Quick-Response Building

Hvad byggeri med hurtig reaktion kan bibringe konventionelt konstruktionsarbejde

Metoden, der typisk anvendes i nødsituationer—som COVID-19—giver læring til konventionelle bygherrer

Bygge- og konstruktionsteknik med hurtig reaktion har længe været de offentlige myndigheders redskab til at imødekomme udfordringerne ved uventede kriser som orkaner og jordskælv, militære indgreb og senest den igangværende globale COVID-19-pandemi.

Men selv om mange inden for byggebranchen måske er bekendt med nytten af byggeri med hurtig reaktion, kan man lære meget af dens metoder, der vil øge reaktionsevnen og evnen til at gennemføre projekter forud for tidsplanen og under budgettet inden for konventionelt konstruktionsarbejde.

Lean-konstruktion og byggeri med hurtig reaktion

Blandt disse værktøjer er Lean Construction-metoden – et system, der er designet til at strømline konstruktionsprocessen ved at etablere åben kommunikation og samarbejde mellem teams i hele projektforløbet. Lean lægger også særlig vægt på at arbejde sammen om at sætte forventningerne og tilpasse designspecifikationerne, før konstruktionsarbejdet påbegyndes.

Ifølge tal fra fortalerorganisationen Lean Construction Institute er der med High Lean Intensity-byggeprojekter ca. dobbelt så stor sandsynlighed for, at de bliver gennemført under budgettet, og tre gange så stor sandsynlighed for, at de blive gennemført forud for tidsplanen sammenlignet med resultaterne af konventionelt styrede projekter.

“Ved byggeri med hurtig reaktion er planlægning særlig kritisk,” siger Kristin Hill, direktør for uddannelsesprogrammer på instituttet. “Det er så vigtigt at kunne få teamet til at planlægge sammen, at vide, hvad de skal gøre sammen og tage ud på arbejdspladsen og gennemføre projekterne.”

Lean understreger teamets samhørighed ved projektstart i forhold til at reducere eller endda eliminere afbrydelser i strømmen af byggefremskridt, som så ofte medfører, at konventionelle konstruktionsprojekter overskrider budgettet eller kommer bagud i forhold til tidsplanen.

“Når vi starter på arbejdspladsen, og der opstår en eller anden form for forstyrrelse, koster det os tid og penge,” siger Hill. “Men når teamet har forestået planlægningen sammen og forpligter sig til, at de kan og vil gennemføre arbejdet, og har arbejdet sammen om at fjerne eventuelle begrænsninger, der kan komme i vejen for at udføre arbejdet, hjælper det dem med at forkorte varigheden af projekttidsplanerne.”

Last Planner System

For at opnå denne gruppesamhørighed, der er så kritisk i de tidspressede scenarier i et byggeri med hurtig reaktion, har teamet på Lean Construction Institute udviklet “Last Planner System.” Det er en holistisk samarbejdsplanlægningsproces, der skaber en strøm af oplysninger mellem teams i tiden op til arbejdet på pladsen.

Systemet er udviklet af Greg Howell og Glenn Ballard. Begge observerede de byggeprojektteams ved hjælp af konventionelle metoder og opdagede, at blot 54 % af et teams mål i gennemsnit nås inden for en given uge.

“De opdagede, at det normalt skyldtes, at noget nødvendigt materiale ikke var blevet leveret, arbejde ikke var blevet udført, eller der manglede oplysninger,” siger Hill.

Da de opdagede denne informationskløft, inspirerede det Howell og Ballard til at udvikle Last Planner System, som er designet til at styrke projektteamets tiltro til deres plan. “I gennemsnit rammer et godt team, der bruger Last Planner System, måske 80 %, 85 %, 90 % af deres procentvise gennemførelse af planen,” siger Hill.

Øget kommunikation i konstruktionsfasen og en garanti for, at designere og håndværkere arbejder sammen, er med til at strømline processen med at færdiggøre designvalg, der vil fremhæve effektivitet og reaktionsevne.

“Mens konstruktionsarbejdet foregår, kan vi sikre os, at den måde, arbejdet designes på, er medvirkende til en montage med hurtig reaktion,” siger Hill. “I stedet for at overdrage det til et team at gennemføre opgaven, har konstruktørerne på et tidligt tidspunkt en omfattende forståelse af, hvad der bygges, og kan mobilisere sig hurtigere.”

Øget planlægningseffektivitet betyder mindre tidstab – og evnen til at opfylde produktivitetsmål, der er lige så vigtige inden for konventionelt byggeri som ved byggeri med hurtig reaktion.

At fremme effektiviteten inden for materialeanvendelse

Ved at arbejde sammen om at forstå de særlige krav til et projekt, er Lean Construction-teams i stand til at benytte en mere effektiv tilgang til materialefasen i konstruktionsarbejdet. Ved at bruge et “just in time”-system sikrer Lean-projekter, at materialerne befinder sig netop der, hvor de skal være, når der er brug for dem.

“I stedet for at materialer leveres til hele projektet, afleveres på byggepladsen og flyttes rundt – hvilket koster os tid, penge og påvirker kvalitet og sikkerhed – leveres materialer tættere på det tidspunkt, hvor der er brug for dem, så de kan flyttes til det sted, hvor de skal bruges meget hurtigt,” siger Hill. “Dette holder fokus på strømmen af det arbejde og de materialer, der skal udføres og leveres på arbejdspladsen, og lader ikke noget forstyrre det.”

Øget brug af præfabrikerede komponenter kan også medvirke til at øge effektiviteten i bygge- og konstruktionsfasen i en situation med hurtig reaktion.

“Jo mere vi præfabrikerer, jo mere arbejde kan der udføres samtidigt i fabrikslignende omgivelser og derefter leveres til arbejdspladsen og monteres,” siger Hill.

Kommunikation

Ifølge Hill er den vigtigste lektie ved Lean-metoden og værktøjerne til byggeri med hurtig reaktion i den konventionelle byggeverden dog stadig at anerkende vigtigheden af kommunikation i hele teamet. Teams er nødt til at træde ud af de selvpålagte “siloer” af individuel ekspertise, der forhindrer oplysningerne i at flyder effektivt.

“Når teamet har opnået en forståelse af det, de foretager sig, kan de meget hurtigere gå i gang med detaljerne,” siger Hill. “Vi sammensætter dem. Vi sætter en elingeniør sammen med vedkommendes elinstallatør, så de i fællesskab kan udvikle design uden hele tiden at skulle anmode om oplysninger.”

“Der er ikke behov for den type proces,” fortsætter Hill, “fordi vi har udviklet arbejdet sammen. Det stopper en masse afbrydelser i konstruktionsfasen.”