Områder i Bluebeam Revu

Sådan bruges områder i Bluebeam Revu

Områder kan hjælpe byggefolk med at udpege navngivne dele af tegninger på et usynligt lag, hvilket gør det muligt at arbejde mere effektivt på byggepladsen

Nøglen til ethvert byggeprojekt er at vælge bestemte materialer og placere dem på det rigtige sted i den rigtige del af byggefasen. En præcis placering er afgørende for fundamenter, vægge, mekaniske og elektriske installationer, VVS-installationer og måske ligefrem møbler. Uanset hvad skal det have en placering, og bygningsinformationsmodellering (BIM) har hjulpet os alle med at se, hvordan alting passer sammen i mindste detalje.

I designsoftwaret kan man oprette et “rum” og angive gulvbelægninger, væg- og loftsfinish og overføre disse oplysninger til tidsplaner i realtid. Men hvad så, når man udskriver? Hvis du synes, PDF-filerne er for store nu, hvad sker der så, hvis alle metadata bliver medtaget? Med Revu CAD eller Extreme har du adgang til Bluebeam-plugins, som du kan drage fordel af på flere måder.

Med Bluebeam-pluginet i Revit-båndet kan du udskrive og drage fordel af nogle ekstra data, der overføres til dine PDF-filer. En særlig indstilling, jeg vil fremhæve, er, at du kan konvertere “Revit Rum” til “Revu Områder.”

Hvis du vælger dette, får dine PDF-filer automatisk oprettet områder ud fra rummene i Revit. Med denne markering på din PDF kan du også finde arealet, omkredsen, vægområdet og potentielt rumfanget for hvert område. Du får også en bedre mulighed for at lokalisere ting. Alle dine markeringer kan nu sorteres efter det område, de er placeret i.

Så hvad ville være brugsscenariet for områder?

En indlysende anvendelse ville være en hovedentreprenør, der sammensætter en besigtigelsesrapport til inspektion på byggepladsen. Eventuelle symboler, kommentarer eller markeringer inden for hvert område giver alle besked om placeringen. Nu ved underleverandøren, at der er seks defekte gipssøm i Unit 276 og fire mere i Unit 278. Hovedentreprenøren kan endda vedhæfte et billede til kommentaren, så underleverandøren kender typen af skaden og kan beregne den tid, de værktøjer og de materialer, der er brug for, inden man ankommer til stedet.

En byplanlægningsafdeling kan bruge områder til at angive placeringen af store byggeområder, der viser projektfaser, byggepladser eller sikkerhedszoner.


OGSÅ I BUILT:


En hovedentreprenør kan også afbilde bestemte områder på en logistikplan over en byggeplads. Ved hjælp af markeringer kan man spore materialelevering, opbevaring, sikkerhed og endda udstyr. 

Alle de designfirmaer, jeg har arbejdet for, har en PDF med deres kontorindretning til planlægningsformål. Dette dokument viser navnet på den enkelte person på hvert kontor, så nye medarbejdere får lettere ved at finde rundt. Hvis man opretter områder og anvender hver medarbejders navn, kan man også oprette et andet, større område omkring flere kontorer og opkalde det efter teamet eller afdelingen. På markeringslisten under områder vil der stå: “Afdeling –Medarbejdernavn.”

Nu bliver det sjovt. Administration af aktiver er også vigtigt på et kontor. Det kan være en god måde at allokere udstyr til hver enkelt medarbejder på, hvis man opretter symboler for en bærbar computer, herunder serienummer og specifikationer, en dockingstation og en telefon med lokalnummer. Alle kender det med at lege stoleleg på kontoret. Når du flytter kontor, skal du blot omdøbe området og flytte computer- og telefonsymbolerne til det nye kontor. De ting, der er tilbage på det gamle kontor, tildeles automatisk den nye person, når denne opdaterer navnet for området.

Måske er du sikkerhedsrepræsentant. I så fald kan du oprette et symbol på din kontorplan for hver enkelt brandslukker, førstehjælpskasse og hjertestarter. Du kan spore udløbsdatoer eller servicehistorik for disse elementer for at sikre, at de bliver opdateret. Du kan oven i købet oprette links til digitale brugervejledninger.

I en af mine tidligere artikler på Built forklarede jeg, hvordan du kan samkopiere PDF-filen, før du sender den ud til hele kontoret, og tillade en pop op, der viser disse oplysninger, når du trækker musen hen over et område.

Hvis man tænker uden for boksen et øjeblik, kan man også bruge værktøjet Områder på en helt anden måde, end det var tiltænkt. Jeg berørte dette i en tidligere artikel, “Sådan bruges Overslag til samlinger i Revu”, hvor jeg viste, hvordan underentreprenører kan oprette brugerdefinerede værktøjer til at lave tilbud, registrere installationer og lave kvalitetssikring/kvalitetskontrol på byggepladsen – alt sammen på én tegning.

Når du opretter et område omkring en gruppe tilsluttede materialer på en tegning, skal du bruge samlingsdelnummeret som områdenavn. Når du opmåler materialer og optæller dele, tildeles de således alle dette delnummer. Nu genererer din annotationsliste en materialeliste eller -oversigt.

Mit foretrukne tip til at bruge områder er funktionen “Område til snapshot”. Når området er for lille til at huse alle dine markeringer, kan du bruge dette til at indsætte et snapshot ude i siden eller på et andet ark. Træk hjørnegrebene på det indsatte snapshot til den nødvendige størrelse, og placer dine markeringer. Alle markeringer i den større version vil blive allokeret til det originale område, som om markeringerne fandtes i den mindre version.

Uanset om dette var din første indføring i områder, eller om jeg har givet dig inspiration til nye muligheder, håber jeg, at du kan se, hvordan områder kan hjælpe med at lokalisere materialer, der ikke kræver nogen dimensioner.

Troy DeGroot

Troy DeGroot er Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor og implementeringsspecialist. Troy samarbejder med projektledere, ledere inden for bygningsinformationsmodellering/VDC og CEO’er/CIO’er for at øge produktivitet og forudsigelighed samt maksimere softwareimplementering.

Sets i Bluebeam Revu

Sådan forenkler Sets i Revu dokumenthåndtering.