Sådan bruger du Bluebeam i den offentlige sektor

Bluebeam kan hjælpe dem, der leverer projekter i den offentlige sektor, på samme måde som dem, der arbejder med private projekter. Sådan har de gjort.

Håndtering af byggeprojekter i den offentlige sektor

Det er en dyr og tidskrævende opgave at levere et bygget aktiv.

Bygherrer, designere og entreprenører er under stort pres for at skabe et resultat, der tilfredsstiller alle interessenter, lige fra investorer til beboere og det større samfund omkring bygningen.

Dette er endnu vigtigere, når man fører tilsyn med byggeprojekter i den offentlige sektor, f.eks. en skole eller en lokal sundhedsfacilitet, i betragtning af presset på de offentlige midler og behovet for en problemfri levering til tiden og inden for budgettet.

I det nuværende økonomiske klima, hvor byggematerialer bliver dyrere og mangel på arbejdskraft øger ansættelsesomkostningerne, er behovet for nøjagtig og pålidelig information, kommunikation og tegninger afgørende, når man starter et projekt.

Værktøjer til at arbejde inden for tids- og budgetrammerne

Bluebeam hjælper teams, der arbejder med byggeri i den offentlige sektor, med at gøre arbejdet hurtigere færdigt ved hjælp af en række meget tilpasningsvenlige markerings- og samarbejdsværktøjer, der fremskynder granskninger og forbedrer kommunikationen.

Med dette i tankerne viser Nick Erasmus, teknisk direktør hos Real Data Systems, seerne fordelene ved at bruge Bluebeam, når de arbejder med tegninger og anden dokumentation i forbindelse med et byggeri i den offentlige sektor, i et særligt bestilt webinar.

Nedenfor følger nogle pointer fra sessionen, som forhåbentlig giver et indtryk af, hvad Bluebeams software til byggeriet i den offentlige sektor kan tilbyde.

Mulighed for brugerdefinerede profiler

“Bluebeam har en standardprofil kaldet Revu Advanced, som har mulighed for at oprette brugerdefinerede profiler, enten efter afdeling eller gransker”, fortæller Erasmus. “I nogle tilfælde er det afdelingsbestemt, i andre tilfælde er det fagspecifikt”.

Profiler og tilhørende værktøjer kan oprettes og deles meget nemt på tværs af en hel organisation, sagde Erasmus, “så alle altid bruger de samme markeringer og de samme informationer. Så det vil aldrig nogensinde blive et forsøg på at tyde nogens håndskrift igen”.

Erasmus fortæller, at Bluebeams værktøjer til granskning og markering “stort set er uden for sammenligning inden for branchen”. Markeringerne kan spores, og det samme kan historikken for en samtale omkring en ændring af et design. Et andet vigtigt – og enormt nyttigt – element er, at hyperlinks til andre dokumenter, der er relateret til projektet, kan knyttes til markeringerne.

Ifølge Erasmus er det også mere enkelt at håndtere digital information på tværs af byggeprojekterne i den offentlige sektor, når du bruger Bluebeam, og arbejdsgangene bliver mere strømlinede.

Skalér tegninger nøjagtigt

Bluebeam hjælper dig med en række forskellige opgaver, der starter med at sikre, at en tegning er i rette målestok. En indsendt tegning skal altid være i den korrekte målestok for at være i overensstemmelse med reglerne, men Bluebeam kan hjælpe brugeren med at sikre korrekt målestok for en tegning.

Når en tegnings målestok er blevet fastsat, kan man begynde at revidere den. “Det er det, der adskiller Bluebeam fra de andre”, fortæller Erasmus. “Du kan oprette dine egne tilpassede værktøjer til at udføre specifikke opgaver meget hurtigt, f.eks. til at løse problemer med tilgængelighed for patienter i kørestol på en hospitalsgang”.

“Vi har brug for at vide, om disse gange opfylder en vis standard med hensyn til adgang for kørestole”, tilføjede Erasmus. “Vi har forudindstillet et værktøj, som vi grundlæggende kan bruge meget hurtigt ved blot at klikke på det, trække det og placere det omkring enden af en gang for at sikre, at en kørestol kan vende rundt i en gang, hvis det er nødvendigt.”

Værktøjerne til byggestyring i Bluebeam gør det også muligt for brugerne at kontrollere, om et projekt er i overensstemmelse med bygningsreglementet i hvert område ved hjælp af et klik på en knap.

“Et link fører os på dynamisk vis direkte til en bestemmelse i forordningen”, sagde Erasmus. “Der behøver ikke at blive gættet. Man henviser til det seneste dokument, der er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne.”

Sporbarhed gør livet lettere

Der foretages ofte ændringer i tegningerne, efterhånden som et projekt udvikler sig. Ændringer, der foretages på en tegning ved hjælp af Bluebeam, skaber en historikregistrering, så nye og gamle kan vurderes, hvis det er nødvendigt.

Ifølge Erasmus er sporbarheden i listen over markeringer meget vigtig, og det samme gælder kommunikationen omkring den. “Den sporer alt, hvad der sker i vores tegningsmiljø …og indeholder de data, som vi ønsker at få ud af tegningen”, tilføjede han.

Når en tegning er godkendt af alle, skal den have et stempel. Hvis dit dokument har mange sider, kan du stemple alle siderne ved hjælp af et specifikt værktøj.

“Med et enkelt klik og et stempel på alle 32 sider i et dokument vil den automatisk tage dette stempel og bruge det på alle 32 sider meget hurtigt i stedet for at skulle stemple hver enkelt side”, fortæller Erasmus.

Samarbejde på afstand i realtid

Bluebeam kan bruges af teams, der arbejder med byggeri i den offentlige sektor, overalt i verden og til enhver tid takket være dens mulighed for samarbejde i realtid, kaldet Studio-sessioner.

Kollegaerne kan samarbejde på afstand, ifølge Erasmus. “Hvis jeg opretter en Studio-session kaldet webinar om den offentlige sektor …hvis en person vælger at deltage i denne session på et hvilket som helst tidspunkt, så betyder det, at vi begge kan markere den samme tegning i realtid. Du vil kunne se den samme information som den anden person, i realtid”, fortæller han.

Uanset om det drejer sig om byggeri i den private eller den offentlige sektor, så er samarbejde, pålidelighed, nøjagtighed og brugervenlighed hjørnestenene i Bluebeam.

Hvis du vil se Erasmus’ webinar om fordelene ved Bluebeam, og hvad det kan bidrage med til udviklingsteams, så kan du klikke her.

Og for at finde ud af mere om, hvad Bluebeam kan bidrage med i leveringen af projekter i den offentlige sektor, så kan du klikke her.

Fire ting, som organisationer i den offentlige sektor bør gøre, når de tager digital sagsbehandling i brug