldet en “estimering af materialeforbrug” eller “et materialeestimat.”  

Mængdeberegningen omfatter udarbejdelse af en liste over alt materialerelateret, der vil indgå i projektet. Ud fra dette kan man få en idé om antallet, længden, rumfanget og vægten af tingene samt en estimeret tidsplan. 

Mængdefortegnelse (Bill of quantities – BOQ) i byggeriet  

Disse oplysninger fører derefter til mængdefortegnelsen, der også sommetider kaldes en tilbudsliste uden priser, som er et dokument, der udleveres til virksomhederne, som byder på et byggeprojekt.  

Disse virksomheder sammensætter så et estimat for hvert punkt på listen, og tilbudslisten med priser udgør tilbudsgiverens tilbud. Det er praktisk taget en tilbudsliste uden priser, men hvor tilbudsgiverens takster, omkostninger og totalpriser er tilføjet.

I Storbritannien er bedste praksis for, hvordan man udarbejder mængdefortegnelser, beskrevet af Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) i dokumentet, “New Rules of Measurement 2: Detailed measurement for building works.” 

RICS siger, at deres regler “omhandler alle aspekter af udarbejdelse af mængdefortegnelser, herunder at angive de oplysninger, der kræves fra arbejdsgiveren og andre byggerådgivere for at gøre det muligt at udarbejde en mængdefortegnelse, ligesom den omhandler kvantificeringen af ikke-målbare arbejdskomponenter, entreprenørdesignede arbejder og risici.”  

Dokumentet giver også vejledning om mængdefortegnelsens indhold, struktur og format samt fordele og anvendelsesmuligheder for den.

Mængdefortegnelser bliver overvejende brugt ved større projekter, hvorimod mindre projekter vurderes af en entreprenør ved hjælp af tegninger eller arbejdsplaner. En arbejdsplan er et alternativ til en mængdefortegnelse og kan udarbejdes af en designer til at dække byggearbejder og fastsættelse af tidsplaner for ting som døre, vinduer og så videre.

Manuel eller digital?

Materialeestimater er traditionelt set blevet udført i hånden ved at bruge tegninger for et byggeri til at estimere, hvor meget materiale – mursten, ståldrager, rør osv. – der vil være nødvendigt for at fuldføre arbejdet.  

Sådanne manuelle mængdeberegninger involverer ofte opmåling af en tegning for at få de nødvendige dimensioner.Men selv på relativt enkle job er der potentiale for at lave en fejl, når man foretager opmålinger.

Digital teknologi bliver i stigende grad brugt til både at fremskynde processen og levere større nøjagtighed. Tegninger kan uploades til en softwarepakke til mængdeberegning, såsom Bluebeam Revu til mængdeberegninger, hvilket giver brugeren mulighed for lettere at foretage opmålinger.  

Markedet for mængdeberegningsprogrammer er dog stort, og for nogle beregnere betyder det at udføre mængdeberegninger for at byde på et nyt projekt, at de skal bruge flere forskellige apps eller dyr mængdeberegningssoftware, der bruger filformater, der ikke let kan deles.  

Registrering i realtid 

Ved hjælp af Bluebeam Revu kan opmålinger tilføjes direkte på PDF-tegninger med registrering af data i realtid, og de vurderede mængder kan linkes direkte til Excel for at skabe et mere præcist og omfattende tilbud.  

Udførelse af materialeestimater i PDF, som er et universelt filformat, betyder, at opmålingsdata kan tilgås af andre teams gennem hele projektet. 

Når du bruger Bluebeam Revu, kan dit næste byggeprojekt være lige så ligetil som at bage en kage – eller lave en lasagne.

Er Bluebeam Revu nyt for dig?