Intelligente byer: Revolution af bylivet med avanceret teknologi og dataintegration

Intelligente byer forandrer bylivet med avanceret teknologi og dataintegration og forbedrer borgernes livskvalitet. Læs mere for at finde ud af, hvilke grundlæggende muligheder byggebranchen har for at integrere intelligente teknologier og give bæredygtige løsninger til fremtidens byvækst.

Intelligente byer er fremtiden for byliv. Her bruger man avanceret teknologi til at forbedre borgernes livskvalitet. Konceptet om intelligente byer (kaldet smart cities på engelsk) er baseret på brugen af data og teknologi til at forbedre effektiviteten af byernes infrastruktur og tjenester som bl.a. transport, energi og affaldshåndtering. De potentielle fordele omfatter reduceret forurening, forbedret offentlig sikkerhed og øget økonomisk udvikling.

Grundlæggende om intelligente byer

Som hjertet i intelligente byer har vi integrationen af teknologi og data i urban infrastruktur, som forbedrer effektivitet og livskvalitet. Intelligente byer er designet til at være bæredygtige, effektive og modstandsdygtige ved brug af dataanalyse og avanceret teknologi til optimal ressourceforbrug og minimering af spild. De vigtige elementer i en intelligent by omfatter:

  • Intelligent transport: Intelligente transportsystemer bruger teknologi til at styre trafikstrømmen, reducere trængsel og forbedre den offentlige transport. Eksempler på det kan være trafikovervågning i realtid, intelligente trafikstyringssystemer og smarte parkeringsløsninger.
  • Energistyring: Intelligente byer bruger teknologi til at optimere energiforbruget og reducere det generelt bl.a. med intelligent forsyningsnet, vedvarende energikilder og energieffektive bygninger.
  • Affaldshåndtering: Intelligente byer bruger teknologi til at håndtere affald mere effektivt. Det gælder fx smarte affaldsindsamlingssystemer og genbrugsprogrammer.
  • Offentlig sikkerhed: Intelligente byer bruger teknologi til at forbedre den offentlige sikkerhed med fx intelligente overvågningssystemer og beredskabssystemer.

Ledere af intelligente byer

Mange steder rundt om i verden implementerer teknologier for at skabe intelligente byer og forbedre livskvaliteten for borgerne. Asien og Stillehavsområdet siges at føre an på markedet for intelligente byer med en sammensat årlig vækst på 22,4% fra 2019 til 2024. Ifølge en rapport fra Mordor Intelligence er denne vækst drevet af faktorer som hurtig urbanisering, stigende befolkningstal og behovet for bedre infrastruktur. Regionen forventes at se betydelige investeringer i teknologier og initiativer vedrørende intelligente byer – Kina, Japan og Indien værende de største bidragydere til væksten. Derudover forudser rapporten, at den stigende udbredelse af IoT-enheder (Internet of Things) og udviklingen af 5G-netværk sætter yderligere skub i væksten af intelligente byer i regionen.

Singapore nævnes ofte som førende inden for teknologier til intelligente byer, hvor man bruger avancerede sensorer og dataanalyse til at optimere alt fra trafik til affaldshåndtering. Deres initiativ til en mere intelligent nation har fået international anerkendelse og ses som en model for andre byer rundt om i verden. I 2018 blev Singapore vurderet som den bedste intelligente by i verden af Institute for Management Development (IMD) og den bedste asiatiske intelligente by i 2023. Bystaten blev anerkendt for sin stærke præstation inden for områder som teknologi, regeringsførelse og social samhørighed.

I Singapore har regeringens “smart nation”-initiativ til formål at gøre landet til et “levende laboratorium”, hvor de tester implementeringen af teknologier til intelligente byer. Initiativet sigter mod at udnytte data og teknologi til at forbedre livskvaliteten for singaporeanerne, øge de økonomiske muligheder og skabe en mere bæredygtig fremtid. Regeringen har indgået partnerskaber med forskellige interessenter som bl.a. private virksomheder og forskningsinstitutioner, så de sammen kan udvikle og implementere løsninger til intelligente byer inden for områder som transport, sundhedspleje og offentlige tjenester.

I regionen skiller Sydkorea sig dog også ud. Songdo, nær den sydkoreanske hovedstad Seoul, er et super eksempel på en intelligent by bygget op fra bunden. Byen blev designet til at være bæredygtig, højteknologisk og miljøvenlig. Det var et joint venture mellem den sydkoreanske regering og private virksomheder, fx Cisco Systems, og byggeriet begyndte i 2003.

En af de vigtigste funktioner i Songdo er det pneumatiske affaldssystem. Systemet bruger underjordiske rør til at transportere affald direkte til et centralt affaldsanlæg, og det eliminerer behovet for, at skraldebiler kører rundt i byen. Det reducerer ikke kun trafikpropper og luftforurening, men forbedrer også folkesundheden ved at reducere antallet af skadedyr og andet, der tiltrækkes af affaldet.

København er også blevet anerkendt som en af de førende byer. Dens initiativ mod en mere intelligent by har modtaget international anerkendelse og ros for sin indsats, der sigter efter at gøre byen mere bæredygtig og forbundet. Københavns initiativ “Copenhagen Connecting” er en omfattende plan, der skal gøre byen CO2-neutral inden 2025.

Et af de store projekter under Copenhagen Connecting-initiativet er Smart Mobility-projektet, som har til formål at gøre byens transportsystem mere effektivt og bæredygtigt. Projektet omfatter initiativer som intelligente trafikstyringssystemer, elektriske busser og programmer til cykeldeling. Målet er at reducere antallet af biler på vejene, mindske trafikpropper og reducere kulstofemissioner.

Dubai har gjort store fremskridt på sin rejse mod at blive en intelligent by. I 2014 lancerede Dubais regering initiativet Smart Dubai for at gøre byen til en global leder inden for teknologier til intelligente byer. Målet med initiativet er at integrere avanceret teknologi i byens infrastruktur og tjenester og skabe en problemfri og effektiv oplevelse for beboere og besøgende.

Et eksempel på dette er det selvkørende transportsystem. Dubai Roads and Transport Authority (RTA) har testet selvkørende taxier siden 2017, og tjenesten forventes at blive fuldt operationel i den nærmeste fremtid. Taxierne er udstyret med avancerede sensorer og kameraer, så de kan navigere sikkert og effektivt i byens gader. Denne teknologi forventes at revolutionere den måde, folk kommer rundt i Dubai, reducere trafikpropper og forbedre den samlede transportoplevelse.

Fremtiden for byggeri og infrastruktur

Udviklingen af intelligente byer forventes at komme til at forme fremtiden for byggebranchen og infrastruktur. Efterhånden som verden bliver mere og mere urbaniseret, stiger efterspørgslen efter bæredygtige og effektive byer kun. Når vi integrerer teknologier som IoT, big data og AI, kan intelligente byer forbedre livskvaliteten for beboerne og samtidig reducere indvirkningen på miljøet.

Fremkomsten af intelligente byer giver også mange muligheder for byggebranchen. Efterhånden som byerne udvikler sig og vokser, vokser behovet for ny infrastruktur og bygninger også. Byggefirmaer kan vælge at integrere intelligente teknologier i deres projekter og tilbyde kunderne mere bæredygtige og effektive løsninger.

Husdesign til mere modstandsdygtighed

Sådan kan IoT hjælpe byggebranchen