Derfor står mindre entreprenører i en unik position til at drage fordel af byggeteknologi

Store byggevirksomheder har muligvis nogle konkurrencemæssige fordele i forhold til deres mindre branchefæller – men muligheden for at drage fordel af at bruge den stadigt mere kraftfulde byggeteknologi er et område, hvor mindre virksomheder kan være på forkant

Byggebranchen er ligesom resten af samfundet oversvømmet af teknologi. Det ser ud til, at teknologien i branchen, fra software til digitalt samarbejde og dokumentstyring til droner, augmented reality og virtual reality, udvikler sig hurtigere, end ledere i byggebranchen kan følge med.

Dette gælder især for branchens små og mellemstore virksomheder, som ofte føler sig overhalet af deres større kolleger, når det gælder om at implementere og drage nytte af den lavine af innovative værktøjer, der kommer hvert år.

Dette er på trods af, at byggebranchen hovedsagelig består af små entreprenører og specialiserede underleverandører. Store byggevirksomheder har dog typisk flere ressourcer til at investere i ny teknologi og implementere den.

Det er i hvert fald den opfattelse, der hersker.

Det er rigtigt, at større byggevirksomheder måske nok har flere penge til at investere i brancheforandrende teknologi og folk, der er dedikeret til at lede implementering af nye værktøjer og kurser i at bruge dem. De har givetvis også den infrastruktur, der er nødvendig for at evaluere hvert nyt værktøjs effektivitet og investeringsafkast.

Mindre = bedre?

Men at være større er ikke altid bedre, når det gælder byggeteknologi. Virksomhedens størrelse kan også være et problem – især i en tid, hvor forandringer sker hurtigt. Da byggeteknologierne konstant udvikler sig, er det de mindre virksomheder, der potentielt er i stand til at få mest værdi fra disse værktøjer.

Mindre byggevirksomheder har allerede nogle iboende fordele ud over teknologien.

Jo større virksomheden er, jo sværere er det at gennemføre forandringer. Som vi alle så med COVID-19-pandemien, kan det nogle gange udligne markedet for små og mellemstore byggevirksomheder at være i stand til at tilpasse sig hurtigere end konkurrenterne.

Som lille virksomhed har man mulighed for at være hurtig. Med færre udgifter kan små byggevirksomheder potentielt ændre kurs hurtigere end deres større kolleger. Små virksomheder er udstyret med en smidighed, som mange større virksomheder ikke har, lige fra ændringer som følge af en pandemi til pludseligt skiftende forbrugerkrav.

Små byggevirksomheder kan også potentielt skalere mere effektivt. Disse virksomheder kan påtage sig projekter, som større konkurrenter ikke kan påtage sig, fordi deres teams potentielt er hurtigere, og deres rentabilitetsmål er mindre strenge. Selv om større virksomheder kan drage fordel af stordrift, vil de ikke altid være i stand til at eksperimentere med eller kaste sig over hurtigt skiftende muligheder, som mindre virksomheder kan. 

Beslutninger tages hurtigere i mindre virksomheder. Uden flere lag af bureaukrati kan mindre byggevirksomheder strømline beslutningstagningen og omsætte muligheder til profit meget hurtigere.

Tilsammen kan disse karakteristika gøre små og mellemstore byggevirksomheder mere attraktive for de bedste talenter. Med den massive mangel på arbejdskraft, der i øjeblikket lammer byggebranchen, er evnen til at tiltrække og fastholde talent i dag afgørende.

Teknologien til undsætning

Mens størrelsen alene ofte kan fungere som en konkurrencemæssig udligningsfaktor for mindre byggevirksomheder, er det teknologien, der kan give deres forretning et ekstra løft.

På mange måder er det meste af den nuværende byggeteknologi designet til mindre virksomheder, som hurtigt kan tage den i brug og implementere den. Dette gælder især for software og andre digitale løsninger, som kræver færre omkostninger at implementere. 

Det er banebrydende fremskridt inden for teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring, reality capture, digitale tvillinger og robotteknologi som stjæler overskrifterne, selvom mange af disse innovationer stadig er flere år fra at blive almindeligt udbredt.

På den anden side betaler udviklingen inde for digitale løsninger sig allerede, og mindre byggevirksomheder har en unik mulighed for at implementere disse værktøjer.

Sådan kan denne teknologi bringe små byggevirksomheder op på et højere niveau:

Øget produktivitet: Med færre medarbejdere er det afgørende, at mindre byggevirksomheder finder måder, de kan automatisere, standardisere eller forenkle manuelle og kedelige arbejdsgange eller processer. Digitale løsninger kan frigøre tid og ressourcer ved at udføre gentagne eller banale opgaver.

Forstærkede konkurrencefordele: Digital byggeteknologi kan hjælpe mindre virksomheder med at klare større opgaver. Når de for eksempel bruger disse værktøjer til at sammensætte mere nøjagtige tilbud på kortere tid, kan disse virksomheder komme i betragtning til projekter, som de aldrig ville have overvejet førhen.

Nedsat risiko: Brugen af byggeteknologi giver mindre virksomheder adgang til projektdata, som de ikke har haft før, hvilket igen giver dem mulighed for bedre at analysere resultaterne og tage beslutninger på en måde, som synliggør problemer langt tidligere. Det bidrager til et projekts rentabilitet at nedbringe mængden af fejl, omarbejde og fejlkommunikation, og disse teknologier har vist sig effektive til at modvirke sådanne almindelige risici i byggeprojekter.

Øget effektivitet: Gennem brugen af digitale byggeværktøjer kan mindre byggevirksomheder begynde at standardisere arbejdsgange på måder, der gør dem mere effektive. Det giver også ledelsen mulighed for at opdage overlapninger eller andre muligheder for at automatisere manuelle og tidskrævende opgaver.

Kvalitetsforbedringer: Tilsammen vil disse fordele forbedre den overordnede kvalitet af mindre byggevirksomheders drift, hvilket vil forbedre virksomhedens arbejde og dens omdømme og fremtidsudsigter.

Indkøbet er enkelt

Indkøb og implementering af byggeteknologi behøver ikke at være kompliceret. Som mindre byggevirksomhed nyder man godt af enkelhed, når det handler om at købe og implementere ny teknologi.

Mindre virksomheder behøver f.eks. ikke at flytte bjerge for at implementere en ny teknologi, som det er tilfældet med større virksomheder med komplekse organisatoriske strukturer. Udrulning og afprøvning af et nyt teknologisk værktøj i en mindre virksomhed kan ske på få uger, ikke måneder eller år.

Desuden er flere teknologileverandører i stand til at skræddersy deres løsninger til at passe til små byggevirksomheders behov. Abonnementer og prøveperioder gør det lettere end nogensinde for mindre virksomheder at afprøve nye værktøjer. Alternativt kan mange af de nye teknologiske byggeværktøjer – selv nogle af de mest avancerede værktøjer som droner og laserscanning – leases, hvilket gør dem endnu mere tilgængelige for mindre byggevirksomheder uden store finansielle ressourcer.

Fremtidsudsigter

Teknologi er ikke et tilvalg nu om dage – det er et musthave. Inden for byggeriet har de værktøjer, der gør den største forskel, aldrig været mere tilgængelige for mindre virksomheder, end de er nu. Hvis de bruger ny digital byggeteknologi, vil mindre virksomheder ikke blot overleve, men trives.

Cybersikkerhed i byggeriet

Derfor implementerer flere små entreprenører software til digitalt samarbejde