technology in trade education

Værdien af at undervise i teknologi på erhvervsuddannelserne

Når det gælder om at lære og bruge bygningsteknologi, er der ofte en manglende forbindelse mellem klasselokalet og den virkelige verden

Lærere og undervisere ved, at der er en række forskellige indlæringsformer. Nogle studerende kan lære ud fra en bog, nogle har brug for diagrammer og visuelle elementer, og andre igen kan ikke fastholde en lektion, medmindre de kan få fingrene i et værktøj og bruge det selv.

Når det gælder om at lære og bruge bygningsteknologi, er der ofte en manglende forbindelse mellem klasselokalet og den virkelige verden. Ældre og mere erfarne fagfolk kan måske ikke se fordelen ved at bruge ny teknologi, når deres metoder allerede er gennemprøvede, mens yngre fagfolk med bedre teknologiske færdigheder måske ikke har en god forståelse for, hvordan de skal kommunikere fordelene ved den teknologi, de tager for givet.

Central for læringen

Daniel Ronda er pensumkoordinator og hovedunderviser i teknologi ved Pacific Northwest Carpenter’s Institute (PNCI) i Portland, Oregon, hvor han underviser i Bluebeam Revu.

Da han blev spurgt om sin tilgang til at undervise unge i bygningsteknologi, svarede Daniel, at det er blevet meget vigtigt, at teknologien er central i læringsmiljøet. ”Det handler ikke kun om, hvorvidt du kan sammensætte noget eller bygge en bygning eller en bro eller sammensætte en god rammekonstruktion,” sagde Daniel. Teknologien har ændret branchen, og unge fagfolk har brug for uddannelse i denne teknologi, så de kan”blive rustet til at være de næste ledere i branchen … det rækker ud over forståelsen af byggeri alene,” sagde Daniel.

Miguel Montaño, der har 10 års erfaring som underviser ved PNCI og 33 års erfaring som tømrer, sagde, at yngre fremtidige professionelle i byggebranchen stadig undervurderer teknologiens fremtrædende rolle i branchen. Han sagde, at når han besøger jobmesser og gymnasier, tror mange af de studerende, han møder, at byggebranchen bare handler om ”at hamre søm.”

”Vi tager vores robot-værktøjsstationer … vi kaster Navisworks op på en mini-pc, så de faktisk kan se og navigere gennem et projekt og sige, ‘Hey, det her er lidt ligesom et computerspil,” sagde Montaño.

For Montaño er teknologi mere end blot en metode til at reducere omkostningerne til udskrivning eller forbedre kommunikationen. Det er et vigtigt trækplaster for potentielle fagfolk, der ikke er blevet eksponeret så meget for erhvervslivet. ”Når jeg viser dem alt det her, hvordan vi interagerer med udskrifter, med Bluebeam, tror jeg, det virkelig hjælper til at ændre deres opfattelse og gøre byggebranchen mere tiltrækkende ved at sige ‘Hey, ved du hvad? Det er mere end bare hammer og søm. Det er en holdbar karriere,” sagde Montaño.

Walker Lockard arbejder for Polk Mechanical Co. i Texas. Han startede som assisterende projektleder og voksede ind i sin nuværende rolle som specialist i anvendt teknologi, hvor han har set de udfordringer, der kan opstå i forsøget på at få ansatte til at tage nye metoder eller ny teknologi i brug. Lockard beskrev sin rolle som “at finde ud af, hvilke værktøjer der muligvis kan fungere bedre for fagfolk eller hjælpe dem med deres job”, samtidig med at undgå “de situationer, hvor man forsøger at skabe en løsning på noget, der ikke er et problem.”

Digitale arbejdsgange

En af Lockards første opgaver som specialist i teknologi var at lede et team af ledere i udvikling og standardisering af Polks digitale arbejdsgang i Bluebeam’s Revu. Teamet identificerede nogle svage punkter, hvilket var en vigtig lektion for Lockard i, hvordan man bedst underviser byggefagfolk i teknologi. Ledere er nødt til at se “mere pålidelige produkter af højere kvalitet” for at kunne sætte deres lid til ny teknologi eller en ny proces, sagde Lockard.

Lockard lagde vægt på forskellen i holdningen til teknologi mellem yngre og ældre ansatte. Specielt for mindre virksomheder, hvor anvendelse af ny teknologi ikke er højt prioriteret, foreslog Lockard, at yngre ansatte, der forstår værdien ved at integrere teknologi i deres arbejdsgange, skræddersyr deres salgstale til forskellige folk.

Bygherrer og CEO’er kan måske overtales til at indføre ny teknologi, hvis det hjælper med at øge virksomhedens overskud, mens den 60-årige mekaniker muligvis har brug for en mere personlig salgstale, der demonstrerer, hvordan et nyt værktøj kan hjælpe dem med de daglige opgaver, de skal udføre i deres arbejde. Lockard understregede også, at unge mennesker forventer at bruge teknologi i deres arbejde, så for at tiltrække yngre fagfolk er små og mellemstore virksomheder nødt til at være åbne over for den værdi, som teknologien kan bringe med sig.

Der er selvfølgelig altid mere at lære inden for byggebranchen, og nye teknikker og metoder dukker konstant op i horisonten. Selvom byggebranchens fremtid i stigende grad er drevet af teknologi, bygger den stadig på mennesker, der forstår, hvordan man samarbejder med hinanden.

Lærlinge, der bringer nye færdigheder og idéer med sig, har stadig brug for at lære jobbet af dem med mere erfaring, men de erfarne fagfolk kan måske lære noget af teknologisk kyndige kollegaer.