støtte til den mentale sundhed i byggeriet

6 måder at håndtere mental sundhed i byggebranchen

Medarbejdernes mentale sundhed bliver i stigende grad forbundet med produktivitet og tilfredshed, hvilket får flere byggefirmaer til at tage fat på problemet

Illustration af Lindsay Gruetzmacher

Efter mere end et års omvæltninger på grund af den igangværende COVID-19-pandemi er mentale sundhedsproblemer stigende. Depression er tredoblet blandt voksne i USA, og forskerne registrerer et højere niveau af søvnproblemer, alkoholforbrug, stofmisbrug og forværrede kroniske helbredstilstande.

En medarbejders dårlige mentale helbred kan have stor indvirkning og påvirke ydeevnen, produktiviteten og engagementet ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC). En undersøgelse viste, at depression kan hæmme en persons evne til at afslutte fysiske opgaver på arbejdet 20 % af tiden i henhold til CDC.

Men psykiske problemer kan være svære at tackle, hvilket i høj grad skyldes den medfølgende stigmatisering. Dette problem er særligt stor i byggebranchen.

“Branchen lider stadig under at være en mandsdomineret, viljestærk, hiv-dig-selv-op-ved-håret-kultur,” sagde Steve Williams, direktør for Ecto HR, der er et konsulentfirma med speciale i byggebranchen. “Generelt er branchen ikke så åben over for at tale om disse udfordringer og anerkende dem.”

Men i sin kundekreds har Williams set masser af beviser på, at pandemien har været hård. Mental sundhed er noget, som byggebranchen er nødt til at tage fat på, sagde han.

Her er seks måder, hvorpå byggefirmaer kan forbedre støtten til den mentale sundhed og øge medarbejdernes velbefindende.

Indfør et “EAP” – og reklamér for det

Hvis I ikke har et “employee assistance program (EAP)” (rådgivningsprogram for medarbejdere), er det måske på tide at investere i det, sagde Williams. EAP-medarbejdere kan i fortrolighed sætte de ansatte i forbindelse med ressourcer, der kan hjælpe dem med at håndtere psykiske problemer, stofmisbrug, familieproblemer eller økonomiske problemer.

Det er forholdsvist billigt for virksomhedsejerne – mellem 5 og 13 kroner pr. medarbejder om måneden ifølge Society for Human Resource Management (SHRM). EAP-medarbejdere kan ofte tilknyttes via virksomhedens sygeforsikringsmægler, sagde Williams.

Hvis I allerede har et program, er det nu tid til at øge dets synlighed. Mange ansatte er ikke engang klar over, at deres arbejdsgiver tilbyder et EAP, eller – hvis de ved det – så bruger de det ikke, sagde Williams. Den gennemsnitlige udnyttelsesgrad ligger på omkring 4,5 % ifølge International Employee Assistance Professionals Association.

Når du udbreder kendskabet, er det vigtigt at bekæmpe en almindelig misforståelse om EAP-medarbejdere og understrege, at alle opkald og behandlinger forbliver fuldstændigt fortrolige. “EAP kræver løbende, kontinuerlig markedsføring og bekræftelse i, at det ikke er styret af arbejdsgiveren,” sagde Williams. “Det er 100 % anonymt og uafhængigt.”

Undervis ledelsen

Tilsynsførende og ledere er ofte de første til at opdage, hvis noget ikke er, som det plejer hos medarbejderne. Derfor bør virksomhederne uddanne dem i at spotte stofmisbrug og mentale sundhedsproblemer, så de kan hjælpe medarbejderne i retning af de passende tjenester, sagde Williams. Sygeforsikringsselskaberne gør også et godt stykke arbejde for at vejlede arbejdsgiverne.

For byggeleder gennem mange år Michael Bustin kræver det at identificere, hvornår en medarbejder har det svært, at han lærer personen at kende. “Fra et ledelsesperspektiv skal man virkelig forstå og kende sit team, og man skal kunne genkende udfordringerne og problemerne,” sagde Bustin, der har arbejdet i byggebranchen i 25 år og nu er global vækstdirektør for Durasein, der fremstiller faste overfladematerialer og produkter.

Tal om det

Nedbryd stigmatiseringen ved at tale om mental sundhed, sagde Williams. Offentliggør statistik over forekomst af psykiske udfordringer i virksomhedens nyhedsbrev. Nævn det under sikkerhedsmøder.

“Lad folk forstå, at graden af psykisk sygdom er høj i USA og i byggebranchen,” sagde Williams. “Samt at det er vigtigt og helt legitimt at støtte hinanden.”

Tænk mindfulness

Mindfulness er øvelsen i at være til stede i nuet – fokuseret på den aktuelle opgave, ikke andre stressfaktorer. Det kan forbedre vores mentale sundhed, og undersøgelse efter undersøgelse viser også en sammenhæng mellem mindfulness og sikkerheden på byggepladser.

“Virkeligt vellykkede sikkerhedsprogrammer tager et skridt tilbage og lærer folk at være til stede i nuet,” sagde Kimberly Kayler, præsident for AOE, som er et konsulentfirma, der regelmæssigt arbejder med bygge- og ingeniørfirmaer. “Der er virkelig god grund til at være mindful i byggeriet.”

Indførelse af mindfulness i medarbejdernes liv kan være noget så enkelt som at betale for abonnementer på mindfulness-apps som Calm eller Headspace.

Mindfulnessøvelser kan også integreres i sikkerhedsmøder eller som en del af morgenens stræk- og opvarmningsrutine, sagde Kayler, der er yogalærer og giver præsentationer om en række emner – deriblandt mindfulness på arbejdet – til bygge- og ingeniørfirmaer.

Man kan bruge et andet navn over for de medarbejdere, der måske ikke bryder sig om “new age”-aspekterne ved mindfulness. “Hvis mindfulness ikke virker eller skræmmer folk bort, så kald det noget andet,” sagde Kayler. “Måske er det nedbringelse af stress, måske er det prioritering i denne nye hybridverden.”

Men Kayler advarer også mod at være for forudindtaget om, at hårde bygningsarbejdere ikke er interesserede i mindfulness.

“Jeg har mødt den mest konservative ingeniør, som jeg ikke kunne tro gik op i mindfulness, men vedkommende kom over til mig efter mødet og viste mig mindfulnessbogen, som han var ved at læse,” sagde Kayler. “Det har vist mig, at man aldrig kan være sikker.” 

Kræv, at der holdes ferie

Ferie kan give din mentale sundhed et løft, men Williams ser alt for mange pladschefer, formænd og byggechefer, der aldrig holder fri.

“Det er som regel de mennesker, der er helt spændt op, og når de deltager i projekter, og projekterne nærmer sig afslutningen, føler de, at de ikke kan forlade dem,” sagde Williams.

På sit eget kontor, når det drejer sig om ferie, kræver Williams, at folk afholder en sammenhængende uges ferie mindst en gang om året, og han anbefaler det samme til sine kunder. Hvis medarbejderne er afvisende over for at holde ferie, så lad dem vide, at du nok skal sørge for, at arbejdet bliver udført.

Udvis medfølelse

Bustin har set effekten af mentale udfordringer hos sin egen familie og venner. Og det er delvist grunden til, at han først og fremmest leder med en empatisk tilgang – han viser hensyn til de udfordringer, som hans medarbejdere står overfor, og finder den bedste måde at støtte dem på. Men det er jo også ganske enkelt det, en god leder skal gøre, sagde han.

“Det sværeste ved at drive forretning er faktisk menneskene,” sagde han. “Man er nødt til at være medfølende. Jeg har stået i deres situation før. Jeg ved, at folk laver fejl, og jeg ved, at folk har problemer. En succesfuld leder er afhængig af sit team, regner med sit team og stoler på sit team. Og ledere er der for at hjælpe andre med at få succes.”

Sådan kan bløde færdigheder transformere ledelsen