Derfor følger digital succes med ved MMC-byggeri

Der er stor fokus på at transformere eksisterende byggeprocesser med teknologi. Med MMC er softwareløsninger indbygget fra starten.
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Byggesektoren vender sig i stigende grad mod teknologisk innovation, der skal tackle deres udfordringer. Uanset om det drejer sig om at håndtere sikkerheds- eller kvalitetsproblemer, se på mere effektive designmetoder, teste nye metoder til at forbedre bygningens ydeevne eller søge muligheder for at reducere kulstofemissioner i både byggeri og drift, findes der en række løsninger på markedet.

Der er to måder at opnå dette på: digitalisering af traditionelle metoder for at gøre dem mere effektive eller udvikling af helt nye tilgange til arbejdet. MMC (Modern Methods of Construction) eller moderne byggemetoder og offsite-byggeri falder ind under sidstnævnte med fokus på at bruge fremstillingsteknikker og standardisering for at opnå bedre projektresultater.

Selvom der er stor fokus på at transformere eksisterende processer med teknologi, bliver softwareløsninger indbygget fra starten, når det drejer sig om MMC.

Definitionen af moderne konstruktionsmetoder

MMC dækker produktionsteknikker, hvor elementer i en bygning eller i nogle tilfælde komplette enheder bliver skabt på offsite-fabrikker, hvor kvalitetsparametre og arbejdernes sikkerhed bedre kan overvåges. Det omfatter modulære, volumetriske, pods, panelsystemer, underenheder og præfabrikerede enheder.

Ifølge Storbritanniens National House Building Council Federation er MMC “et bredt begreb, der omfatter en række teknikker til offsite-produktion og onsite-arbejde, som giver alternativer til traditionel husbygning.”

NHBC Foundation siger, at anvendelsen af MMC spænder fra hele boliger, der bygges af fabriksbyggede volumetriske moduler til brugen af innovative teknikker til lægning af betonblokke på byggestedet.

En fortaler for MMC i Storbritannien er Mark Farmer, administrerende direktør for byggerådgivningsfirmaet Cast og forfatter til en kraftig opfordring til sektoren, “Modernise Or Die“, der er en rapport, som blev offentliggjort i 2016 og opfordrer branchen til at være åben over for nye metoder og indføre de færdigheder, der er nødvendige for at sende byggesektoren ind i det 21. århundrede.

I 2020 sagde Mark Farmer, at den britiske regering skulle sætte fart på modulært byggeri af 75.000 boliger om året inden 2030, hvilket han sagde kunne skubbe brugen af off-site byggeri og MMC til et punkt, hvor det blev accepteret af branchen generelt, og flyttede den modulære byggebranche ud over sin nuværende status som en “hytteindustri”.

Den digitale side af MMC

Anvendelsen af MMC på tværs af branchen har potentialet til at fremme en mere effektiv, sikrere og bæredygtig sektor. Med problemerne omkring manglen på færdigheder og stigende materialeomkostninger kan det bidrage til at skabe en meget anderledes byggebranche med en øget produktinnovation og en produktionsbaseret tilgang samt åbne døren for en mere forskelligartet arbejdsstyrke.

Offsite-produktionsteknikker har grundlæggende brug for digital praksis. Dette kan dække en række behov, fra effektive måder at designe og samarbejde på, forbedret kvalitetssikring under produktionen og løbende håndtering af aktiver (både i digital og fysisk form).

Hvis man gør dette rigtigt, vil branchen kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på områder som boliger, sundhedspleje og uddannelse i stor skala og forbedre den måde, vi bygger på, hvilket giver større værdi til lokalsamfundene og skatteyderne.

Offsite-tilgangen støttes af myndighederne med deres Construction Playbook, der opfordrer til større samarbejde, kulstofreduktion og digitalisering via denne fremgangsmåde. Den aktuelle høring om Product Platform Rulebook via Construction Innovation Hub viser også, at dette er den fremtidige retning at gå i.

Teknologi og MMC – et perfekt match

Et område, hvor MMC går hånd i hånd med softwareløsninger, er, at design kan testes digitalt og optimeres i virtuelle miljøer og præproduktionsmiljøer, inden de når ud på byggepladsen. De mange gentagelser og standardisering af en fabriksproduktion gør den perfekt til denne tilgang.

Hvis data indsamles nøjagtigt under denne proces, giver det også mulighed for flere opmålinger og validering, når det drejer sig om ydeevnen, hvilket øger vores forståelse af, hvordan byggede aktiver fungerer, når vi sammenligner design og virkelighed.

Det betyder, at vi bør se en mere effektiv og præcis ressourceplanlægning for at undgå materialespild, hvilket reducerer både behovet og omkostningerne til arbejdskraft og udstyr. En følgevirkning af dette reducerer byggeprocessens kulstofaftryk sammen med den kompensation, der kan opnås fra en effektiv offsite-fremstillingsproces.

Skab forbindelse mellem mennesker med software

Ved at bruge MMC i kombination med softwareløsninger som Bluebeam kan projektteams kommunikere og samarbejde i realtid fra flere geografiske placeringer og bevare vigtige projektdata gennem hele processen fra det indledende design til indflytning og drift af den endelige bygning.

Dette øger gennemsigtigheden, tilskynder til vidensdeling og giver et revisionsspor for hvert trin i projektet, hvilket hjælper med overholdelse af regler. Det gør det meget mere sandsynligt, at potentielle risici og problemer opdages tidligt, så man undgår dyre forsinkelser eller fejl, og det resulterer i projekter af bedre værdi og højere kvalitet.

Det hjælper også organisationer med at opnå en “gylden tråd” af information gennem fuldt sporbare digitale poster. Den gyldne tråd er en vigtig anbefaling fra Hackitt-rapporten og en del af Building Safety Act og går ud på, at organisationer fører nøjagtige optegnelser over de produkter og materialespecifikationer, der anvendes på projekter. Dette hjælper med den løbende vedligeholdelse, herunder reparation og udskiftning; opbygger en dybere forståelse af ydeevnen og giver mulighed for større risikostyring, hvis der opstår problemer med produkter, eller hvis vejledning eller lovgivning ændres.

Digitale byggeløsninger er afgørende, når det drejer sig om at sikre fremtiden for det byggede miljø og dets beboere, da de giver byggefagfolk mulighed for at overholde de juridiske krav til et forbedret niveau af oplysninger om aktiverne.

En model for fremtidens byggeri

Byggebranchen er nødt til at ændre indkøbsmetoderne for at støtte investeringer i MMC og digitalisering, hvis den ønsker at tackle stigende omkostninger og forstyrrelser i forsyningskæden og samtidig øge samarbejdet, værdien og bæredygtigheden.

Ved fuldt ud at udnytte og integrere udvalget af digitale teknologier i kombination med MMC er det muligt at standardisere branchens tilgang til frembringelse og klassificering af data, datasikkerhed og dataudveksling. Det seneste momentum skal bygge videre på udbredelsen af og investeringerne i digitale teknologier, strategier og færdigheder med henblik på at levere hurtige lavemissionsbygninger af høj kvalitet, som kan holde i længere tid.

Se, hvordan Bluebeam kan hjælpe dig, på siden https://www.bluebeam.com/dk/landing/go-digital.