Sådan kan Tingenes internet hjælpe byggebranchen

Byggebranchens udfordringer med hensyn til produktivitet er velkendte. Med indførelsen af Tingenes internet – en del af den fjerde industrielle revolution – kan byggebranchens processer, og de deraf følgende bygninger, blive mere effektive.

Byggebranchens produktivitet halter bagefter andre sektorer

Byggebranchens relativt dårlige produktivitetsresultater er et alt for velkendt problem for dem, der arbejder i sektoren.

Ifølge det britiske dataindsamlingsorgan, Office for National Statistics (ONS), har det gennemsnitlige produktivitetsniveau i byggebranchen konstant ligget under det britiske gennemsnit for industri og er steget langsommere indtil for nylig.

En rapport fra det amerikanske konsulentfirma McKinsey indikerer, at de problemer, der er ansvarlige for den lave produktivitet i byggebranchen, bl.a. omfatter ringe projektstyring og -udførelse, utilstrækkelige designprocesser og underinvestering i udvikling af kvalificeret arbejdskraft, forskning, udvikling og innovation.

Kan en mere udbredt udnyttelse af innovation og teknologi forbedre denne utilfredsstillende situation? Det korte svar på dette spørgsmål er “ja”.

Bygningsinformationsmodellering (BIM) er allerede godt på vej til at revolutionere den måde, hvorpå bygninger designes og leveres. I mellemtiden har andre teknikker, såsom modulopbygning og offsite-produktion, potentiale til både at fremskynde leveringen og forbedre kvaliteten af vores byggede miljø.

Hvad er Tingenes internet i byggebranchen?

En anden faktor, der er på vej til at slå igennem og ændre mange aspekter af den måde, branchen udfører sit arbejde på, er Tingenes internet (Internet of Things, IoT). IoT er en del af det, som mange har kaldt industri 4.0 eller den fjerde industrielle revolution, og vedrører forbindelsen mellem de ting, som vi bruger i vores arbejde og andre aktiviteter.

Som koncept har IoT eksisteret i årevis. I 2016 definerede den globale teknologivirksomhed IBM det som “konceptet med at forbinde enhver enhed (så længe den har en tænd/sluk-knap) til internettet og til andre tilsluttede enheder”.

“IoT er et gigantisk netværk af forbundne ting og mennesker, som alle indsamler og deler data om den måde, de bruges på, og om deres omgivelser”, tilføjede de.

Oracle siger, at det “beskriver netværket af fysiske objekter – “ting” – der har sensorer indlejret, software og anden teknologi med det formål at forbinde og udveksle data med andre enheder og systemer via internettet.”

Der er tale om alt fra almindelige husholdningsgenstande til sofistikerede industrielle værktøjer.

Men IoT-udstyr og beklædningsgenstande udstyrede med sensorer? Hvordan kan det gavne byggebranchen?

Fordelene ved IoT i byggebranchen

Ifølge det amerikanske konsulentfirma Blackreach er IoT-løsninger “mere end blot en tilsluttet enhed”.

Brugen af IoT-tilsluttet udstyr og andre aktiver har potentiale til at revolutionere den måde, hvorpå byggepersonalet arbejder på byggepladsen, og kan udføre “hundredvis af opgaver dagligt hurtigt og nøjagtigt uden at gå på kompromis med omkostningseffektivitet og sikkerhed”.

Blackreach fremhæver ikke færre end 14 områder, hvor brugen af IoT i byggebranchen kan ændre den etablerede praksis. Det drejer sig bl.a. om augmented reality, bygningsdesign, hærdning af beton, forebyggende vedligeholdelse og opførelse af miljøvenlige bygninger.

Intelligente enheder, intelligente bygninger

Med hensyn til, hvordan IoT anvendes i byggerier, har IoT-tilsluttede enheder – sensorer, kameraer, placeringstrackere osv. – potentiale til at gøre det byggede miljø betydeligt mere effektivt gennem hurtig rapportering, reduktion af fejl på byggepladsen og hjælp til levere et projekt hurtigere og uden at påvirke kvaliteten eller sikkerheden under byggeprocessen.

Leverandørforbindelserne kan styrkes ved hjælp af bedre dataindsamling, så materialer kan indkøbes og leveres til byggepladserne mere effektivt. Værktøj udstyret med sensorer kan give en hovedentreprenør mulighed for at følge deres placering, hvilket giver en bedre udnyttelse af udstyret og forhindrer tyveri.

Intelligent batteriteknologi kan oplyse, hvor og hvornår en strømforsyning sidst blev opladet og give hovedentreprenøren besked, når den når under et bestemt strømniveau, så operatørernes tid kan udnyttes bedre.

Og med bærbar teknologi, som f.eks. bevægelsessensorer og andre sporbare værktøjer, kan ansatte på byggepladsen nemmere overvåges med henblik på vurdering af sikkerhed og produktivitet.

Sammen med datadelingsteknologi vil IoT i byggebranchen ikke bare lette den fysiske levering af nye projekter, men også gøre det muligt for gennemførte bygninger at være mere effektive i deres daglige drift.

Vi ser i stigende grad flere “intelligente” bygninger, som er udstyret med en række sensorer, der kan registrere f.eks. hvor mange mennesker, der opholder sig i et område eller et bestemt lokale og dermed justere belysning, opvarmning eller nedkøling i overensstemmelse med dette.

Convene, en amerikansk virksomhed, der udbyder lokaliteter og mødelokaler, har indtaget to etager i det nyligt færdigbyggede kontorbyggeri 22 Bishopsgate i London. Lokaliteterne har et udvalg af indbygget teknologi, herunder sensorer, der kan registrere, hvor mange mennesker der er i et område, og sikre det rette niveau af aircondition.

Ud over IoT på byggepladserne anvendes denne teknologi i vid udstrækning også i private hjem. Beboere kan bruge deres smartphones til at slå teknologisk aktiverede varmesystemer til ved at trykke på en app. Andre enheder omfatter webaktiverede dørtelefoner, som gør det muligt for beboerne at se og tale med besøgende, selv når de ikke er hjemme.

En lys fremtid for byggeri og IoT

Hvordan vil IoT blive implementeret i de kommende år? Mulighederne vil blive flere med tiden, men omkostningsbesparelserne ved brug af IoT i byggebranchen vil helt sikkert vise sig at være attraktive for potentielle brugere. Den newzealandske ingeniørkonsulent med hovedsæde i New Zealand Beca citerer undersøgelser, der viser, at IoT alene i Australien vil spare 22-29 % af de samlede omkostninger i byggebranchen, hvilket svarer til 75-96 mia. AUD.

I den stadigt mere digitale tidsalder vil indsamling og analyse af data i sidste ende blive dagligdag byggebranchen. Fremskridtet kan gå langsommere, end mange ville ønske, da byggebranchen er så fastlåst i de traditionelle måder at gøre tingene på. Og sammen med fordelene ved IoT i byggebranchen vil der nødvendigvis være problemer, der skal håndteres, f.eks. databeskyttelse.

Men kunderne ved, hvad de vil have. Det vil ofte være deres krav – at deres bygninger skal bygges og drives mere effektivt og med mindre indvirkning på miljøet, at de skal være “smartere”, at de skal være mere fleksible i forhold til brugernes behov – der vil være med til at drive byggebranchens implementering af teknologien.

Og det er ikke kun kunderne. Med omkostninger som et evigt aktuelt problem for bygherrer og hovedentreprenører er alle nødt til at bakke op om IoT i byggebranchen, industri 4.0 og de andre digitale tilgange, som andre brancher allerede har anerkendt og er begyndt at tage i brug som en selvfølge.

De problemer, som økonomierne rundt om i verden står over for, og som påvirker evnen til bedre at levere byggeprojekter, kan også sætte skub i udviklingen af teknologien på tværs af branchen på uforudsigelige måder.

Status for kunstig intelligens i byggebranchen